Вопросы - ответы по тегу

компенсация
Договором о предоставлении услуг предусмотрено, что заказчик возмещает исполнителю расходы на командировки специалистов, привлеченных для выполнения этих услуг. Подлежат ли такие операции обложению НДС?
Возможно ли по желанию работника получить денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск на детей?
Работнику предоставляли ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня. При увольнении выяснилось наличие у него инвалидности II группы, оформленной еще три года назад. Подлежит ли денежной компенсации разность дней неиспользованного отпуска?
Руководитель предприятия за работу в выходной день предоставляет работникам свободные от работы часы в течение нескольких дней. Имеет ли он на это право?
Облагается ли НДФЛ сумма компенсации части стоимости санаторно-курортной путевки, предоставляемой работникам и их несовершеннолетним детям за счет работодателя? Является ли такая сумма базой начисления ЕСВ?
Працівника направлено у відрядження з 25.06.2017 р. по 01.07.2017 р. День від’їзду і день приїзду — вихідні дні, 28 червня — святковий день. Як компенсується робота у зазначені дні — у подвійному розмірі чи наданням відгулу?
Чи оподатковується ПДФО сума компенсації частини вартості санаторно-курортної путівки, яка надається працівникам та їхнім неповнолітнім дітям за рахунок роботодавця? Чи є така сума базою нарахування ЄСВ?
Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації проїзду працівника на таксі у відрядженні?
Підприємством нараховано компенсацію за невикористану відпустку працівнику, якого звільнено. Чи нараховується ЄСВ на суму такої компенсації?
Приміщення під офіс надається в оренду. Орендар не укладає договори на споживання комунальних послуг та енергоносіїв з їх безпосередніми постачальниками, а здійснює відшкодування (компенсацію) витрат на їх оплату. Як відобразити у податковій накладній суму компенсації?
Роботодавець отримав компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку мобілізованих працівників. Чи має він право на перерахунок сум єдиного внеску, нарахованого та утриманого із заробітку мобілізованого працівника у 2014 — 2015 рр.?
Чи має право працівниця на грошову компенсацію за невикористану додаткову оплачувану відпустку на дитину-інваліда за період з 01.01.1997 р. по 01.03.2001 р. у разі звільнення з роботи?
На день звільнення у працівника є невикористані щорічні відпустки за кілька минулих років. Чи всі вони підлягають грошовій компенсації при звільненні, враховуючи те, що було порушено норму, якою заборонено ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд?
Який порядок коригування компенсаційних виплат з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних, зокрема, на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період за 2014 — 2015 рр., у разі застосування роботодавцем у цей період понижуючого коефіцієнта та відображення таких коригувань у звіті з ЄСВ?
Найманий працівник при виконанні службових обов’язків користується громадським транспортом за власний рахунок, а підприємство згодом компенсує вартість проїзду. Чи нараховується ЄСВ на суми такої компенсації?
Працівник звільняється. На день звільнення у нього є невикористані щорічні відпустки за декілька минулих років. Чи всі вони підлягають грошовій компенсації при звільненні, враховуючи те, що було порушено норму, якою заборонено ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд?
Чи правомірним було залучення працівника, у якого шестиденний робочий тиждень, до роботи в понеділок 29 квітня 2019 року?
Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, що нарахована працівнику, після його звільнення?