Вопросы - ответы по тегу

субъект хозяйствования
Чи є платником рентної плати суб’єкт господарювання, який для виготовлення напоїв закуповує воду у власника свердловини (первинного водокористувача)?
Як відображаються у податковій звітності з ПДВ операції суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ із надання іншим сільськогосподарським підприємствам послуг із використанням сільськогосподарської техніки за участю обслуговуючого персоналу?
Суб’єкт господарювання (ресторан) працює цілодобово (робоча зміна триває з 12 год 00 хв до 00 год 30 хв). Який порядок друкування Z-звіту при такому режимі роботи?
Чи має право приватний підприємець на додаткову відпустку, яка надається постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи?
Суб’єкт господарювання здійснює реалізацію пального (у тому числі оптову) за допомогою пересувних засобів. Як йому заповнювати п. 5 заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального?
Суб’єкт господарювання, який не є заправною станцією, отримує пальне від постачальника для заправки власних автомобілів через мережі АЗС, АГЗС такого постачальника та одночасно здійснює реалізацію пального в ємностях до 5 л. Чи потрібно такому суб’єкту господарювання реєструватися платником акцизного податку? Чи необхідно при реалізації пального в ємностях до 5 л оформлювати акцизні накладні?
Як визначається база оподаткування ПДВ за операціями з постачання самостійно виготовлених товарів у разі, якщо попередня оплата товару відбулася у 2015 р., а постачання — у 2016 р.?
Суб’єкт господарювання здійснює перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом. Чи потрібно при продажу квитків у салоні транспортного засобу застосовувати РРО?
Чи потрібно при розрахунку суб’єктом господарювання ліміту залишку коштів у касі підприємства окремо виділяти позареалізаційні надходження?
Какие санкции могут быть применены к субъекту ВЭД за невозврат валютной выручки, непоступление товара в установленный законодательством срок?
Необходимо ли физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога второй группы, реализующему масла и смазки и объем дохода которого не превышает 1 млн грн, применять РРО?
Для расчета налогового обязательства по плате за землю применяется нормативная денежная оценка земельного участка. Как правильно применять такую оценку: получать ежегодно справку (выписку) из Государственного земельного кадастра или применять самостоятельно коэффициент индексации нормативной денежной оценки на текущий год, определенный Госгеокадастром?
Являются ли плательщиками платы за землю лица, имеющие в постоянном пользовании земельные участки?
Кто должен уплачивать плату за землю, если субъекты хозяйствования заключили договор о совместной деятельности?
Предприятие осуществляет закупки ТМЦ с использованием системы электронных публичных закупок «ProZorro». При заключении договоров о закупках такие товары указывают согласно кодам, установленным Национальным классификатором Украины ДК 021:2015 «Единый закупочный словарь». Какой код товара указывать в налоговых накладных, которые составляются по операциям по поставке товаров во исполнение договоров на приобретение/продажу товаров при помощи системы электронных публичных закупок «ProZorro», в случае если в таких договорах код товара указан в соответствии с ДК 021:2015?
Возможно ли субъекту хозяйствования отсрочить уплату ежегодного очередного платежа за продление срока действия лицензии на право оптовой торговли алкогольными напитками?
Во время ремонта РРО был заменен фискальный блок. Нужно ли субъекту хозяйствования проводить через новый фискальный блок РРО суммы расчетов за время работы с использованием КУРО и РК?
Субъект хозяйствования осуществляет хозяйственную деятельность по реализации сжатого природного газа (метана) через автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС). Считается ли сжатый природный газ (метан), классифицирующийся по коду 2711 21 00 00 согласно УКТ ВЭД, горючим?
Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується до доходу у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) у 2017 р. суб’єктом господарювання — платником єдиного податку за період 2016 р.?
Як відобразити в декларації про майновий стан і доходи з ме­тою отримання податкової знижки витрати, понесені на користь неприбуткових організацій, у разі якщо сума понесених витрат значно більша, ніж отримана заробітна плата?
Суб’єкт господарювання орендує спецтехніку (КРАЗи, бульдозери, екскаватори) за договором оренди та придбаває дизпаливо для її заправки з метою подальшого надання послуг замовникам. Водіями такої спецтехніки є штатні працівники орендодавця. Чи потрібно такому суб’єкту господарювання реєструватися платником акцизного податку та складати акцизні накладні?
Сукупний розмір готівки, яку протягом одного дня суб’єкт господарювання приймає від фізичної особи та видає їй, перевищує 50 000 грн. Чи вважається це порушенням граничної суми розрахунків?
Суб’єкт господарювання — первинний водокористувач забезпечує населення питною водою. Чи виникає у нього об’єкт оподаткування рентною платою за спецвикористання води?
Підприємство зареєстровано платником акцизного податку з реалізації пального, основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним пальним і подібними продуктами. Підприємство також здійснює неспеціалізовану оптову торгівлю та діяльність посередників у торгівлі пальним, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами. Як йому відобразити у декларації акцизного податку обсяги пального за акцизними накладними/розрахунками коригування, дата складання та реєстрації яких припадають на різні звітні періоди?
Суб’єкт господарювання, який є стороною (учасником) договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, планує здійснювати реалізацію придбаного метанолу (спирту метилового) технічної марки А (код 2905 11 00 00 згідно з УКТ ЗЕД). Чи потрібно йому реєструватися платником акцизного податку, складати акцизні накладні та подавати декларацію?
Чи повинен суб’єкт господарювання, який уклав з органом місцевого самоврядування (виконавчої влади) договір сервітуту (право користування чужою земельною ділянкою), сплачувати до бюджету плату за землю?
Яку адресу має зазначити фізична особа — підприємець у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування, у разі якщо діяльність здійснюється нею на різних ринках України?
Для малого підприємства звітним періодом є рік. Чи поширюється на такі підприємства норма щодо обов’язкового подання фінзвітності щокварталу?
Чи обов’язково укладати зовнішньоекономічний договір у письмовій формі при наданні суб’єктом господарювання — резидентом послуг нерезидентам через мережу Інтернет?
Чи може суб’єкт господарювання, що є резидентом України, укласти зовнішньоекономічний договір на постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) з іноземним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність або має місцезнаходження на території самопроголошеної держави (Абхазії, Південної Осетії, Придніпровської Молдавської Республіки тощо)?
Суб’єкт господарювання самостійно виявив помилку в декларації. Як її виправити?
Як виправити помилку у графах 3 та 4 «Обсяг реалізованого пального» акцизної накладної, зокрема, у разі якщо помилку допущено лише в одній із цих граф?
Суб’єкт господарювання здійснював реалізацію пального, але не був зареєстрованим платником акцизного податку як особа, яка реалізує пальне. Яку відповідальність передбачено чинним законодавством?
Чи можна здійснювати продаж марок акцизного податку, замовлених одним суб’єктом господарювання, іншому суб’єкту?
При здійсненні яких операцій (не пов’язаних з реалізацією товарів) суб’єкт господарювання має право не застосовувати РРО?
Чи потрібно кошти, отримані при продажу основних засобів (далі — ОЗ) за їх залишковою балансовою вартістю, враховувати для обчислення граничної суми доходу, що дає змогу підприємству залишитися на спрощеній системі оподаткування?
Чи може підприємство перейти на спрощену систему оподаткування у разі здійснення таких видів діяльності, як діяльність управління фінансовими ринками, агентства нерухомості, консультування з питань комерційної діяльності й керування, а також інша професійна, наукова і технічна діяльність?
Чи застосовуватиметься до суб’єкта господарювання відповідальність у разі реалізації товарів, віднесених до коду 2206 00 39 00 згідно з УКТ ЗЕД, які розлито у кеги місткістю 50 л?
Чи може покупець марок акцизного податку передавати придбані марки нерезидентам, які не є виробниками, для маркування підакцизних товарів, що підлягають ввезенню на митну територію України?
Чи є обмеження на готівкові розрахунки фізичної особи з суб’єктом господарювання протягом дня?
Чи застосовується відповідальність до суб’єкта господарювання за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями, що відбулось до дати набрання чинності Законом № 2473?
Підприємством за операцією з отримання помилково перерахованих коштів від контрагента було нараховано податкові зобов’язання з ПДВ та складено податкову накладну. Втім оскільки контрагент припинив діяльність, передавши свої повноваження іншому суб’єкту господарювання — правонаступнику, підприємством було здійснено повернення коштів такому правонаступнику. Чи може підприємство відкоригувати свої податкові зобов’язання в такому випадку?
За даними Держземкадастру та витягів з експлікації земельних угідь у користуванні суб’єкта господарювання знаходяться: рілля, пасовища, господарські двори, полезахисні лісосмуги, інші лісовкриті землі, чагарники, господарські дороги, болота, ставки, струмки, інші відкриті землі. Із вказаних угідь суб’єкт господарювання у декларації з плати за землю задекларував такі площі: ріллю, пасовища, господарські двори. Чи потрібно декларувати інші земельні угіддя та за якими ставками?