Вопросы - ответы по тегу

налог на недвижимое имущество
Підприємство подає звітність з податку на прибуток щокварталу. Чи має таке підприємство право на зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, зазначеного у квартальній звітності, на суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
За який період контролюючі органи нараховували податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам у 2016 р. та протягом якого терміну необхідно сплатити такі суми податку?
Хто є платником податку на нерухоме майно, за житловий будинок площею 390 м2, який належить на праві власності подружжю в рівних частках — 1/2 кожному?
Чи потрібно сплачувати податок на нерухоме майно за житловий будинок, який знаходиться в аварійному стані та відповідно не придатний для проживання?
Чи є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, будівля цеху з виробництва продуктів харчування, що належить фізичній особі, яка займається підприємницькою діяльністю?
Чи надається пільга зі сплати податку на нерухоме майно на квартиру, що належить на праві власності фізичній особі, яка займається в ній підприємницькою діяльністю?
За якими особливостями місцеві ради визначають громадян, які отримують пільги з податку на нерухоме майно: за соціальним статусом чи в кожному випадку окремо?
Чи може надаватися пільга з податку на нерухоме майно у вигляді зменшення бази оподаткування об’єктів житлової нерухомості фізичної особи — платника податку за вибором такого платника щодо однієї з двох квартир?
Чи може контролюючий орган нарахувати фізичній особі податок на нерухоме майно після 1 липня року, що настає за попереднім (звітним) роком, у разі звернення такого платника до контролюючого органу?
Чи несе відповідальність фізична особа — платник податку за своєчасність і повноту нарахування податку на нерухоме майно за об’єкти житлової нерухомості?
Які дії передбачено для фізичної особи — платника податків, якщо крім об’єктів нерухомості на материковій території України вона є власником об’єктів житлової нерухомості на території АР Крим?
Куди надсилаються податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку на нерухоме майно для осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції?
Який контролюючий орган обчислює податок на нерухоме майно та куди надсилаються податкові повідомлення-рішення про сплату сум такого податку фізичним особам — нерезидентам?
Чи є об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно будівлі промисловості у розумінні пп. «є» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу, що належать фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність?
Физическим лицом – инвалидом оформлено право собственности на полученное по имущественному паю помещение мастерской. Указанный объект по акту приема-передачи внесено в уставный фонд фермерского хозяйства, руководителем и основателем которого является данное лицо. Помещение учитывается на балансе фермерского хозяйства и используется им в хозяйственной деятельности. Кто в таком случае является плательщиком налога на недвижимое имущество и как он рассчитывается?
Как рассчитывается сумма налогового обязательства по налогу на недвижимое имущество в случае, если отсутствуют решения органов местного самоуправления об установлении налога или если решением местных советов ставки не определены?
Каков порядок применения коэффициента 0,5 к ставкам местных налогов и сборов?
Каков порядок начисления налога на недвижимое имущество в случае отсутствия правоустанавливающих документов на объекты недвижимости?
Где можно получить информацию о размере ставок налога на недвижимое имущество?
Як у бухобліку відобразити суму податку на нерухоме майно?
Як відобразити у декларації з податку на прибуток операції з повернення суми скасованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на об’єкти житлової та нежитлової нерухомості на період тимчасової окупації?
Міською радою у червні цього року прийнято рішення про встановлення ставок на майно в частині плати за землю, але рішення про встановлення ставок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 р., досі не прийнято. Чи має право підприємство, яке є власником нерухомого майна, а саме  складу та офісної будівлі, застосовувати коефіцієнт 0,5 при розрахунку податку?
Чи оподатковується податком на нерухомість недобудований житловий будинок як об’єкт незавершеного будівництва?
Чи враховується при обчисленні податку для фізичної особи — власника житлового будинку площа нежитлових приміщень, яку згідно з документами про право власності включено до загальної площі такого об’єкта нерухомості?
Чи надається пільга зі сплати податку у вигляді зменшення бази оподаткування для житлового будинку загальною площею 250 м2 для членів родини, які у ньому проживають, а саме: чоловіка, який є єдиним власником будинку, дружини, дитини та батьків дружини?
Хто є платником податку на нерухомість за квартиру загальною площею 95 м2, що належить на праві спільної сумісної власності подружжю?
Яку граничну межу ставок податку на нерухомість передбачено для розрахунку податку в 2018 р.?
Чи застосовується пільга зі сплати податку на нерухомість до квартири, що належить на праві власності фізичній особі, яка займається в ній підприємницькою діяльністю?
Чи передбачено відповідальність для фізичної особи — платника податку, яка не отримала податкове повідомлення-рішення з податку на нерухомість та відповідно не сплатила податок?
Яким чином визначаються громадяни, які можуть отримати пільги з податку на нерухомість, — за соціальним статусом чи в кожному випадку окремо?
Як фізичній особі — власнику об’єктів житлової нерухомості отримати інформацію про те, чи має вона право на пільгу?
Чи має право приватний нотаріус при розрахунку чистого оподатковуваного доходу від здійснення незалежної професійної діяльності відносити до витрат податок на нерухомість?
Дохід підприємства за 2017 р. — менше 20 млн грн. При визначенні фінансового результату коригування на різниці ним не застосовувалося. Чи необхідно при заповненні декларації подавати додатки РІ та АМ?
Які будівлі (споруди) не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість?
Чи є об’єкти, які належать до класу 125 ДК 018-2000 «Будівлі промислові та склади», об’єктом оподаткування податком на нерухомість?
До якого часу за об’єкти нерухомості, які знаходяться на території тимчасово окупованої АР Крим, не сплачується податок на нерухомість?
Чи застосовується у 2018 р. коефіцієнт до ставок податку на нерухомість, як це було у 2017 р.?
Спілка споживчих товариств є власником об’єктів нерухомого майна, яке розташоване на ринку. Чи поширюється норма пп. «е» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу на зазначені об’єкти нерухомого майна?
Підприємство без підтвердження права власності (або користування) земельною ділянкою з цільовим призначенням «Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури» (підрозділ 03.10 Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом № 548) є власником нерухомого майна на ринку. Чи є об’єкти нерухомого майна різного функціонального призначення без зазначення їх приналежності до малих архітектурних форм об’єктом оподаткування?
Підприємство, основним видом господарської діяльності якого є добування кам’яного вугілля (05.10 за КВЕД ДК 009:2010), є власником цілісного майнового комплексу, до якого, зокрема, входять адмінбудівлі, підсобні приміщення, будівлі допоміжних підрозділів. Чи поширюється на зазначені об’єкти нерухомості податкова пільга з податку на нерухомість?
Підприємство, основним видом господарської діяльності якого є «Виробництво тари з пластмас» (код 22.22 за КВЕД ДК 009:2010), є власником частини нерухомого майна комплексу. Орган місцевого самоврядування прийняв рішення щодо надання податкової пільги у формі звільнення від оподаткування податком на нерухомість об’єктів нежитлової нерухомості, розташованих на землях промисловості та транспорту, які використовуються для розміщення та експлуатації основних фондів, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно побутових будівель, інших споруд. Чи є зазначені частини нерухомого майна комплексу об’єктом оподаткування?
Хто є платником податку на нерухомість та що є об’єктом оподаткування у 2018 р.?
За який період (рік) контролюючі органи нараховують податок на нерухомість фізичним особам у 2018 р. та чи може бути нарахований податок за кілька періодів?
Чи застосовується пільга зі сплати податку на нерухомість за квартиру, що здається в оренду її власником?
Чи може фізична особа отримати індивідуальну пільгову ставку податку на нерухомість за житловий будинок?
Яку відповідальність передбачено за несвоєчасну сплату податку на нерухомість, якщо ППР вручено фізичній особі після 1 липня року, що настає за звітним?
Чи збільшується сума податку на нерухомість на 25 000 грн на рік, якщо фізична особа володіє трьома квартирами сумарною загальною площею 310 м2?
Чи нараховується податок за нежитлову будівлю фізичній особі, яка використовує таку нерухомість на підставі договору оренди, укладеного з іншою фізичною особою — власником?
Чи нараховується податок на нерухомість фізичній особі, яка в межах одного календарного місяця придбала та продала житловий будинок?
Чи є об’єктами оподаткування об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані на тимчасово окупованій території проведення АТО у Луганській області?
Де сплатити податок на нерухомість за отриманим податковим повідом­ленням-рішенням?
Хто несе відповідальність за своєчасність і повноту нарахування податку за об’єкти житлової нерухомості?
З якого періоду та в якому розмірі розпочинається нарахування пені, якщо фізична особа, отримавши ППР, несвоєчасно сплатила податок на нерухомість?
Підприємство надає послуги з приймання, зберігання, очищення зернової продукції та олійних культур, а також є виробником власної сільгосппродукції. Основ­ним видом господарської діяльності підприємства згідно з КВЕД-2010 є «Складське господарство» (клас 52.10), допоміжними — «Вирощування зернових культур» (клас 01.11) та «Допоміжна діяльність у рослинництві» (клас 01.61). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підприємства перебувають зернові склади, механічні склади, матеріальні склади, будівля лабораторії, гаражі, механічна майстерня, будівля вагової, пожежне депо, будівлі сушильного агрегату. Чи підлягають ці об’єкти оподаткуванню податком на нерухомість та чи відображати їх у декларації?
Підприємство має у власності склади для збереження матеріалів, гараж для автомобілів (266,6 м2) та службово-побутовий корпус (офіс) (78,1 м2), які здано в експлуатацію в грудні 2017 р. Підприємство також виконує будівельно-монтажні роботи. Чи є підприємство платником податку на нерухомість та чи потрібно подавати декларацію?
Чи оподатковуються податком на нерухомість закриті трансформаторні підстанції високої та низької напруги? Якщо так, то до якого коду належать такі об’єкти у типовій формі рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку і податку на нерухомість, затвердженій постановою № 483?
Чи є платником податку на нерухомість благодійна організація, яка є власником квартири, що використовується згідно зі статутом?
Як правильно розрахувати значення «Ставка податку» в колонці 4 декларації з податку на нерухомість на 2018 р., якщо об’єкт нерухомості знаходиться в Печерському районі м. Києва? Де брати інформацію про встановлені коефіцієнти для розрахунку?
Підприємство має у власності нежитлове приміщення, яке використовує як виробниче (швейний цех, склад). Чи потрібно в такому разі подавати декларацію з податку на нерухомість?
Підприємство, основний вид діяльності якого — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, має у власності нерухомість (цех підготовки виробництва) у промисловій зоні міста та надає його в оренду промисловому підприємству, основний вид діяльності якого — установка та монтаж машин і устаткування для виробництва та ремонту гірничо-шахтного обладнання. Чи є підприємство-орендодавець платником податку на нерухомість?
Чи сплачує податок на нерухомість сільгосптоваровиробник за будівлі, що належать до класу 1271 ДК 018-2000, але не використовуються у сільгоспдіяльності (законсервовані), та за будівлі цього самого класу, передані в оренду?
Чи застосовується коефіцієнт 0,5 до ставок податку на нерухомість у 2018 р.?
У який термін контролюючий орган проводить перерахунок суми податку на нерухомість у разі виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у ППР, та даними, підтвердженими платником податку?
Яким чином обчислюється сума податку на нерухомість, збільшена на 25 000 грн на рік, при переході права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року?
Чи має право фізична особа — власник квартири площею 309 м2 скористатися пільгою у вигляді зменшення бази оподаткування на 60 м2?
Чи є об’єктом оподаткування податком на нерухомість нежитлова будівля виробничого цеху, що належить фізичній особі?
Як бути у випадку, якщо фізична особа — власник квартири площею 72 м2 не отримала ППР?
Фізична особа, зареєстрована підприємцем, має право власності на нежитлове приміщення. Як сплачувати податок на нерухомість такій особі: як підприємцю чи як фізичній особі?
Який порядок справляння податку на нерухомість у 2019 році?
Суб’єкт господарювання має у власності об’єкти нерухомого майна, які віднесені до щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та/або занесені до переліку пам’яток архітектури місцевого значення. Чи необхідно йому сплачувати податок на нерухомість?
Де можна знайти інформацію про ставки податку на нерухомість, прийняті місцевими радами?
Чи сплачувати фізичній особі податок на нерухомість за гуртожиток?
Чи може фізична особа, яка є інвалідом другої групи, пенсіонером за віком та такою, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримати індивідуальну пільгову ставку податку на нерухомість за житловий будинок?
Фізична особа надає квартиру в оренду. Чи можна в такому випадку скористатися «пільговими» квадратними метрами?
Фізична особа в межах календарного місяця придбала та продала житловий будинок. Чи нараховується податок на нерухомість в такому разі?
Чи оподатковується податком на нерухомість недобудований житловий будинок як об’єкт незавершеного будівництва?
Фізична особа займається підприємницькою діяльністю в квартирі, що належить їй на праві власності. Чи застосовується пільга зі сплати податку на нерухомість в такому випадку?
Чи несе відповідальність фізична особа — платник податку, яка не отримала податкове повідомлення-рішення з податку на нерухомість та відповідно не сплатила податок?