Вопросы - ответы по тегу

резидент
Чи має право платник податків — резидент України на податкову знижку при заочному навчанні у виші, якщо такий заклад знаходиться за межами території України?
Підприємство має дебіторську заборгованість за зовнішньоекономічними контрактами, яка є безнадійною. Чи підлягає така заборгованість відоб­раженню у Декларації про валютні цінності?
Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходи у вигляді роялті, отримані фізичною особою — резидентом за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності?
Мужчина 35 лет назад уехал в Латвию и получил там гражданство. В Украине в наследство от матери он получил дом. У него на руках есть только справка о временном месте проживания в Украине, поскольку последний год он ухаживал за матерью. Может ли мужчина как резидент Украины не платить налог на доходы физических лиц при получении наследства от матери?
В какие сроки выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
Чи можливо подовження строків надходження виручки в іноземній валюті або товарів по імпорту?
Фізична особа — резидент отримала від юридичної особи у дарунок частину нежитлового приміщення. Як оподатковується такий подарунок?
Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором сума надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом?
Замовник, який перебуває за кордоном, помилково перерахував кошти постачальнику-резиденту згідно з договором, що втратив чинність у зв’язку з підписанням нового. Поки питання зарахування коштів вирішувалося в банку, закінчився законодавчо встановлений строк проведення розрахунків в іноземній валюті. Чи повинно у такому випадку підприємство сплачувати пеню?
Який порядок оподаткування роялті, виплаченого резиденту Ірландії як винагорода за використання або надання права на використання комп’ютерних програм?
Чи підпадають під визначення контрольованих операції з резидентами Об’єднаних Арабських Еміратів, організаційно-правова форма яких відсутня у переліку держав з низькоподатковою юрисдикцією?
Підприємство здійснює постачання товарів нерезиденту. У яких випадках та за яких умов банк знімає з конт­ролю таку операцію?
У зв’язку з невиконанням взаємних зобов’язань та розірванням зовнішньоекономічного договору перераховану на користь нерезидента попередню оплату повернено резиденту. Чи застосовується у такому випадку обмеження строків розрахунків?
Чи існують будь-які заборони або обмеження, пов’язані з продажем за кордоном товару, який придбано у іншого нерезидента, без ввезення такого товару на територію України?
Фізична особа є громадянкою Росії, але протягом трьох останніх років постійно мешкає в Україні. Цього року має отримати свідоцтво про право на спадщину після смерті чоловіка. Як їй отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України?
Фізична особа — резидент отримала іноземний дохід та сплатила податок за межами України. Який документ їй потрібно надати до контролюючого органу в Україні для зарахування сплаченого податку?
Чи повинен резидент, який здійснив контрольовані операції з постійним представництвом нерезидента — пов’язаною особою з таким резидентом та з постійним представництвом нерезидента, зареєстрованим у державі, яка включена до затвердженого Кабінетом Міністрів України переліку, подавати звіт про контрольовані операції?
Громадянин має на меті придбати активи іноземної компанії. Чи потрібно повідомляти контролюючий орган про придбання такого активу шляхом подання декларації або зазначати понесені витрати на придбання такого іноземного активу?
Як оподатковується дохід, виплачений резиденту Польщі, за оренду виробничого обладнання?
Чи може резидент — юридична особа отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента?
Коли банком знімається експортна операція з валютного контролю?
Чи повинно підприємство сплачувати податок на доходи нерезидента, якщо воно є платником єдиного податку і надає комісійні та посередницькі послуги з продажу товарів за рахунок та на користь нерезидентів у рамках своєї основ­ної діяльності?
Підприємство здійснило експорт продукції. Чи може бути зменшена сума коштів надходжень, яка має надійти за експорт продукції, та за яких умов?
Чи потрібно при виплаті доходу нерезиденту за організацію, експедиційні послуги та відшкодування витрат за перевезення вантажу залізничним або автомобільним транспортом утримувати 6-відсотковий податок з фрахту, якщо країною отримання доходу є Угорщина і нерезидент надав довідку про підтвердження статусу нерезидента, яку завірено нотаріально з перекладом?
Яким чином визначається резидентський статус фізичної особи?
Чи можливе зменшення суми грошових коштів, які мають надійти на користь резидента від нерезидента як оплата за експорт товару, або вартості товарів, що імпортуються, та у яких випадках?