Вопросы - ответы по тегу

амортизация
У зв’язку з відсутністю замовлень виробничі основні засоби підприємства знаходяться на консервації. Чи можна на такі активи нараховувати амортизацію?
Чи виникають податкові різниці при нарахуванні амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів?
Підприємство (веде облік за МСБО) придбало матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000 грн., а термін використання становить понад рік. Чи потрібно такі активи обліковувати у складі основних засобів та визначати різниці при нарахуванні амортизації?
Предприятие находится на территории проведения АТО. В результате проведения спецопераций уничтожены основные средства (ОС) и другие товарно-материальные ценности (ТМЦ). Как можно отразить ликвидацию таких активов в налоговой отчетности?
Чи нараховується амортизація на транспортні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень?
Чи нараховується амортизація на об’єкти соціально-культурного призначення (палац культури, гуртожиток, спортивний комплекс тощо)?
Об’єкт основного засобу виведено з експлуатації на реконструкцію. Чи може підприємство нарахувати амортизацію на такий об’єкт ?
Чи виникають різниці при амортизації біологічних активів у вигляді багаторічних насаджень — виноградників?
Які вимоги передбачено Податковим кодексом для застосування прискореної амортизації ОЗ?
Як здійснюється коригування фінрезультату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації НА?
За якими групами класифікуються ОЗ та інші необоротні активи для цілей податкового обліку та які мінімально допустимі строки їх амортизації?
Чи підлягають амортизації транспортні засоби, передані для потреб військкомату?
Який порядок відображення у податковому обліку викрадення ОЗ до закінчення періоду нарахування амортизації?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку витрати на поліпшення (ремонт) орендованих ОЗ та чи враховується сума такої амортизації при коригуванні фінрезультату до оподаткування?
Чи підлягають амортизації у податковому обліку безоплатно отримані ОЗ (у тому числі до 01.01.2015 р.)?
Чи нараховується амортизація при тимчасовому невикористанні ОЗ (виведення з експлуатації)?
Які вимоги для здійснення розрахунку прискореної амортизації ОЗ групи 4 та з якого періоду її можна застосовувати?
Чи підлягають податковій амортизації бібліотечні фонди?
Підприємство, що веде облік та складає звітність за МСФЗ у бухобліку, виділило зі складного (багатокомпонентного) об’єкта основних засобів ( далі — ОЗ) окремі компоненти. Чи потрібно у податковому обліку проводити такі операції? Які строки корисного використання для таких компонентів застосовуються у податковому обліку, якщо строк корисного використання ОЗ у бухобліку більше встановленого Податковим кодексом, а компонента — менше?
Як здійснюється розрахунок амортизаційних відрахувань ОЗ? З якого періоду нараховувати амортизацію?
Яким чином фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, повинна відображати в Книзі амортизаційні відрахування — щомісяця чи за підсумками року?
Підприємство у листопаді 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові вантажопідйомні машини, які є основними засобами четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію, якщо планує здавати їх в оренду?
Підприємство у 2017 р. придбало та ввело в експлуатацію нові основні засоби четвертої групи. Чи має право підприємство застосовувати прискорену амортизацію та чи може при цьому бути встановлено більший строк амортизації у бухобліку?
Чи потрібно при складанні декларації та заповненні рядка 1.1.1 додатка РІ до суми, нарахованої в бухобліку амортизації, включати суму амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів, оскільки буде невідповідність рядку 2515 розділу ІІІ «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати на суму амортизації?
Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суму нарахованої амортизації основ­них засобів (далі — ОЗ), яка капіталізується та формує вартість об’єкта незавершеного будівництва?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, включити до складу витрат амортизаційні відрахування з вартості основних засобів, придбаних до 01.01.2017 р.?
Як у декларації з податку на прибуток підприємств відображати суми амортизації за активами вартістю менше 6 000 грн?
До якої групи ОЗ для нарахування податкової амортизації слід віднести самохідний автонавантажувач, який за УКТ ЗЕД має код товарної позиції 8427?
Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів і використовує його у господарській діяльності. Які різниці формує платник за операціями з цим основним засобом, враховуючи те, що рішення про некоригування фінрезультату платником не приймалося?