Вопросы - ответы по тегу

Трудовые отношения

На яку кількість днів додаткової відпустки має право працівник, який працює цілий день за комп’ютером, та який порядок надання такої відпустки?
Частина працівників на підприємстві працює на умовах неповного робочого часу (по 4 год щодня). Чи скорочується на 1 год напередодні святкового (неробочого) дня тривалість їхнього робочого часу?
Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при цьому вона має старшу дитину віком 10 років. Жінка виявила бажання звільнитися. Чи повинні їй виплатити компенсацію за додаткову відпустку, оскільки у неї двоє дітей віком до 15 років?
Чи можливо при підсумованому обліку робочого часу встановлювати тривалість робочої зміни 24 год та як у такому випадку передбачити перерви для приймання їжі (якої тривалості та в якій кількості)?
Чи має право батько отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, якщо його жінка перебуває у відпустці по догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Чи може відпустка без збереження заробітної плати на період проведення антитерористичної операції надаватися кілька разів? Чи допускається відкликання працівника з такої відпустки?
Працівниця — державний службовець вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в січні 2016 р. На яку тривалість додаткової відпустки вона має право, якщо станом на травень 2016 р. стаж державної служби становив 14 років, і якої тривалості надаватиметься їй така відпустка в подальшому?
Працівника прийнято на роботу 01.12.2015 р., а 10.05.2016 р. йому встановлено ІІІ групу інвалідності. На відпустку якої тривалості має право такий працівник?
Мати доглядає дитину-інваліда віком до 18 років. У період щорічної відпустки матері дитина захворіла. Чи має жінка право на перенесення відпустки?
Чи має право чоловік на соціальну відпустку тривалістю 56 календарних днів у зв’язку з усиновленням дочки дружини від першого шлюбу?
Чи має право приватний підприємець на додаткову відпустку, яка надається постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи?
Працівниця надала чотири довідки, що засвідчують давання крові у період до працевлаштування на підприємство. Чи має вона право скористатися додатковими вихідними?
З працівником у червні 2016 р. укладено трудовий договір за сумісництвом, а з 12 грудня — договір ЦПХ. Як правильно заповнювати дані таблиці 5 звіту за формою № Д4?
Работник по состоянию здоровья госпитализирован в больницу после окончания рабочего дня – 05.01.2017 г., за который ему начислена заработная плата. Однако работником предоставлен больничный, согласно которому он болел с 05.01.2017 г. по 13.01.2017 г. Какой порядок оплаты листка нетрудоспособности?
Как табелируется и подлежит ли оплате время отсутствия работника на работе в связи с вызовом в суд в качестве истца по гражданскому делу?
Должно ли физическое лицо – предприниматель издавать приказ о предоставлении отпуска своим работникам?
Возможно ли по желанию работника получить денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск на детей?
Работнику предоставляли ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня. При увольнении выяснилось наличие у него инвалидности II группы, оформленной еще три года назад. Подлежит ли денежной компенсации разность дней неиспользованного отпуска?
Имеет ли право руководитель отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам?
ФЛП принимает на временную работу работника по трудовому договору. Необходимо ли уведомлять об этом ГФС?
В связи с тяжелым положением предприятие почти прекратило свою деятельность. Может ли учредитель выполнять функции директора, не получая заработную плату?
Працівника направлено у відрядження з 25.06.2017 р. по 01.07.2017 р. День від’їзду і день приїзду — вихідні дні, 28 червня — святковий день. Як компенсується робота у зазначені дні — у подвійному розмірі чи наданням відгулу?
Колективним договором на підприємстві передбачено надання відпустки для вирішення соціально-побутових питань тривалістю три календарні дні та надання за наявності коштів винагороди за безперервний стаж роботи. Чи підлягають компенсації при звільненні зазначені дні відпустки та чи виплачується винагорода?
Працівника за два місяці попереджено про звільнення у зв’язку із скороченням штату. Чи може працівник звільнитися раніше двомісячного терміну та чи буде виплачено вихідну допомогу у такому випадку?
Хто має підписувати повідомлення ДФС про прийняття особи на посаду директора новоствореного підприємства?
Чи може особа керувати підприємством на підставі цивільно-правового договору?
Чи має право працівник відкликати раніше подану заяву про звільнення?
Чи має право підприємство в умовах сезонності виробництва запроваджувати режим неповного робочого часу з метою залишення працівників на робочих місцях?
Чи скорочується на одну годину напередодні святкового (неробочого) дня тривалість робочого дня для працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу?
Працівниця підприємства, яка має двох дітей віком до 15 років (молодшій дитині виповнилося два роки), перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У квітні 2017 р. працівниця вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу. Чи має вона право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, за 2017 р.?
На підприємстві працюють охоронці за вахтовим методом з підсумованим обліком робочого часу. Чи може кількість надурочної роботи одного охоронця за рік перевищувати 120 год?
Чи можливо відпустку у зв’язку з усиновленням дитини, яка надається тривалістю 56 календарних днів, ділити на частини?
Чи може бути надано щорічну відпустку працівнику зі святкового (вихідного) дня?
Чи може бути надано ветерану війни, який одночасно є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, дві додаткові відпустки?
Чи має право фізична особа — підприємець оформити чорнобильську відпустку терміном на 16 календарних днів?
Роботодавцем було видано наказ про прийняття працівника на роботу та подано повідомлення до ДФС. Після цього працівник повідомив, що на роботу не виходитиме і писати заяву на відкликання заяви про прийняття на роботу відмовився. Які дії роботодавця в такій ситуації?
Особа перебуває у трудових відносинах з роботодавцем. Чи має вона право на добровільну сплату ЄСВ?
Працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати на період проведення АТО більше року. Чи зараховується йому цей час до стажу, що дає право на щорічну відпустку?
Працівниця здавала кров під час щорічної відпустки. Чи можуть їй бути надані додаткові дні відпочинку протягом року після відпустки?
Чи має право працівниця на грошову компенсацію за невикористану додаткову оплачувану відпустку на дитину-інваліда за період з 01.01.1997 р. по 01.03.2001 р. у разі звільнення з роботи?
Яка на сьогодні тривалість щорічної відпустки голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників?
20.05.2017 р. з працівником було укладено трудовий договір, а 07.02.2018 р. його звільнено у зв’язку з переведенням на інше підприємство. При цьому він повністю використав щорічну відпустку, надану йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Чи повинно підприємство при звільненні працівника відрахувати кошти за невідпрацьовані дні відпустки?
На день звільнення у працівника є невикористані щорічні відпустки за кілька минулих років. Чи всі вони підлягають грошовій компенсації при звільненні, враховуючи те, що було порушено норму, якою заборонено ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд?
Чи має право жінка працювати за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років?
Чи вважається керівник підприємства у період відпустки або тимчасової непрацездатності таким, що виконує свої посадові обов’язки? Чи має він право в окремих випадках, пов’язаних з виробничою необхідністю, у цей час виходити на роботу, погоджувати та підписувати документи?
Як табелювати працівника, який проходить навчання як кандидат на посаду судді?
Батько має намір скористатися відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, про що написав відповідну заяву та додав довідку про те, що мати дитини вийшла на роботу. Чи потрібно надавати додаткові довідки про виплату допомоги на дитину?
Чи можна з метою оптимізації організаційних процесів оформлювати в електронному вигляді надання відпусток (складення графіка відпусток, написання та погодження заяв)?
Працівника, в якого дружина перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, попередили про звільнення у зв’язку із реорганізацією в структурі закладу. Чи є у нього переважне право на залишення на роботі?
Працівник відмовляється йти у відпустку та хоче перенести її на наступний рік. Чи має право роботодавець видати наказ про надання йому відпустки згідно із щорічним графіком?
Працівник звільнився у зв’язку із виходом на пенсію, але трудову книжку за останнім місцем роботи не забрав. Через три роки він вирішив знову працевлаштуватись, а для цього знадобилась трудова книжка. На попередньому місці роботи у видачі «трудової» йому відмовлено через те, що вона знаходиться в архіві. Як бути в такій ситуації?
Чи проводиться підвищення кваліфікації і атестація працівниць, які працюють на умовах неповного робочого часу у період відпустки для догляду за дитиною віком до трьох років?
Керівник підприємства у відпустці або на лікарняному. Чи має він право в цей час виходити на роботу, погоджувати та підписувати документи?
Чи має право фізична особа — підприємець на «чорнобильську» відпустку терміном 16 календарних днів?
Як розрахувати відпускні, якщо працівнику було підвищено посадовий оклад під час попередньої відпустки, яка входить в розрахунковий період, але коригування відпускних було проведено пізніше?