Вопросы - ответы по тегу

неприбыльные организации
Громадське об’єднання, що є неприбутковим та внесено до Реєстру неприбуткових установ та організацій, отримало дохід у вигляді перерахунку від курсової різниці. Чи вважаються такі кошти доходом, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток?
Неприбуткова організація планує оновити комп’ютерну техніку. Чи буде порушенням статутної діяльності для такої організації продаж старої техніки, якщо кошти від такого продажу будуть використані на придбання нової?
Чи може адвокатське об’єднання зі статусом юридичної особи зареєструватися як неприбуткова організація?
Считаются ли распределением доходов (прибылей) ОСМД выплаты за услуги по уборке придомовой территории привлеченным членам ОСМД на основании гражданско-правового договора?
Неприбыльная организация не осуществляет хозяйственную деятельность, а осуществляет только волонтерскую и бесплатную деятельность. Имеет ли право такая организация в соответствии со ст. 49 Налогового кодекса не представлять нулевые отчеты в налоговую инспекцию?
Предприятие в апреле 2016 г. приобрело у неприбыльной организации, имеющей собственную оранжерею, продукцию для украшения офиса на общую сумму 64 000 грн. Как отражается такая операция в налоговом учете?
Как рассчитывается разница, возникающая по операции по приобретению услуг у неприбыльной организации на общую сумму, превышающую 50 размеров минимальной заработной платы: из всей стоимости приобретенных услуг или из суммы превышения?
Предприятие по итогам 2016 г. получило убыток. В 2017 г. такое предприятие планирует перечислить денежные средства неприбыльной организации. На какую сумму осуществить корректировку финансового результата?
Предприятие предоставило безвозвратную финансовую помощь неприбыльной организации, которая на момент предоставления была включена в Реестр. Однако в дальнейшем неприбыльная организация исключена из Реестра за нарушение законодательства. Каковы налоговые последствия у предприятия?
Чи потрібно буде профспілковій організації, що має статус неприбутковості за підсумками 2017 р., подавати звіт про використання доходів неприбуткової організації та фінзвітність?
Чи підлягає оподаткуванню дохід, отриманий неприбутковою організацією від продажу власних об’єктів нерухомості?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування у разі придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій за цінами, визначеними за принципом «витягнутої руки»?
Чи може товарна біржа, яка не отримує прибутку, бути внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Чи повинні утримувати та сплачувати податок на доходи нерезидента неприбуткові організації при виплаті таких доходів на користь нерезидентів?
Чи підлягає коригуванню фінрезультат до оподаткування на вартість товарів (робіт, послуг), придбаних у неприбуткової організації чи нерезидента з офшорним статусом до 01.01.2015 р., витрати на придбання яких у бухобліку включено до складу витрат після 01.01.2015 р.?
Чи оподатковуються виплати членських внесків неприбутковій міжнародній організації?
Неприбуткова організація здійснила продаж власних основ­них засобів. Чи втрачається при цьому неприбутковий статус та чи повинна організація сплатити податок на прибуток підприємств?
Чи виникають різниці у разі безоплатного отримання підприємством — платником податку на прибуток основних засобів від неприбуткової організації? Якщо так, то від якої вартості розраховується різниця?
Підприємство безоплатно отримало від неприбуткової організації для використання у господарській діяльності не­оборотні активи — трансформаторну підстанцію та кабельну лінію. Чи виникає при здійсненні такої операції податкова різниця для коригування фінрезультату до оподаткування на суму 30 % вартості таких необоротних активів, що зараховуються на баланс підприємства?
Організація за підсумками 2015 р. задекларувала збитки. У 2016 р. її було включено до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі — Реєстр), а з другого півріччя 2017 р. виключено з нього. Чи можна збитки за 2015 р. врахувати при визначенні об’єкта оподаткування за 2017 р.?
Які будівлі (споруди) не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість?
Чи є пільги та винятки щодо обчислення і сплати ЄСВ для неприбуткових організацій?
Платник податку на прибуток надає неприбутковим організаціям безповоротну фіндопомогу. Як йому відображати суми такої допомоги у податковому обліку?
ОСББ уклало договір міни нерухомого майна. Отримані доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами. Чи є це підставою для виключення такого ОСББ з Реєстру неприбуткових установ та організацій?
Чи може благодійний фонд, який має статус неприбуткової організації, придбавати у власність корпоративні права господарського товариства?
Підприємство у І кварталі 2019 р. надало неприбутковій організації безповоротну фіндопомогу у розмірі 100 000 грн. На яку суму і в якому звітному періоді потрібно збільшити фінрезультат до оподаткування, якщо оподатковуваний прибуток підприємства за попередній рік становив 520 000 грн?
Чи не порушується право перебування у Реєстрі неприбуткових установ та організацій благодійним фондом у разі отримання послуг від фізичної особи — платника єдиного податку?
Чи потрібно бюджетній установі, яка має статус неприбуткової організації, сплачувати податок на прибуток у разі передання їй функцій замовника на проведення будівельних робіт, якщо ці роботи фінансуються за рішенням міської ради?