Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: РРО. Наличные
Небанківська фінансова установа здійснює операції з приймання готівки для подальшого переказу, тобто операції з відправлення та виплати переказу отримувачу. Чи потрібно їй застосовувати РРО?
Підприємство має кілька відокремлених підрозділів, в яких не проводяться операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами, готівкові розрахунки проводяться із застосуванням РРО та веденням КОРО, а готівкова торговельна виручка інкасується банківською службою/працівники підрозділу самостійно здають до каси банку/передають до основної каси підприємства. Чи потрібно таким підрозділам вести касову книгу?
Суб’єкт господарювання здійснює роздрібну торгівлю пальним на кількох орендованих АЗС, які працюють цілодобово (зміна працівників на АЗС триває з 09.00 до 09.00 наступної доби). При реалізації пального застосовуються РРО, фіскальні звітні чеки (Z-звіти) друкуються не пізніше 24.00 кожного робочого дня. Чи можна підприємству друкувати Z-звіти не о 23.55, а під час перезмінки о 09.00?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку реалізує технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, в одній зі своїх господарських одиниць, а в інших продає супутні товари (надає послуги). Чи потрібно їй застосовувати РРО на всіх інших господарських одиницях?
Чи є обмеження на готівкові розрахунки фізичної особи з суб’єктом господарювання протягом дня?
Фізична особа — підприємець проводить готівкові розрахунки, оформлю­ючи їх товарними чеками, та веде книгу обліку доходів і витрат. Як такій особі оприбутковувати готівкову виручку?
Чи заповнюється реквізит «Видати» у видатковому касовому ордері упов­новаженою особою банку при проведенні інкасації?
Підприємство реалізує продукцію власного виробництва. Чи потрібно йому застосовувати РРО?
Як оприбутковується готівка на торговельних об’єктах і чи обов’язково використовувати касову книгу відокремленим підрозділам, які не проводять операції з приймання (видачі) готівки за касовими ордерами?
Чи може суб’єкт господарювання роздрукувати копію звітного фіскального чека у разі втрати його оригіналу?
Чи вважатиметься неоприбуткованою готівка, яка залишатиметься у скриньці РРО, якщо до зняття фіскального звітного чека на РРО підприємством не проводитиметься операція «службова видача»?
Прибуткові та видаткові касові ордери підписано не головним бухгалтером, а уповноваженою керівником підприємства особою. Хто у такому випадку має ставити своє прізвище та ініціали в цих касових ордерах?
Як суб’єкту господарювання проводити заокруглення в чеку суми загальної вартості придбаних товарів (отриманих послуг)?
Як заповнювати реквізити прибуткових і видаткових касових ордерів при здаванні готівки до банку?
Як заповнювати реквізити щодо номерів у прибутковому та видатковому касових ордерах, а також у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів?
Суб’єкт господарювання здійснює фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність. Чи має він право не застосовувати РРО при наданні послуг?
Чи допускається продаж пально-мастильних матеріалів із застосуванням РРО зі знижкою 100 % і як таку знижку відображати у касовому чеку?
При здійсненні яких операцій (не пов’язаних з реалізацією товарів) суб’єкт господарювання має право не застосовувати РРО?
Чи повинен суб’єкт господарювання видавати розрахункові документи під час торгівлі на ярмарках, що проводяться у навчальних закладах?
Чи зобов’язана фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи у разі отримання в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн використовувати РРО при проведенні розрахункових операцій у безготівковій формі?