Вопросы - ответы по тегу

налоговая скидка
Какие документы кроме налоговой декларации об имущественном положении и доходах должен предоставить плательщик налога в территориальный орган Миндоходов Украины, чтобы воспользоваться правом на начисление налоговой скидки на сумму денежных средств, уплаченных за обучение?
Студент на час літніх канікул протягом червня — серпня 2016 р. працюватиме за цивільно-правовим договором. Чи матиме у такому випадку батько право на податкову знижку на навчання дитини, якщо його дитина навчається у виші та паралельно працює за таким договором?
Студент навчається у виші на заочній формі, а також працює та отримує заробітну плату. Усього протягом 2015 р. за навчання ним сплачено 24 тис. грн. При поданні документів на податкову знижку йому не враховано у витрати 3,5 тис. грн. Чи є обмеження щодо віднесення до податкової знижки понесених витрат за навчання?
Чи має право платник податків — резидент України на податкову знижку при заочному навчанні у виші, якщо такий заклад знаходиться за межами території України?
Чи має право платник податків на податкову знижку на навчання при здобутті другої вищої освіти?
Чи має право на податкову знижку мати, яка отримує заробітну плату та аліменти на дитину, при навчанні сина за умови, що син не працює? З якої суми вираховується право на знижку: з усієї, отриманої протягом року (заробітна плата та аліменти), чи лише із заробітної плати?
Платник податків застрахував здоров’я на випадок хвороби, частково страхові платежі утримуються з його заробітної плати. Чи має він право на податкову знижку за понесеними витратами на страхування?
У плательщика налога по заявлению из заработной платы удерживают и перечисляют денежные средства в страховую компанию в соответствии с договором страхования жизни. Имеет ли он в таком случае право на налоговую скидку по расходам, понесенным на страхование?
В 2016 г. плательщиком налога было приобретено право собственности на квартиру, которая приобреталась по ипотечному жилищному кредиту с 2008 г. Имел ли он право на включение части процентов, начисленных в первый год погашения кредита (то есть в 2008 г.), в налоговую скидку по результатам 2016 г. и имеет ли право такой плательщик на начисление налоговой скидки в последующих периодах по расходам, понесенным в 2009 – 2015 гг.?
Имеет ли право плательщик налога включить в налоговую скидку расходы на лечение, в частности приобретение лекарств, на основании выписки из медицинской истории болезни и чеков?
Як відобразити в декларації про майновий стан і доходи з ме­тою отримання податкової знижки витрати, понесені на користь неприбуткових організацій, у разі якщо сума понесених витрат значно більша, ніж отримана заробітна плата?
Чи включаються витрати на оплату за навчання на військовій кафедрі до податкової знижки?
Який алгоритм розрахунку податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками 2016 р.?
Чи має право на отримання податкової знижки аспірант, який сплатив закладу освіти за своє навчання?
Платником податку у 2017 р. здійснювалися благодійні внески на користь благодійного фонду. Чи має такий платник право на податкову знижку?
У 2017 р. за договором страхування життя донькою застраховано свою матір. Сплата страхових внесків здійснюється донькою. Чи має вона право на податкову знижку та у якому розмірі?
Яку максимальну суму щорічних витрат на здійснення страхових платежів можна включити фізичній особі до розрахунку податкової знижки за 2017 р. у разі страхування члена його сім’ї першого ступеня споріднення?
Фізична особа — підприємець одночасно працює на підприємстві, де отримує заробітну плату. Чи має вона право на податкову знижку?
Син у 2017 р. працював та отримував заробітну плату. Договір на навчання і сплату за навчання було здійснено батьком. Чи має право батько на податкову знижку за 2017 р.?
Студент розпочав навчання у 2017 р. і в цьому самому році здійснив оплату за перший семестр 2017 р. та другий семестр 2018 р. Яку суму витрат він має право включити до податкової знижки за результатами 2017 р.?
Платник податку сплатив суму страхових платежів за договором довгострокового страхування, яку підтверджено одним платіжним документом, із розбивкою сум на поточний та майбутній роки. Чи можна в такому випадку платнику включити до податкової знижки за звітний рік всю сплачену суму?
Чи має право на податкову знижку за навчання дитини один із батьків, якщо договір із навчальним закладом укладено одним із батьків, а в документах про сплату зазначено дані іншого з батьків?
Чи має право платник податку скористатись податковою знижкою за навчання члена його сім’ї першого ступеня споріднення на підставі договору, укладеного з навчальним закладом, який здійснив оплату за навчання: нав­чальний рік/семестр, які припадають на різні календарні роки?
Який алгоритм розрахунку податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками 2017 р.?
Чи може фізична особа скористатися правом на податкову знижку у зв’язку із понесеними витратами на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування?
Платник податку має паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм. Який документ він повинен подати, щоб скористатись правом на нарахування податкової знижки щодо частини суми процентів за іпотечним кредитом для підтвердження своєї реєстрації за місце­знаходженням житлового будинку (квартири), щодо якого оформлено іпотечний житловий кредит?
Бажаю скористатися правом на нарахування податкової знижки за освітні послуги дитини. Минулого року я уклала додаткову угоду до договору про навчання у ВНЗ щодо збільшення вартості навчання. Які документи необхідно подати, щоб скористатися податковою знижкою? В який термін потрібно надати таку декларацію?
Чи може бути повернений податковий кредит за сплату навчання дитини (студента) за 2018 р. у 2019 р. одному з батьків, якщо: контракт на навчання укладено на ім’я студента; у квитанції про оплату за навчання платником зазначено також ПІБ студента; студент не працює; навчання з 2015 р. оплачують батьки?
Чи можна подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки через Електронний кабінет? Як та які документи слід додати до такої декларації (особа навчається у ВНЗ)?
У 2018 р. мати сплатила за навчання сина у приватному університеті. Який термін подання документів для застосування права на податкову знижку? Чи можна подати документи онлайн?
Чи має мати право на відшкодування коштів за навчання дитини, якщо договір між навчальним закладом оформлено на неї, а в чеку платником є дитина? При цьому надано документи про перший ступінь спорідненості, про те, що дитина не має доходів, лист-підтвердження з банку, що платником за навчання є мати.
Я сплачую за навчання за контрактом свого сина, який на канікулах пропрацював 20 днів. Чи маю я право на повернення коштів від держави?
Чи потрібно для оформлення податкової знижки на навчання пред’являти на вимогу контролюючого органу довідку з бухгалтерії інституту про оплату одним з батьків, на кого оформлюється така знижка? Що саме в ній має бути зазначено?
Мати подала документи до ДПІ для відшкодування коштів за навчання сина у 2018 р. Але їй відмовили у їх прийнятті, мотивуючи тим, що син навчався у приватному виші. Чи справді мати не має права на податкову знижку в такому випадку?
Чи має право платник податку на податкову знижку, якщо у 2018 році він сплачував за «виховання та навчання» (саме таке формулювання зазначено у договорі та платіжках) своєї дитини у дошкільному закладі (приватному садочку)?