Вопросы - ответы по тегу

реализация
Чи оподатковується акцизним податком з роздрібного продажу реалізація скрапленого газу в балонах юридичним особам (кінцевим споживачам), які не є платниками акцизного податку, з безготівковою формою розрахунків, якщо немає АЗС та/або АГЗС?
При здійсненні сільськогосподарських робіт (оранка, сівба, збирання врожаю тощо) сільгоспвиробник (замовник) залучає третіх осіб на підставі договорів підряду, а також орендує сільгосптехніку у юридичних і фізичних осіб — підприємців на підставі договору оренди майна. Заправляє орендовану техніку сільгоспвиробник (замовник) власним дизельним паливом. У якому випадку факт використання дизельного палива вважається реалізацією пального?
Чи прирівнюється договір оренди майна до договору про надання послуг під час здійснення реалізації пального?
Чи потрібно суб’єкту господарської діяльності реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального при використанні пального винятково у власних цілях?
Чи відноситься до операцій з реалізації пального відпуск пального, що належить виробникам сільськогосподарської продукції (замовникам) при укладанні договорів підряду на виконання робіт за допомогою техніки підрядника?
Суб’єкт господарювання здійснює реалізацію пального (у тому числі оптову) за допомогою пересувних засобів. Як йому заповнювати п. 5 заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального?
Яка інформація зазначається у реквізиті «Призначення платежу» платіжного доручення у разі перерахування коштів з власного поточного рахунку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування реалізації пального?
Суб’єкт господарювання реалізує бланки дозволів на пальне і смарт-картки (паливні картки). Чи виникає у нього об’єкт оподаткування акцизним податком? Яким чином здійснюється скасування реєстрації платника акцизного податку з реалізації пального?
Агентство осуществляет деятельность на основании договора морского агентирования, является постоянным представителем судовладельца, действует от его имени, за вознаграждение предоставляет услуги в области торгового мореплавания, а также осуществляет организацию доставки горючего и горюче-смазочных материалов на судно. Нужно ли такому агентству регистрироваться плательщиком акцизного налога и составлять акцизные накладные?
Нужно ли при реализации горючего на АЗС применять РРО с использованием режима предварительного программирования наименования (с указанием кода товарной подкатегории УКТ ВЭД), цен товаров (услуг) и учета их количества?
Предприятие до 01.01.2017 г. было зарегистрировано как субъект хозяйствования розничной торговли горючим в Реестре плательщиков акцизного налога по реализации горючего. С 01.01.2017 г. предприятие осуществляет операции по реализации горючего. Нужно ли ему составлять акцизную накладную и представлять декларацию по акцизному налогу?
Предприятие осуществляет реализацию горючего по договорам комиссии и поручения. Кто в таких случаях является плательщиком акцизного налога?
Підприємство має власну АЗС, через яку здійснює фізичний відпуск паливно-мастильних матеріалів та заправляє ними орендовану техніку (з власним персоналом або з персоналом орендодавця). Чи є таке підприємство платником акцизного податку?
Суб’єкт господарювання орендує спецтехніку (КРАЗи, бульдозери, екскаватори) за договором оренди та придбаває дизпаливо для її заправки з метою подальшого надання послуг замовникам. Водіями такої спецтехніки є штатні працівники орендодавця. Чи потрібно такому суб’єкту господарювання реєструватися платником акцизного податку та складати акцизні накладні?
На дату складання акцизної накладної покупець (отримувач) був платником акцизного податку, а на момент її реєстрації — вже ні (реєстрацію анульовано). Як у такому разі зареєструвати в ЄРАН акцизну накладну?
Відвантаження пального продавцем і отримання пального покупцем відбуваються не в один день. Яка дата вважається датою реалізації пального з метою складання акцизної накладної?
Суб’єкт господарювання ввозить на митну територію України пальне у споживчій тарі ємністю до 2 л з метою реалізації. Чи потрібно такому суб’єкту сплачувати акцизний податок із ввезених підакцизних товарів і чи є він платником акцизного податку з реалізації пального?
Суб’єкт господарювання, який є стороною (учасником) договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, планує здійснювати реалізацію придбаного метанолу (спирту метилового) технічної марки А (код 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД). Чи потрібно йому реєструватися платником акцизного податку, складати акцизні накладні та подавати декларацію?
Підприємство є виробником алкогольних напоїв. Чи потрібно йому здійснювати доплату акцизного податку на суму різниці у ставках при повторній реалізації продукції, поверненої покупцем з причин, не пов’язаних з усуненням недоліків чи знищенням товару (продукції)?
Які особливості реалізації на митній території України пального за нульовою ставкою акцизного податку?
Як складається та реєструється акцизна накладна при реалізації пального за нульовою ставкою акцизного податку?
Як суб’єкту господарювання реалізувати пальне, придбане (ввезене на митну територію України) до його реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального?
Підприємство реалізує імпортовані раніше товари. Який порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при здійс­ненні таких операцій?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лише в одній із господарських одиниць, а на інших — супутні товари (послуги). Чи потрібно такій особі застосовувати РРО на всіх господарських одиницях?
Спирт отримано до зміни ставок акцизного податку, а реалізація вироблених алкогольних напоїв здійснюється після такої зміни. Як виробнику алкогольних напоїв відобразити зазначену операцію в декларації?
Суб’єкт господарювання здійснював реалізацію пального, але не був зареєстрованим платником акцизного податку як особа, яка реалізує пальне. Яку відповідальність передбачено чинним законодавством?
Суб’єкт господарювання є імпортером підакцизного товару «присадка — очищувач паливної системи» (код 3811 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД) у споживчих тарах ємністю до 2 л з метою його подальшої реалізації суб’єктам господарювання — офіційним дилерам на території України. Чи потрібно йому реєструватися платником акцизного податку?
Підприємство здійснює господарську діяльність, пов’язану з роздрібною реалізацією пального через АЗС. На території АЗС знаходяться підземні ємності, призначені для зберігання пального. Також у користуванні підприємства знаходяться надземні ємності, розташовані на обмеженій відкритій території. Зазначені ємності використовуються підприємством для надання послуг контрагентам зі зберігання, навантаження/розвантаження пального. Чи вважаються акцизними складами підземні або надземні ємності для зберігання пального?
Суб’єкт господарювання, що є платником акцизного податку з реалізації пального, планує здійснювати операції з вивезення (експорту) підакцизної продукції за межі митної території України. Чи потрібно йому сплачувати акцизний податок при здійсненні таких операцій?
Які попередні три місяці враховуються при розрахунку середньомісячного обсягу реалізації тютюнових виробів для продажу марок акцизного податку у жовтні, листопаді та грудні кожного року?
Чи оподатковуються акцизним податком операції з розд­рібної реалізації коктейлів, виготовлених із використанням алкогольних напоїв, у закладах ресторанного господарства?
Підприємство (замовник) збирається укласти договір підряду, згідно з яким зобов’язується прийняти і оплатити виконану роботу та надати підряднику пально-мастильні матеріали (шляхом надання талонів) для виконання робіт. У свою чергу підрядник має виконати роботу, пов’язану з лісозаготівлею. Чи потрібно підприємству (замовнику) реєструватися платником акцизного податку у разі здійснення ним операцій з передачі підряднику талонів на пальне?
В яких одиницях виміру заповнюється звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за формою  № 2-РС (у тому числі при виробництві пива)?
Чи застосовуватиметься до суб’єкта господарювання відповідальність у разі реалізації товарів, віднесених до коду 2206 00 39 00 згідно з УКТ ЗЕД, які розлито у кеги місткістю 50 л?
Суб’єкт господарювання має відповідні ліцензії та здійснює продаж оптових партій алкогольних напоїв, зокрема пива, сидру та перрі (без додання спирту). Чи потрібно йому реєструвати товарно-транспортні накладні в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення зазначених алкогольних напоїв, якщо відвантаження такої продукції здійснюється не з акцизного складу?
Підприємство реалізує продукцію власного виробництва. Чи потрібно йому застосовувати РРО?
Підприємство здійснює реалізацію товарів на виставках, ярмарках та під час виїзної торгівлі. На яку адресу необхідно зареєструвати РРО? Який порядок реєстрації портативного РРО?