Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: РРО. Наличные
Суб’єкт господарювання здійснює фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність. Чи має він право не застосовувати РРО при наданні послуг?
Чи допускається продаж пально-мастильних матеріалів із застосуванням РРО зі знижкою 100 % і як таку знижку відображати у касовому чеку?
При здійсненні яких операцій (не пов’язаних з реалізацією товарів) суб’єкт господарювання має право не застосовувати РРО?
Чи повинен суб’єкт господарювання видавати розрахункові документи під час торгівлі на ярмарках, що проводяться у навчальних закладах?
Чи зобов’язана фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи у разі отримання в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн використовувати РРО при проведенні розрахункових операцій у безготівковій формі?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лише в одній із господарських одиниць, а на інших — супутні товари (послуги). Чи потрібно такій особі застосовувати РРО на всіх господарських одиницях?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку третьої групи до припинення підприємницької діяльності (переходу на сплату інших податків та зборів) перевищила обсяг доходу 1 млн грн, а потім повторно зареєструвалася платником єдиного податку. Чи потрібно їй застосовувати РРО?
Суб’єкт господарювання отримує iнформацiйно-консультацiйні послуги за допомогою комп’ютерних та iнших програм через мережу Інтернет і розраховується за них у безготiвковiй формі. Чи потрібно застосовувати РРО при здійсненні таких розрахунків, якщо не визначено місце їх проведення?
Суб’єктом господарювання придбано товар, за який сплачено готівкою, але через РРО суму помилково проведено за відділом «безготівка, картка». Які дії продавця?
Сукупний розмір готівки, яку протягом одного дня суб’єкт господарювання приймає від фізичної особи та видає їй, перевищує 50 000 грн. Чи вважається це порушенням граничної суми розрахунків?
Як здійснюються розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, при перевищені 50 000 грн?
Суб’єкти господарювання здійснюють страхову діяльність і діяльність з випуску і проведення лотерей. Як розраховується ліміт каси та які строки здавання готівкової виручки?
Працівник підприємства придбав за власні готівкові кошти товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) на суму 12 000 грн на виробничі (господарські) потреби підприємства з використанням РРО. Чи вважається це порушенням граничної суми готівкових розрахунків?
Чи поширюється обмеження готівкових розрахунків у розмірі 50 000 грн на виплату суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам?
Какая ответственность предусмотрена за проведение расчетных операций через РРО без использования режима предварительного программирования наименования (для горючего с указанием кода товарной подкатегории согласно УКТ ВЭД), цен товаров (услуг) и учета их количества?
Нужно ли при реализации горючего на АЗС применять РРО с использованием режима предварительного программирования наименования (с указанием кода товарной подкатегории УКТ ВЭД), цен товаров (услуг) и учета их количества?
На предприятии иногда отключается электроэнергия. Каков порядок расчетов в случае отключения электроэнергии или в период ремонта РРО?
Во время ремонта РРО был заменен фискальный блок. Нужно ли субъекту хозяйствования проводить через новый фискальный блок РРО суммы расчетов за время работы с использованием КУРО и РК?
Необходимо ли физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога второй группы, реализующему масла и смазки и объем дохода которого не превышает 1 млн грн, применять РРО?