Вопросы - ответы по тегу

налоговая декларация
Какие документы кроме налоговой декларации об имущественном положении и доходах должен предоставить плательщик налога в территориальный орган Миндоходов Украины, чтобы воспользоваться правом на начисление налоговой скидки на сумму денежных средств, уплаченных за обучение?
Який порядок заповнення таблиці 2 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ, у тому числі рядка «Усього за звітний період, у тому числі:…»?
Як правильно заповнювати у податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи графу 1.1.Т «Порядковий номер за рік»?
Какую налоговую декларацию по плате за землю (в части земельного налога) и в какие сроки должно подать юридическое лицо в случае перехода в течение года с общей на упрощенную систему налогообложения или отказа от упрощенной системы налогообложения?
В связи с представлением уточняющих расчетов у плательщика образовалась переплата по НДС. Может ли такой плательщик излишне уплаченные денежные средства в бюджет вернуть на свой электронный счет?
На какой счет следует уплачивать сумму налогового обязательства по НДС и штрафа, начисленных в связи с самостоятельно выявленной ошибкой по уточняющему расчету?
Имеет ли право плательщик налога отражать в налоговой декларации по НДС в составе налогового кредита следующего отчетного (налогового) периода остаток отрицательного значения НДС, если с даты его возникновения прошло 1 095 дней?
Як виправити помилку, допущену у попередньому періоді, та у яких рядках податкової декларації її відобразити?
Страховою компанією, що складає фінзвітність за МСФЗ, за результатами І кварталу 2017 р. подано фін­звітність з примітками. Чи потрібно при поданні фінзвітності з примітками, складеними відповідно до МСФЗ, повідомляти про це ДФС?
Фізична особа — платник єдиного податку виявила помилки у раніше поданій декларації. Як у такому випадку заповнити податкову декларацію і зазначити самостійно виправлені помилки?
Інвалідом І групи у липні 2017 р. успадковано земельну ділянку та частину житлового будинку від рідної тітки (за заповітом). За якою ставкою ПДФО оподатковується вартість спадщини? Чи потрібно подавати у 2018 р. податкову декларацію про майновий стан і доходи?
Як платник податків, який подав до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств у електронному вигляді за неправильним ідентифікатором форми, може виправити таку помилку до закінчення граничного терміну її подання та чи застосовуються при цьому штрафні санкції?
Підприємство виявило, що у 2015 — 2016 рр. неправильно розраховано амортизацію, відповідно допущені помилки призвели до неправильного визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (без коригування на різниці). Прийнято рішення про подання нової фінзвітності за ці роки.  Який порядок виправлення помилок у декларації за 2017 р. та чи необхідно подавати виправлену фінзвітність за ці роки як додаток до декларації?
Яку відповідальність передбачено за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої річної податкової декларації?
Податковим агентом протягом звітного року виплачено не в повному обсязі доходи у вигляді заробітної та орендної плати фізичній особі. Який дохід (нарахований чи виплачений) їй потрібно зазначати в розділі ІІ податкової декларації?
Як фізичній особі — платнику єдиного податку відобразити у податковій декларації повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) у разі розірвання договору (у тому числі якщо їх отримання і повернення відбуваються в різних податкових періодах)?
Чи має право на отримання податкової знижки аспірант, який сплатив закладу освіти за своє навчання?
Фізична особа має намір у 2018 р. задекларувати дохід, отриманий від продажу житлового будинку (будинок перебував у її власності менше двох років). ПДФО та військовий збір нею було сплачено самостійно до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу будинку. Як у декларації відобразити сплачені до бюджету суми?
Чи потрібно подавати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств у разі відсутності господарської діяльності?
Чи заповнювати графу 9 розділу І додатка Ф2 до декларації з від’ємним значенням, якщо за результатами господарської діяльності фізичною особою — підприємцем отримано збиток?
Чи має право платник ПДВ шляхом подання уточнюючого розрахунку змінити задекларовану суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду на бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку або зарахувати у зменшення суми податкового боргу з ПДВ?
Як платнику податку, що здійснює придбання товарів/послуг, необоротних активів для часткового використання в операціях, що оподатковуються за касовим методом, а частково — за правилом першої події, заповнити таблицю 4 додатка 7 до податкової декларації з ПДВ?
Як заповнюється податкова декларація з туристичного збору у разі виправлення самостійно виявлених помилок?
В 2018 р. було підписано договір дарування нерухомого майна, яке є базою оподаткування ПДФО за ставкою 5 %. До якого контролюючого органу необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи: за місцем проведення правочину та робочим місцем нотаріуса чи за місцезнаходженням нерухомого майна, чи за місцем реєстрації платника, який отримав дар?
Минулого року я, громадянка України, отримала у спадщину будинок від батька, який також був громадянином України. При отриманні свідоцтва про  право на спадщину я не сплачувала податок. Інші доходи, які підлягають декларуванню, відсутні. Чи потрібно подавати річну податкову декларацію у випадку отримання спадщини від батька?
Платник податку при заповненні додатка № 3 до податкової декларації з ПДВ допустив помилки при зазначенні: ІПН за окремими постачальниками товарів звітного (податкового) періоду, у якому виникло від’ємне значення, а також його суми. Проте в цілому ці помилки не вплинули на загальну суму бюджетного відшкодування чи від’ємного значення, яку платником податку визначено в додатку № 3. Яку відповідальність передбачено за допущення таких помилок?
ФОП — платник єдиного податку третьої групи, який сплачує ЄСВ з мінімальної заробітної плати, отримав допомогу по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з хворобою (листок непрацездатності оформлено на ФОП) у розмірі 500 грн. При виплаті лікарняного сплачено ПДФО і військовий збір. Чи необхідно такому ФОП подавати річну декларацію про майновий стан і доходи?
Чи зазначати новоствореному підприємцю в квартальній декларації доходи, отримані ним як фізичною особою — громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно?
Перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну протягом звітного року: за який період подати декларацію?
В який термін подати декларацію підприємцю-«загальнику», який здійснив державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності?
Який термін подання декларації?
Підприємство планує здійснювати торгівлю скрапленим газом виключно для потреб населення. За правилами пп. 213.3.11 ст. 213 ПКУ такі операції з реалізації звільняються від оподаткування. Чи потрібно підприємству обліковувати обсяги такого пального в СЕАРП?
Як при обчисленні екологічного податку визначається річний обсяг викидів двоокису вуглецю, що перевищує 500 т за рік, якщо суб’єкт господарювання має декілька стаціонарних джерел забруднення в межах одного та/або декількох населених пунктах або за їх межами?
Платником податку було подано у квітні податкову декларацію з ПДВ за березень 2019 р., в якій було відображено, зокрема, обсяги здійснених у березні операцій за податковою накладною, незареєстрованою в ЄРПН на дату подання декларації. Після подання декла­рації з ПДВ реєстраційна сума платника зменшилася на суму такої незареєстрованої податкової накладної. Чому це сталося і як збільшити (поновити) реєстраційну суму?
Для щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи підприємство подало 18.02.2019 р. податкову звітність. Але контролюючий орган 21.02.2019 р. повідомив про неприйняття звітності у зв’язку із наявністю помилкового КОАТУУ за місцем розташування земельних ділянок. Виправлену звітність підприємство подало 22.02.2019 р. Чи вважається статус «єдинника» підтвердженим у такому випадку?
При поданні податкової декларації про майновий стан і доходи за 2018 р. мною допущено помилку при визначенні податкових зобов’язань, а саме я помилково включив до оподатковуваних доходів суму поворотної фінансової допомоги та визначив з неї податкові зобов’язання. Чи можу я виправити помилку та як це зробити?