Вопросы - ответы по тегу

Независимая профессиональная деятельность
Физическое лицо работает в адвокатском бюро в должности адвоката. Должно ли такое лицо стать на учет в контролирующих органах как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность?
Какие расходы может учесть частный нотариус при определении налогооблагаемого дохода от осуществления независимой профессиональной деятельности?
Освобождается ли от уплаты единого взноса за себя лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность (адвокатскую) и одновременно являющееся пенсионером по возрасту?
Лицо работает по трудовому договору на предприятии, то есть наемным работником. Вместе с тем указанный работник зарегистрирован в контролирующем органе как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, однако доход от этой деятельности не получает. Нужно ли платить единый взнос за себя в таком случае?
Обязаны ли налогоплательщики, имеющие соответствующие свидетельства, дающие право осуществлять независимую профессиональную деятельность, отказаться от такого права и сдать свидетельства в случае если они не состоят на учете в органах ГФС как самозанятые лица, а работают по трудовому договору?
Адвокат, получивший свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и удостоверение адвоката Украины, работает на предприятии наемным лицом – адвокатом. Нужно ли ему в таком случае становиться на учет в контролирующих органах и платить налоги?
Врач имеет соответствующее образование, квалификацию и лицензию по ведению медицинской практики. Имеет ли право на законодательном уровне такой врач осуществлять независимую профессиональную деятельность без регистрации субъекта предпринимательской деятельности?
Физическое лицо состоит на учете в контролирующем органе как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, но деятельность не ведет и доходов не получает. Кроме того, является наемным работником в рамках такой независимой профессиональной деятельности. Обязано ли такое лицо платить налоги и единый взнос от осуществления независимой профессиональной деятельности? Как сняться с учета в контролирующих органах?
Адвокат приостановил свою деятельность. Нужно ли ему платить ЕСВ?
Якими первинними документами можуть бути підтверджені витрати фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність?
Між фізичною особою та самозайнятою особою — нотаріусом укладено договір оренди нежитлового приміщення. Хто зобов’язаний нараховувати та сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір?
Облаштування та сертифікацію робочого місця приватного нотаріуса відповідно до законодавства здійснено в листопаді 2016 р. На податковий облік у контролюючому органі його взято в січні 2017 р. Чи можна кошти, витрачені на вищезазначені заходи, включити до складу витрат?
Особа, яка провадить адвокатську діяльність, вирішила її призупинити. Чи звільняється вона в такому разі від сплати ЄСВ?
Особа провадить незалежну професійну діяльність та одночасно працює на підприємстві. Чи потрібно їй сплачувати ЄСВ?
Пенсіонер за віком провадить незалежну професійну діяльність. Чи має право він не сплачувати ЄСВ?
Фізична особа — підприємець одночасно здійснює незалежну професійну діяльність. Чи може така особа знятися з обліку в контролюючому органі окремо як фізична особа — підприємець, або окремо як фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність?
Адвокат, який здійснює діяльність індивідуально та перебуває на обліку в органах ДФС, має намір влаштуватися найманим працівником — адвокатом в адвокатське об’єднання. Чи може такий адвокат знятися з обліку в органах ДФС та не зупиняти дію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, чи потрібно змінювати організаційно-правову форму адвокатської діяльності та вносити зміни до Єдиного реєстру адвокатів України?
Чи набуває статусу податкового агента фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (далі — самозайнята особа) та не використовує працю найманих працівників, а співпрацює винятково з фізичними особами — підприємцями та юридичними особами?
Підприємство має у штаті найманого працівника, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Чи має право такий працівник здійснювати діяльність найманого працівника — адвоката та чи необхідно реєструватися в органах ДФС, якщо він отримуватиме заробітну плату від підприємства з утриманням всіх податків і зборів, і які податкові наслідки виникають у такого працівника?
Чи має право фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність адвоката, відносити до витрат кошти, витрачені на закупівлю технічного обладнання?
Яким чином здійснюється облік відшкодованих витрат та раніше (або одночасно) понесених цих самих витрат за боржника в обліку фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність арбітражних керуючих?
Особа отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 15.07.2017 р. та 16.07.2017 р. сплатила щорічний внесок на забезпечення адвокатського самоврядування. Протягом 10 календарних днів така особа прийняла рішення про провадження адвокатської діяльності індивідуально та 24.07.2017 р. стала на облік у контролюючому органі. Чи має право фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, на включення до витрат щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування?
Як фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність приватного виконавця, відобразити у податковому обліку суму авансових внесків стягувачів?
Чи сплачувати ЄСВ «незалежнику» у разі відсутності доходу (прибутку) у звітному році або окремому місяці звітного 2017 р.?
За який період «незалежнику» необхідно сплатити єдиний внесок у разі зняття з обліку в зв’язку з припиненням діяльності та який звіт подавати?
Які податки, збори, обов’язкові платежі повинна сплачувати новостворена фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Як дізнатись реквізити рахунків для їх сплати?
Чи набуває статусу податкового агента фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, перебуває на обліку в органах ДФС та не використовує працю найманих працівників, а співпрацює винятково з фізичними особами — підприємцями та юридичними особами?
Чи обов’язково повинна реєструватися платником ПДВ фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність?
Чи має право приватний нотаріус при розрахунку чистого оподатковуваного доходу від здійснення незалежної професійної діяльності відносити до витрат податок на нерухомість?
Чи підлягає оподаткуванню дохід у вигляді коштів, сплачених стажистом на користь свого керівника стажування — адвоката? Якщо так, то яким чином відображати ці кошти у податковому обліку?
Фізична особа — підприємець застосовує спрощену систему оподаткування й одночасно згідно з обліковими даними здійснює незалежну професійну діяльність. Чи звільняється вона від сплати ЄСВ та подання обов’язкової звітності за 2017 р. як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність?
Адвокат здійснює адвокатську діяльність індивідуально. Одночасно він працює за трудовим договором. Чи звільняється він від обов’язків щодо сплати ЄСВ як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, адже за нього вже сплачується ЄСВ роботодавцем?
Яка відповідальність застосовується до ФОП, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерських господарств за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ?
За якою формою подають річний звіт з ЄСВ ФОП, які одночасно провадять незалежну професійну діяльність?
Чи має право фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи надавати приміщення в оренду фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність?
Фізична особа — підприємець одночасно провадить незалежну професійне діяльність, яку планує припинити. Яким чином це здійснити?
Чи може фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність арбітражного керуючого, врахувати у складі витрат сплачені суми ПДФО, військового збору та ЄСВ?
Чи може фізична особа, яка провадить незалежну адвокатську професійну діяльність, віднести до витрат комунальні платежі (електро-, газо-, тепло-, водопостачання) на утримання приміщення, яке є місцем проживання та одночасно робочим місцем адвоката?
Чи може фізична особа, яка провадить незалежну адвокатську професійну діяльність, віднести до витрат витрати на проїзд транспортом загального користування та витрати на пально-мастильні матеріали у разі використання власного транспортного засобу?
На підприємство надійшла постанова про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з нього на користь іншої організації за рішенням суду сум коштів, у тому числі витрати на судове провадження, винагорода приватного виконавця, грошові депозитні кошти. Яким чином підприємству відображати у формі № 1ДФ доходи, виплачені фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність приватного виконавця?
Як приватному виконавцю, який відкрив рахунки в банках для надходження сум від здійснення примусового виконання рішень, оподатковувати та відображати такі кошти у податковому обліку?