Вопросы - ответы по тегу

хозяйственная деятельность
Физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога третьей группы, занимающейся розничной торговлей, сменила место осуществления хозяйственной деятельности. Нужно ли информировать органы ГФС об указанных изменениях?
Может ли физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога на второй группе, которое осуществляет деятельность в сфере ресторанного хозяйства (кафе), осуществлять кейтеринговое обслуживание по договорам с юридическими лицами – неплательщиками единого налога, и нужно ли вносить в реестр плательщиков единого налога (далее – реестр) изменения относительно вида хозяйственной деятельности, если зарегистрирована деятельность по КВЭД 56.1 (деятельность кафе)?
Имеет ли право физическое лицо – предприниматель, для осуществления своей деятельности арендующее транспортное средство, относить к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные за приобретение запасных частей и комплектующих, а также за топливно-смазочные материалы?
Имеет ли право физическое лицо – предприниматель включать в состав расходов стоимость товаров, приобретенных у продавца, которого невозможно идентифицировать, на основании акта закупки?
Субъект хозяйствования осуществляет хозяйственную деятельность по реализации сжатого природного газа (метана) через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Считается ли сжатый природный газ (метан), классифицирующийся по коду 2711 21 00 00 согласно УКТ ВЭД, горючим?
Чи нараховується амортизація на транспортні засоби, передані юридичною особою військовим комісаріатам на підставі мобілізаційних повідомлень?
Чи виникають різниці при амортизації біологічних активів у вигляді багаторічних насаджень — виноградників?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, включити до складу витрат суму платежів, сплачених на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами для провадження господарської діяльності?
Як довести зв'язок витрат на маркетингові послуги з веденням господарської діяльності підприємства та якими первинними документами їх підтвердити?
Організація за підсумками 2015 р. задекларувала збитки. У 2016 р. її було включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), а з другого півріччя 2017 р. виключено з нього. Чи можна збитки за 2015 р. врахувати при визначенні об’єкта оподаткування за 2017 р.?
Чи заповнювати графу 9 розділу І додатка Ф2 до декларації з від’ємним значенням, якщо за результатами господарської діяльності фізичною особою — підприємцем отримано збиток?
Як визначати податкові зобов’язання з плати за землю підприємству, яке на підставі спецдозволу провадить господарську діяльність з видобування корисних копалин на кількох ділянках надр у межах території України?
Місцезнаходження підприємства не збігається з місцем провадження господарської діяльності. Яка інформація має міститися у Реєстрі платників єдиного податку щодо місця провадження господарської діяльності платника?
Підприємство не здійснює реалізацію пального. Пально-мастильні матеріали використовує лише для власних потреб у процесі своєї господарської діяльності. Протягом календарного року підприємство отримало пального менше 1000 м3, але при цьому має ємності для зберігання пального, об’єм яких перевищує 200 м3. Чи потрібно такому підприємству реєструватися платником акцизного податку?
Неповнолітня дитина є власником земельної ділянки, успадкованої від батьків. Її опікуном є ФОП-«єдинник», який використовує цю земельну ділянку у своїй господарській діяльності. Чи потрібно в такому разі сплачувати земельний податок?
Чи є базою нарахування ЄСВ сума орендної плати, що виплачується юрособою за договором оренди нерухомого (рухомого) майна фізособі?
Чи має право на здійснення господарської діяльності шляхом реалізації рекламної (сувенірної) продукції благодійний фонд у статусі неприбуткової установи?