Вопросы - ответы по тегу

пеня
Каков порядок корректировки финрезультата до налогообложения на суммы штрафов, пени, неустоек, уплаченных контрагентам – юридическим лицам плательщика налога на прибыль, начисленные по условиям договора?
Як нараховується пеня за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД та який строк сплати такої пені?
Замовник, який перебуває за кордоном, помилково перерахував кошти постачальнику-резиденту згідно з договором, що втратив чинність у зв’язку з підписанням нового. Поки питання зарахування коштів вирішувалося в банку, закінчився законодавчо встановлений строк проведення розрахунків в іноземній валюті. Чи повинно у такому випадку підприємство сплачувати пеню?
У зв’язку з невиконанням взаємних зобов’язань та розірванням зовнішньоекономічного договору перераховану на користь нерезидента попередню оплату повернено резиденту. Чи застосовується у такому випадку обмеження строків розрахунків?
Яку відповідальність передбачено за порушення терміну сплати пені, нарахованої контролюючим органом за порушення резидентами строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
З якої дати нараховується пеня у разі самостійного виправлення помилок у декларації?
З якого періоду та в якому розмірі розпочинається нарахування пені, якщо фізична особа, отримавши ППР, несвоєчасно сплатила податок на нерухомість?
Обов’язок зі створення резерву сумнівних боргів на підприємстві встановлено вимогами національних та міжнародних бухгалтерських стандартів. Але багатьох бухгалтерів цікавить: чи всі підприємства мають створювати такі резерви; чи потрібно створювати резерв сумнівних боргів на нараховані штрафи, пені?
Чи підлягає коригуванню фінансовий результат до оподаткування на суму пені на користь нерезидента за порушення виконання умов зовнішньоекономічного договору, якщо при виплаті такої пені податок на репатріацію з певних причин не було утримано?
Яка відповідальність застосовується за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями? Чи нараховується пеня, якщо резидентом подано позовну заяву про стягнення заборгованості з нерезидента?