Вопросы - ответы по тегу

декларация
Бухгалтер при складанні декларації з податку на прибуток виявив помилку у фінансовій звітності, яку вже було подано до органів держстатистики, та виправив її. Які показники такої звітності необхідно відобразити у декларації з податку на прибуток, з помилками чи виправлені?
Платником податку допущено помилку при розрахунку авансового внеску у розмірі 2/9 податкового зобов’язання з податку на прибуток, визначеного у Декларації за дев’ять місяців 2016 р. (занижено суму авансового внеску). Чи має право такий платник без застосування штрафних санкцій здійснити уточнення зазначених сум авансового внеску шляхом подання уточненого розрахунку до закінчення граничного терміну їх сплати (тобто до 31.12.2016 р.)? Як у Декларації відобразити таке уточнення?
Платник перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну з ІІ кварталу 2016 р. Який порядок заповнення і подання Декларації?
Як платник податку на прибуток відображає у Декларації зменшення фінрезультату до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги платнику єдиного податку, яка раніше була включена до об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Як відобразити у Декларації за 2016 р. суму списаних збитків, що утворилися у 2015 р.?
Чи має право підприємство на зменшення фінрезультату до оподаткування за 2016 р. на суму збитків, які помилково не відображено в Декларації за 2015 р.?
В яких рядках додатка РІ до рядка 03 Декларації відображаються різниці, що виникають за процентними витратами?
В яких рядках річної Декларації відображають виплати доходів нерезидентам?
Як відображаються різниці, які виникають у зв’язку з формуванням резервів банківськими установами?
Як відобразити в декларації з податку на прибуток суму авансового внеску при виплаті дивідендів?
Как банк рассчитывает и отображает разницы, возникающие в связи с перерасчетом резерва от обесценения (уменьшения полезности) активов?
Предприятие задекларировало за 2015 г. отрицательное значение объекта обложения налогом на прибыль. По итогам 2016 г. предприятие также имеет отрицательное значение объекта налогообложения. Учитывается ли отрицательное значение, полученное за 2015 г., при заполнении декларации за 2016 г.?
Нужно ли в годовой декларации за 2016 г. заполнять поле «Наявність рішення», если его заполняли в прошлом году в декларации за 2015 г. и было принято решение о неприменении корректировок финансового результата на все разницы?
В какой строке декларации за 2016 г. отражается сумма авансового взноса в размере 2/9 налога на прибыль?
Как заполняется строка «Звітний (податковий) період» заглавной части декларации при ликвидации предприятия?
Предприятие в I — III кварталах 2016 г. применяло упрощенную систему налогообложения, а с IV квартала перешло на общую систему налогообложения. За какой период определяется финрезультат до налогообложения при составлении годовой декларации?
Необходимо ли физическому лицу регистрироваться частным предпринимателем, если оно планирует сдавать собственное имущество в аренду другому физическому лицу? Каковы налоговые последствия такой операции?
Предприятие представляет декларацию по рентной плате за специспользование воды по месту нахождения водного объекта. Нужно ли представлять копию такой декларации по основному месту учета?
Підприємство не збільшило фінрезультат до оподаткування на 30 % вартості товарів відповідно до норм Податкового кодексу. Як виправити допущену помилку?
Як виправити помилки, допущені у раніше поданій Декларацій у наступних періодах звітного року?
Яку звітність з податку на прибуток має подавати до контролюючих органів постійне представництво нерезидента? Чи враховуються доходи нерезидента при розрахунку зобов’язань зі сплати податку на прибуток підприємств, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7?
Підприємство реалізує товари, у тому числі підакцизні, через мережу власних магазинів безмитної торгівлі. Чи є такий суб’єкт господарювання платником акцизного податку та чи потрібно йому складати та подавати декларацію?
Суб’єкт господарювання виробляє лікарські засоби, у тому числі препарати, до складу яких входить етиловий спирт. Чи застосовується пільгове оподаткування спирту? Якщо так, то як такому суб’єкту господарювання звітувати про отримані пільги?
Який порядок відображення у додатку АВ до декларації з податку на прибуток підприємств нарахованих сум авансового внеску при виплаті дивідендів державними унітарними підприємствами?
Підприємство здійснює виробництво алкогольних напоїв, має відповідну ліцензію. До нього звернувся оптовий покупець, який у зв’язку з припиненням господарської діяльності має намір повернути підприємству залишки алкогольної продукції, придбаної у період починаючи з лютого 2016 р. Чи проводяться коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку?
Чи оподатковуються кошти у вигляді подарунка, отримані неповнолітньою дитиною від її рідного батька із-за кордону?
Який порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентами, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, та яку звітність вони повин­ні подавати?
Підприємство у ІІ кварталі 2017 р. виконало будівельні роботи за кон­трактом, укладеним до 01.01.2015 р. Як у декларації за перше півріччя 2017 р. відоб­разити різниці, що виникли за цим договором, якщо при декларуванні за І квартал їх відобразили як «інші різниці»?
Чи потрібно у декларації за ІІ квартал 2017 р. розшифровувати інформацію про подані до неї форми фінзвітності?
Товариство, що здійснює діяльність за кордоном, сплатило податок на прибуток до бюджету іншої держави. У якій послідовності враховуються платежі у зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємств і чи можна послідовність такого зарахування обрати самостійно?
Чи необхідно було підприємству подавати додаток ЦП до декларації з податку на прибуток підприємств (далі — декларація) за 2015 р., якщо загальний дохід у такому році не перевищував 20 млн грн, та чи має право підприємство врахувати збитки за 2015 р. (у тому числі збитки від продажу цінних паперів) у зменшення доходу за 2017 р.?
Підприємство зареєстровано платником акцизного податку з реалізації пального, основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним пальним і подібними продуктами. Підприємство також здійснює неспеціалізовану оптову торгівлю та діяльність посередників у торгівлі пальним, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами. Як йому відобразити у декларації акцизного податку обсяги пального за акцизними накладними/розрахунками коригування, дата складання та реєстрації яких припадають на різні звітні періоди?
Який розділ декларації акцизного податку платники податку — виробники пального мають заповнювати при відображенні суми акцизного податку, сплаченого при придбанні чи імпорті підакцизної сировини, використаної для виробництва такого пального?
У підприємства за попередній рік обсяг доходу становив менше 20 млн грн. Протягом ІІІ кварталу 2017 р. було здійснено виплати на користь нерезидентів та сплачено податок. За який період необхідно було декларувати такі виплати: у періоді виплати чи за підсумками року?
Підприємство у декларації з податку на прибуток за ІІІ квартал 2017 р. не відобразило переплату авансового внеску з податку на прибуток, не використану у 2016 р. Як виправити таку помилку?
Як виробникам пального відобразити у декларації акцизного податку суми акцизу, сплаченого при придбанні чи імпорті підакцизної сировини, використаної для виробництва такого пального?
Який граничний строк подання податкової декларації з податку на прибуток за 2017 р.?
Який граничний строк подання розрахунку частини чистого при­бутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за 2017 р.?
Як відобразити у декларації за 2017 р. від’ємне значення за результатами 2016 р.?
Як заповнюється рядок «Звітний (податковий) період» декларації при ліквідації підприємства?
Підприємство здійснює виправлення помилок шляхом подання додатка ВП. Чи необхідно подавати додатки до декларації, на які є посилання у додатку ВП?
З якої дати нараховується пеня у разі самостійного виправлення помилок у декларації?
При поданні річної декларації за 2017 р. її помилково подано за квартальною формою J0100116, проте помилку було виявлено й одразу подано декларацію за базовий звітний період — рік за формою J0108104. Чи потрібно надсилати лист з поясненнями?
Чи потрібно підприємству з доходом менше ніж 20 млн грн та відсутністю збитків минулих періодів подавати додаток РІ до декларації?
За результатами перевірки контролюючими органами за дев’ять місяців 2017 р. прострочену кредиторську заборгованість на отримані аванси не визнано доходом. Як у декларації з податку на прибуток за 2017 р. відобразити результати перевірки?
Дохід підприємства — понад 20 млн грн, коригування фінансового результату до оподаткування не здійснювалось. Як заповнити декларацію?
Фінансову звітність до органу державної статистики подано з помилками, але до моменту подання декларації з податку на прибуток їх було виявлено. Як подати фінансову звітність до органів ДФС у даному випадку?
На платника податку було складено та зареєстровано в ЄРПН податкову накладну, яку таким платником було включено до податкової декларації у складі податкового кредиту. Згодом виявилося, що цю податкову накладну складено помилково. Які дії має чинити в цьому випадку платник?
Суб’єкт господарювання самостійно виявив помилку в декларації. Як її виправити?
Спирт отримано до зміни ставок акцизного податку, а реалізація вироблених алкогольних напоїв здійснюється після такої зміни. Як виробнику алкогольних напоїв відобразити зазначену операцію в декларації?
Громадянин планує продати легковий автомобіль та мотоцикл безпосередньо в сервісному центрі МВС у присутності адміністратора. При цьому договір нотаріально не посвідчуватиметься. Чи потрібно в такому випадку сплачувати податки і подавати декларацію?
Як правильно розрахувати значення «Ставка податку» в колонці 4 декларації з податку на нерухомість на 2018 р., якщо об’єкт нерухомості знаходиться в Печерському районі м. Києва? Де брати інформацію про встановлені коефіцієнти для розрахунку?
Місцезнаходження деяких пунктів продажу у суб’єкта господарювання, який здійснює роздрібну торгівлю підакцизними товарами, не співпадає з основним місцем його обліку. До якого контролюючого органу необхідно подавати декларацію акцизного податку?
Як заповнити декларацію суб’єкту господарювання, який має пункти продажу товарів, що знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, які обслуговуються одним контролюючим органом?
Платник не може отримати довідку про сплачені податки у Польщі, через що не може задекларувати іноземні доходи в повному обсязі. Чи можливо відтермінувати подання декларації?
Бажаю скористатися правом на нарахування податкової знижки за освітні послуги дитини. Минулого року я уклала додаткову угоду до договору про навчання у ВНЗ щодо збільшення вартості навчання. Які документи необхідно подати, щоб скористатися податковою знижкою? В який термін потрібно надати таку декларацію?
Протягом 2018 р. платником отримано у дарунок від бабусі квартиру. Чи необхідно в такому випадку подавати декларацію та сплачувати податки?
Фізична особа має у власності земельну ділянку, на якій вирощує сільгосппродукцію для власного споживання і продажу. Як оподатковуються доходи, отримані від реалізації такої продукції та чи потрібно їх декларувати?
Який порядок справляння податку на нерухомість у 2019 році?
Які транспортні засоби є об’єктом оподаткування транспортним податком у 2019 році?
Чи подавати квартальну або річну декларацію, якщо перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну відбувся у ІV кварталі та протягом звітного періоду доходу не було?
Як підприємцю-«загальнику» виправити (уточнити) помилки, що містяться в раніше поданій декларації, та чи нараховуються у такому випадку штрафні санкції та пеня?
Як заповнити декларацію підприємцю, який змінив групу єдиного податку протягом року та який термін її подання?
До якого контролюючого органу повинен подавати декларацію та сплачувати єдиний податок «єдинник» у разі зміни податкової адреси, яка пов’язана зі зміною адміністративного району?
Чи подає платник єдиного податку — фізична особа — підприємець, який обрав третю групу платника єдиного податку, податкову декларацію у разі відсутності доходу протягом звітного періоду?
Як у декларації з податку на прибуток підприємств відображати суми амортизації за активами вартістю менше 6 000 грн?
Чи можна подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки через Електронний кабінет? Як та які документи слід додати до такої декларації (особа навчається у ВНЗ)?
У 2018 р. мати сплатила за навчання сина у приватному університеті. Який термін подання документів для застосування права на податкову знижку? Чи можна подати документи онлайн?
Чи включається до загального річного оподатковува­ного доходу сума відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом та іншим ушкодженням здоров’я, отримана фізичною особою в 2018 р., за рішенням суду від фізичної особи, винної в ДТП? Чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи за 2018 р.?
Я постійно проживаю в Україні. Влітку 2018 р., працюючи у Польщі, отримала дохід 15 000 злотих. Чи потрібно мені подавати декларацію про майновий стан і доходи та сплачувати податки в Україні?
Акцизну накладну складено 28.02.2019 р., а зареєстровано в ЄРАН — 05.03.2019 р. За який період (лютий чи березень) у декларації акцизного податку потрібно відобразити таку акцизну накладну?
Який період слід зазначати у графах 3 та 4 таблиці 2 додатка 3 «Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)» податкової декларації з ПДВ, у разі коли постачальник зареєстрував податкову накладну в ЄРПН з порушенням граничних строків реєстрації: період складання податкової накладної чи період, в якому вона зареєстрована в ЄРПН та включена до складу податкового кредиту податкової декларації з ПДВ?
Чи включається до декларації з ПДВ сума податку, яку було донараховано за раніше оформленими митними деклараціями під час проведення документальної перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи?
Підприємство здійснило ввезення товарів на митну територію України і відобразило цю операцію у складі податкового кредиту декларації з ПДВ за червень 2019 р., внаслідок чого виникло від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом з ПДВ, яке перенесене в податкову звітність з ПДВ за наступні періоди. Чи є правомірним заявлення до бюджетного відшкодування від’ємного значення, яке виникло в результаті включення до складу податкового кредиту ПДВ, сплаченого при ввезенні товарів на митну територію України?
Чи матиме право платник податку на прибуток у декларації за 2019 рік прийняти рішення про незастосування коригувань фінрезультату на податкові різниці зважаючи на те, що у 2018 р. він мав перевищення 20-мільйонної межі обсягу річного доходу, а у 2019 році звітує щокварталу, проте за 2019 рік обсяг доходів не перевищить 20 млн грн?
У декларації за І квартал 2019 р. бухгалтер помилково у рядку 03 РІ не переніс збитки 2018 р., а задекларував прибуток і сплатив податок. Як виправити таку помилку та які її наслідки?
Як заповнювати декларацію, якщо за результатом перевірки було здійснено донарахування податкових зобов’язань (зменшено податкові збитки)?
Чи може платник податків після подання річної декларації (за 2018 р.) змінити рішення про непроведення коригувань фінрезультату до оподаткування за пп. 134.1.1 ст. 134 ПКУ? Якщо може, то як це зробити?
Який порядок подання декларацій з податку на прибуток підприємств при реорганізації (перетворенні) державного підприємства на приватне акціонерне товариство?
Підприємство у деклараціях з плати за землю за 2017 — 2019 роки, поданих за формою, затверд­женою наказом № 560, у колонці 16 відобразило суму пільги із земельного податку. Водночас за вказаний період звіт про суми податкових пільг підприємство не складало та до контролюючого органу не подавало. Чи передбачено застосування штрафних санкцій у такому випадку?
Умовами договору оренди земельної ділянки комунальної власності суб’єкта господарювання (орендаря) зобов’язано виплачувати на користь власника земельної ділянки — органу місцевого самоврядування — орендо­давця винагороду у сумі, що визначена у договорі як упущена вигода від використання земельної ділянки за її економічними показниками. Який порядок відображення у декларації з плати за землю такої винагороди?
За якими даними — до чи після заокруглення складати декларацію з акцизного податку?