Вопросы - ответы по тегу

иностранная валюта
Підприємство подало Декларацію про валютні цінності вчасно, але з порушенням порядку декларування. Чи передбачено відповідальність за таке порушення?
В какие сроки выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках?
Предприятие планирует получить кредит в иностранной валюте от нерезидента. Подлежит ли договор о получении кредита от нерезидента регистрации в Нацбанке Украины?
Чи можливо подовження строків надходження виручки в іноземній валюті або товарів по імпорту?
За яких підстав призупиняється нарахування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
Чи оподатковуються кошти у вигляді подарунка, отримані неповнолітньою дитиною від її рідного батька із-за кордону?
Чи враховуються при формуванні фінрезультату до оподаткування доходи від курсових різниць при продажу облігацій внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті?
За яких обставин можуть бути про­довжені строки надходження валютної виручки або товару за імпортом?
Замовник, який перебуває за кордоном, помилково перерахував кошти постачальнику-резиденту згідно з договором, що втратив чинність у зв’язку з підписанням нового. Поки питання зарахування коштів вирішувалося в банку, закінчився законодавчо встановлений строк проведення розрахунків в іноземній валюті. Чи повинно у такому випадку підприємство сплачувати пеню?
Чи зупиняється відлік законодавчо встановлених термінів надходження валютної виручки чи поставки товару щодо імпортних операцій при виникненні форс-мажорних обставин?
Чи підпадає під валютний контроль операція з перерахування вступних внесків в іноземній валюті міжнародній організації?
Які валютні операції потребують індивідуальної ліцензії Нацбанку України?
Фізична особа — резидент отримала подарунок (грошові кошти) із Шотландії у розмірі 100 000 фунтів на особисту банківську карту. Як оподатковується такий дохід та чи потрібно подавати декларацію про майновий стан і доходи?
Чи може резидент — юридична особа отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента?
Чи можливе припинення зобов’язань за експортно-імпортними операціями шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог на суму валютної виручки?
Чи включаються до складу доходу суми курсових різниць від перерахунку фінансової поворотної допомоги або кредиту, які буде отримано від нерезидента в іноземній валюті, що знаходиться на рахунках платника податку в банку, та заборгованості в іноземній валюті?
Чи можна відносити до складу доходів/витрат позичальника курсові різниці, що виникають за кредиторською заборгованістю щодо «тіла» кредиту/позики та/або відсотків, у разі затримки оплати за ними?
Як суб’єкту господарювання оприбуткувати іноземну валюту до каси?
Резидент за умовами зовнішньоекономічного договору надає послуги нерезиденту на території України (на умовах після оплати), а нерезидент здійснює поставку товару на територію України на умовах відстрочення платежу. Чи можливе припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог між резидентом та нерезидентом у такому випадку?
Чи застосовується відповідальність до суб’єкта господарювання за порушення правил валютного регулювання, встановлених Декретом № 15-93, яке відбулось до дати набрання чинності Законом № 2473?