Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: Рентная плата
Підприємство на підставі дозволу на спеціальне водокористування, термін дії якого закінчився у жовтні 2019 року, здійснює видобування води з підземного водного об’єкта, розташованого на території м. Краматорська. Як обчислювати суму податкових зобов’язань з рентної плати у такому разі?
Підприємство на підставі спеціального дозволу на користування надрами для видобування корисних копалин провадить господарську діяльність з видобування гранітів, мігматитів, гнейсів, товарною продукцією якої є щебенева продукція. Як визначити базу оподаткування рентною платою за фактичними цінами реалізації у разі отримання попередньої оплати, яка включається до сум доходу для обчислення вартості одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства за обсяги такої продукції, які у податковому (звітному) періоді за попередньо сплаченими господарськими зобов’язаннями (поставки) виконані або мали бути виконаними за відповідним договором?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку є опікуном двох неповнолітніх дітей, які є власниками земельної ділянки, успадкованої від батьків. Цю земельну ділянку підприємець використовує у своїй господарській діяльності. Чи потрібно в такому разі сплачувати земельний податок?
Фізична особа, ветеран війни, є членом гаражно-будівельного кооперативу (далі — ГБК). Чи розповсюджується на неї пільга, передбачена ст. 281 Податкового кодексу, щодо звільнення від сплати земельного податку на земельну ділянку, на якій знаходиться гараж? Та чи має право ГБК не сплачувати земельний податок за цю земельну ділянку у зв’язку з пільгою її власника?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку використовує у своїй господарській діяльності земельну ділянку під належними йому на праві власності нежитловими будівлями. Чи потрібно в такому випадку сплачувати земельний податок?
Пенсіонерка за віком має приватизовану земельну ділянку розміром 0,12 га в садівничому товаристві. Чи повинна вона сплачувати земельний податок за свою ділянку та за землі загального користування у такому товаристві?
Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання води у 2018 р.?
Чи потрібно подавати податкову звітність та сплачувати рентну плату за спецвикористання води, якщо отримано дозвіл на таке користування, а саме вирощування товарної риби без скиду води, але з моменту отримання дозволу і по теперішній час господарська діяльність не ведеться?
Чи правомірне застосування коефіцієнта 0,3 до ставок рентної плати за спецвикористання води суб’єктом господарювання, який здійснює централізоване постачання холодної та гарячої води і водовідведення для населення, підприємств та інших споживачів на підставі ліцензії на централізоване водопостачання?
Суб’єкт господарювання — первинний водокористувач забезпечує населення питною водою. Чи виникає у нього об’єкт оподаткування рентною платою за спецвикористання води?
Чи потрібно сплачувати рентну плату за спецвикористання води суб’єкту господарювання, який отримав дозвіл на спецводокористування (вирощування товарної риби у ставках без скиду води), але з моменту отримання дозволу не здійснював господарську діяльність?
Чи є платником рентної плати за спецвикористання води суб’єкт господарювання, який на підставі укладеного договору на послуги централізованого водопостачання та водовідведення окрім використання води для задоволення винятково власних питних і санітарно-гігієнічних потреб постачає воду орендарям власних приміщень?
Як застосовується коефіцієнт рентабельності гірничодобувних підприємств при обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі — рентна плата) у 2017 р.?
Предприятие ТЭЦ согласно заключенным отдельным договорам о предоставлении услуг по питьевому водоснабжению является вторичным водопользователем и использует воду для удовлетворения собственных хозяйственно-бытовых нужд, а также является поставщиком горячей воды для нужд населения. Является ли такое предприятие плательщиком рентной платы?
Является ли плательщиком рентной платы за специспользование воды водопользователь, который использует воду, полученную от поставщика согласно договору о предоставлении услуг по водоснабжению и приему сточных вод через присоединенные сети?
Предприятие представляет декларацию по рентной плате за специспользование воды по месту нахождения водного объекта. Нужно ли представлять копию такой декларации по основному месту учета?
Является ли предприятие, которое получает воду в соответствии с договором на поставку воды от первичного водопользователя для осуществления хозяйственной деятельности, плательщиком рентной платы за специальное использование воды?
Предприятием заключен договор о предоставлении услуг по водоснабжению с центральным водопоставщиком. Помещение, в которое поставляется вода, сдается в аренду. Кто является плательщиком рентной платы: арендатор такого помещения или арендодатель?