Вопросы - ответы по тегу

товары/услуги
Как в налоговой декларации по НДС отражается распределение налогового кредита по налоговой накладной, составленной плательщиком при получении услуг от нерезидента на таможенной территории Украины, если эти услуги используются частично в налогооблагаемых операциях, а частично — нет?
Як визначається база оподаткування ПДВ за операціями з постачання самостійно виготовлених товарів у разі, якщо попередня оплата товару відбулася у 2015 р., а постачання — у 2016 р.?
Який порядок визначення податкових зобов’язань з ПДВ та складання податкових накладних у разі здійснення платником податку операцій з постачання послуг із вивезення твердих побутових відходів за цивільно-правовим договором (укладеним на 3 — 5 років), умовами якого передбачено, що надання замовникові послуг із вивезення твердих побутових відходів відбувається з періодичністю протягом місяця, про що в останній день місяця, в якому надаються такі послуги, складається та підписується акт приймання-передачі наданих послуг? Чи може цивільно-правовий договір, укладений на 3 — 5 років, вважатися довгостроковим?
Яким чином постачальник товарів/послуг може зменшити суму податкового зобов’язання з ПДВ у випадку повернення отримувачу раніше перерахованої суми попередньої оплати за товари/послуги, які не були поставлені?
Як визначається база оподаткування ПДВ у разі здійснення платником податку операцій з постачання товарів/послуг, ціни на які підлягають державному регулюванню?
Платник податку здійснює постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів. Чи слід такому платнику заповнювати поле «Відмітка про застосування касового методу податкового обліку» в податковій декларації?
Каков порядок налогообложения НДС операций по договорам поставки товаров/услуг, расчеты за которые осуществляются контрагентами путем зачисления встречных однородных требований, в том числе плательщиком, применяющим кассовый метод налогового учета?
Необходимо ли начислять налоговые обязательства по НДС при возврате объекта аренды с улучшением?
Чи може платник податку при постачанні товару вказати у графі 4 податкової накладної іншу одиницю виміру, ніж зазначену у податковій накладній при придбанні такого товару, з відповідним кодом згідно з КСПОВО?
Як правильно заповнити графу 6 податкової накладної у разі отримання передоплати на суму частини вартості послуги?
Як правильно заповнювати графи 4 та 5 «одиниця виміру товарів/послуг» податкової накладної, якщо послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання у разі якщо придбані у неплатника ПДВ товари використано в неоподатковуваних операціях?
Нерезидент отримав дохід у вигляді винагороди за продаж операційної системи управління (комп’ютерної програми) та надання послуг з її обслуговування. Чи включаються винагорода за використання комп’ютерної програми та компенсація вартості послуг з її обслуговування до об’єкта оподаткування податком на прибуток?
Чи необхідно платнику податку визначати податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу за товарами/послугами, які було придбано з ПДВ, проте при їх придбанні суми податку не було включено до податкового кредиту у разі їх використання у негосподарській діяльності?
Який порядок формування податкового кредиту з отриманих послуг з капітального ремонту водопроводу та придбання основних фондів за рахунок капітальних трансфертів?
Який порядок оподаткування ПДВ грошових коштів, помилково перерахованих контрагентом на поточний рахунок підприємства, у разі їх повернення такому контрагенту у п’ятиденний термін?
Як заповнити графу 1 «№ з/п рядка податкової накладної, що коригується» розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної, у якій потрібно збільшити кількість позицій найменувань товарів/послуг?
Як оподатковуються ПДВ-операції з виконання дослідницько-конструкторських робіт з оплатою за рахунок бюджетних коштів?
Підприємство реалізує імпортовані раніше товари. Який порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при здійс­ненні таких операцій?
Чи утримується податок на доходи нерезидента при перерахуванні представництвом нерезидента виручки від продажу товарів (робіт, послуг), отриманої на території України?
Підприємство здійснює постачання товарів нерезиденту. У яких випадках та за яких умов банк знімає з конт­ролю таку операцію?
Чи існують будь-які заборони або обмеження, пов’язані з продажем за кордоном товару, який придбано у іншого нерезидента, без ввезення такого товару на територію України?
Підприємство — неплатник ПДВ здійснює посередницькі послуги з надання персоналу. Який порядок визначення обсягу, встановленого для реєстрації платником ПДВ, при здійсненні послуг нерезиденту з посередництва у працевлаштуванні за кордоном?
Як оподатковуються операції з розповсюдження аудіокнижок вітчизняного виробництва?
Чи може суб’єкт господарювання, що є резидентом України, укласти зовнішньоекономічний договір на постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) з іноземним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність або має місцезнаходження на території самопроголошеної держави (Абхазії, Південної Осетії, Придніпровської Молдавської Республіки тощо)?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лише в одній із господарських одиниць, а на інших — супутні товари (послуги). Чи потрібно такій особі застосовувати РРО на всіх господарських одиницях?
Чи потрібно нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі списання нестачі товарів на підприємстві?
Чи передбачено згідно з п. 131 підрозділу 2 розділу ХХ  Податкового кодексу пільгу на операції з демонстрування фільмів мовою оригіналу, субтитрованих, а не дубльованих українською мовою?
З 01.01.2018 р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу, відповідно до яких розширено поняття «програмна продукція» і послуги з оновлення програм звільнено від оподаткування ПДВ. Проте платником помилково складено та зареєстровано податкову накладну на звільнену від оподаткування операцію. Як платнику податку відкоригувати в цьому випадку податкові зобов’язання?
Чи виникає податковий кредит з ПДВ на підставі тимчасової митної декларації, адже ПДВ сплачується саме під час її подання?
Чи може платник податків скористатися правом на бюджетне відшкодування ПДВ у разі попередньої оплати постачальнику за товари/послуги?
Операції з придбання товарів у нерезидента у 2017 р. визнані контрольованими і відображені у Звіті про контрольовані операції. Чи має право платник податку не здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування у 2018 р. щокварталу на суму 30 % вартості придбаних товарів у нерезидента, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України?
Як отримувачу послуги від нерезидента на митній території України — неплатнику ПДВ виправити помилку у розрахунку податкових зобов’язань?
Чи включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, бухгалтерські послуги, що надаються на її користь іншим суб’єктом господарювання?
Платник податку здійснює операції з постачання товарів одному суб’єкту господарювання, при цьому оплата здійснюватиметься іншим підприємством. На яку особу в цьому випадку постачальнику слід складати податкову накладну?
Компанія здійснює роздрібну торгівлю та використовує РРО і на підставі п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу складає зведені податкові накладні за щоденними підсумками. Як заповнювати графи таких накладних «Ціна» та «Кількість»?