Вопросы - ответы по тегу

дивиденды
Как облагаются налогом дивиденды, начисленные в пользу физического лица?
Підприємство планує здійснити виплату дивідендів нерезиденту (Австрія), який є агентом юридичної особи. Чи можна при оподаткуванні такої виплати застосувати понижену ставку податку на прибуток згідно з правилами міжнародного договору, укладеного Україною з Австрією.
У складі учасників ТОВ є нерезидент (резидент Кіпру), який володіє понад 51 % статутного капіталу. Цей нерезидент не має в Україні постійного представництва. При виплаті дивідендів учаснику-нерезиденту ТОВ утримало податок на прибуток за ставкою 15 %. Учасник-нерезидент, отримавши дивіденди за мінусом суми податку, пред’явив вимогу про повне перерахування суми дивідендів, посилаючись на положення п. 5 ст. 10 Конвенції між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування. Чи правомірна така вимога?
За якою ставкою оподатковуються дивіденди, що виплачуються товариству — резиденту Австрії — бенефіціарному (фактичному) отримувачу (власнику) доходу, який володіє 99 % статутного капіталу резидента України?
Підприємство декларує податок на прибуток щокварталу. Чи мало право таке підприємство на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток за підсумками I кварталу поточного року на суму сплачених протягом цього кварталу авансових внесків при виплаті дивідендів та на суми неврахованих авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів у минулих періодах?
Підприємство декларує та сплачує податкові зобов’язання з податку на прибуток щокварталу. Чи мало таке підприємство право на зменшення податкового зобов’язання з цього податку за підсумками першого кварталу поточного року на суму сплачених протягом цього кварталу авансових внесків при виплаті дивідендів та списання у наступних періодах суми неврахованих авансових внесків попередніх звітних періодів?
Нерезидент — власник корпоративних прав товариства- резидента прийняв рішення реінвестувати нараховані йому дивіденди у збільшення статутного капіталу цього товариства. Чи необхідно вносити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті таких дивідендів?
Платник єдиного податку четвертої групи сплачував авансові внески при виплаті дивідендів під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Чи має право такий платник на зарахування суми сплачених внесків у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток після переходу на загальну систему оподаткування?
Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи у вигляді роялті, отримані фізичною особою — резидентом за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності?
Як обчислюється авансовий внесок з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів юридичною особою — платником єдиного податку та за який період необхідно подавати податкову декларацію з такого податку в цьому випадку?
Як відобразити в декларації з податку на прибуток суму авансового внеску при виплаті дивідендів?
По итогам 2016 г. общество планирует выплатить дивиденды своей материнской компании, налоговое обязательство за год погашено. Должно ли общество уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль во время такой выплаты?
Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується до доходу у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) у 2017 р. суб’єктом господарювання — платником єдиного податку за період 2016 р.?
Який порядок відображення у додатку АВ до декларації з податку на прибуток підприємств нарахованих сум авансового внеску при виплаті дивідендів державними унітарними підприємствами?
Чи поширюється обмеження готівкових розрахунків у розмірі 50 000 грн на виплату суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам?
Як розраховується авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів, якщо за результатами податкового (звітного) року об’єкт оподаткування податку на прибуток має від’ємне значення?
Як виправити помилки, допущені при нарахуванні (ненарахуванні) податку на доходи нерезидента або авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Чи застосовуються штрафні санкції до платника, який самостійно виправив зазначені помилки?
Підприємство з доходом до 20 млн грн при визначенні фінансового результату коригування на різниці не застосовувало. Чи можливо суму дивідендів, отриманих від іншого платника податку на прибуток, відобразити в р. 3.2.3 додатка РІ до декларації?
Платник єдиного податку планує виплатити дивіденди своїм засновникам. Чи потрібно нараховувати авансовий внесок?
ТОВ, платник єдиного податку третьої групи, виплачує дивіденди заснов­нику — фізичній особі за неповний рік. Як відобразити у формі № 1ДФ нарахування та виплату дивідендів, ПДФО, ВЗ?
Серед ТОВ досить поширеною є практика виплати дивідендів поквартально. При цьому багато з них є річними платниками податку на прибуток підприємств (річний обсяг доходу від усіх видів діяльності — менше 20 млн грн без ПДВ). Як сплачується авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів за IV квартал, якщо декларацію буде подано за результатами року і податок сплачено на її підставі?
Податок при виплаті дивідендів українській компанії утримано в США. Чи є право на зарахування сплаченої суми податку в Україні?
Юридична особа — нерезидент має намір створити корпоративний інвестиційний фонд (КІФ). Як оподатко­вуватимуться дивіденди, які сплачуватимуться КІФ на користь учасника-нерезидента?
Чи підлягає оподаткуванню податком на прибуток операція зі збільшення статутного капіталу ТОВ — платника податку на прибуток за рахунок нерозподіленого прибутку ?