Вопросы - ответы по тегу

хозяйственные операции
Підприємство здійснює господарські операції з нерезидентом, який зареєстрований у державі, що не включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України. Обсяг таких операцій перевищує 5 млн. грн., банківський рахунок такого нерезидента відкрито в офшорній зоні. Чи вважатимуться такі операції контрольованими?
Підприємство здійснює продаж товарів нерезиденту, зареєстрованому в Республіці Кіпр, через пов’язану особу комісіонера-резидента. Для кого ці операції вважаються контрольованими та хто має подавати Звіт про контрольовані операції?
Який дохід від операційної та неопераційної курсової різниці враховується при визначенні вартісного критерію обсягу господарських операцій платника податків з кожним контрагентом для цілей застосування трансфертного ціно­утворення?
Суб'єкт господарювання здійснює операції з нерезидентом — непов’язаною особою, що виключена з Переліку низькоподаткових юрисдикцій. Як обґрунтувати, що ціна таких операцій відповідає принципу «витягнутої руки»?
Якими документами підтверджується онлайн-придбання операційної системи управління (комп’ютерної програми) у нерезидента?
За якою формою подавати звіт про контрольовані операції за 2016 р. та які критерії цих операцій враховуються при його складанні?
Чи визнаються господарські операції з продажу товарів за договором комісії контрольованими, якщо комітент та комісіонер є резидентами, а покупець — нерезидентом (Limited Liability Partnership, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії)?
Чи визнаються господарські операції за договорами комісії, що здійснюються між комітентом-нерезидентом та комісіонером-резидентом, контрольованими?
Чи повинен резидент, який здійснив контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованим у державі, яка включена до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку, подавати звіт про контрольовані операції?
Чи визнаються господарські операції платника податків з контрагентами-нерезидентами контрольованими у разі виключення держави (території) із затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку?
Чи коригується фінансовий результат до оподаткування на 30 % у разі здійснення господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) у нерезидента, який діє через своє постійне представництво?
Яким чином включаються до доходу курсові різниці від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті?

Чи визнаються господарські операції з продажу корпоративних прав нерезидента контрольованими? Якщо так, то у яких випадках?
Чи потрібно підприємству подавати декларацію акцизного податку при здійсненні операцій, які не підлягають оподаткуванню? Якщо так, то як її правильно заповнити?