Вопросы - ответы по тегу

Трудовые отношения

На яку кількість днів додаткової відпустки має право працівник, який працює цілий день за комп’ютером, та який порядок надання такої відпустки?
Жінка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при цьому вона має старшу дитину віком 10 років. Жінка виявила бажання звільнитися. Чи повинні їй виплатити компенсацію за додаткову відпустку, оскільки у неї двоє дітей віком до 15 років?
Чи має право батько отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, якщо його жінка перебуває у відпустці по догляду за молодшою дитиною до досягнення нею трирічного віку?
Чи може відпустка без збереження заробітної плати на період проведення антитерористичної операції надаватися кілька разів? Чи допускається відкликання працівника з такої відпустки?
Працівниця — державний службовець вийшла з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в січні 2016 р. На яку тривалість додаткової відпустки вона має право, якщо станом на травень 2016 р. стаж державної служби становив 14 років, і якої тривалості надаватиметься їй така відпустка в подальшому?
Працівника прийнято на роботу 01.12.2015 р., а 10.05.2016 р. йому встановлено ІІІ групу інвалідності. На відпустку якої тривалості має право такий працівник?
Мати доглядає дитину-інваліда віком до 18 років. У період щорічної відпустки матері дитина захворіла. Чи має жінка право на перенесення відпустки?
Чи має право чоловік на соціальну відпустку тривалістю 56 календарних днів у зв’язку з усиновленням дочки дружини від першого шлюбу?
Чи має право приватний підприємець на додаткову відпустку, яка надається постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи?
Держслужбовець з 01.05.2016 р. змінив місце державної служби. З 30.05.2016 р. стаж його державної служби становить 13 років. Коли такий держслужбовець має право скористатися щорічною додатковою відпусткою та якої тривалості?
Должно ли физическое лицо – предприниматель издавать приказ о предоставлении отпуска своим работникам?
Возможно ли по желанию работника получить денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск на детей?
Работнику предоставляли ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня. При увольнении выяснилось наличие у него инвалидности II группы, оформленной еще три года назад. Подлежит ли денежной компенсации разность дней неиспользованного отпуска?
Работник после семи лет государственной службы перешел работать в органы местного самоуправления. Сохраняется ли за ним право на ежегодный дополнительный отпуск?
Бабуся має намір оформити відпустку для догляду за онукою до досягнення нею трирічного віку. Які документи вона має надати до відділу кадрів та чи буде зараховано період такої відпустки до її стажу роботи?
После рождения второго ребенка женщина с апреля 2014 г. находилась в отпусках в связи с беременностью и родами и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. 15.02.2017 г., не выходя на работу, она уволилась по переводу на другое предприятие. Имеет ли она право на компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск на детей или на получение этого отпуска по новому рабочему месту?
Имеет ли право руководитель отказать в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам?
Колективним договором на підприємстві передбачено надання відпустки для вирішення соціально-побутових питань тривалістю три календарні дні та надання за наявності коштів винагороди за безперервний стаж роботи. Чи підлягають компенсації при звільненні зазначені дні відпустки та чи виплачується винагорода?
Працівник виявив бажання піти у щорічну відпустку. Проте у зв’язку з хакерською атакою всієї комп’ютерної мережі підприємства бухгалтерія не в змозі розрахувати та виплатити відпускні в законодавчий термін. Чи можна виплату відпускних здійснити в інший термін?
Підприємством нараховано компенсацію за невикористану відпустку працівнику, якого звільнено. Чи нараховується ЄСВ на суму такої компенсації?
Працівниця підприємства, яка має двох дітей віком до 15 років (молодшій дитині виповнилося два роки), перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У квітні 2017 р. працівниця вийшла на роботу на умовах неповного робочого часу. Чи має вона право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей, за 2017 р.?
Чи можливо відпустку у зв’язку з усиновленням дитини, яка надається тривалістю 56 календарних днів, ділити на частини?
Чи може бути надано щорічну відпустку працівнику зі святкового (вихідного) дня?
Чи може бути надано ветерану війни, який одночасно є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, дві додаткові відпустки?
Працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати за домовленістю з керівництвом підприємства з 02.10.2017 р. по 31.10.2017 р. Як нараховувати ЄСВ?
Яка на сьогодні тривалість щорічної відпустки голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників?
20.05.2017 р. з працівником було укладено трудовий договір, а 07.02.2018 р. його звільнено у зв’язку з переведенням на інше підприємство. При цьому він повністю використав щорічну відпустку, надану йому в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Чи повинно підприємство при звільненні працівника відрахувати кошти за невідпрацьовані дні відпустки?
На день звільнення у працівника є невикористані щорічні відпустки за кілька минулих років. Чи всі вони підлягають грошовій компенсації при звільненні, враховуючи те, що було порушено норму, якою заборонено ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд?
В який термін та за якою формою фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку подавати до конт­ролюючого органу заяву щодо періоду щорічної відпустки або терміну втрати працездатності з метою звільнення від сплати єдиного податку за цей період?
Чи мають право батьки-вихователі на відпустку у зв’язку з усиновленням дитини?
Чи надається «чорнобильська» відпустка на роботі за сумісництвом?
Працівник відмовляється йти у відпустку та хоче перенести її на наступний рік. Чи має право роботодавець видати наказ про надання йому відпустки згідно із щорічним графіком?
Чи надається працівникові додаткова оплачувана відпустка у зв’язку із навчанням у закордонному медичному навчальному закладі Республіки Польща?
Бухгалтер працює цілий день за комп’ютером і користується додатковою відпусткою за ненормований робочий день тривалістю сім календарних днів згідно з колективним договором. Чи має він право ще на відпустку за роботу на комп’ютері?
Працівник працює з графіком роботи день — ніч (протягом двох змін підряд), денна зміна з 9.00 до 22.00, наступна зміна з 22.00 до 9.00, після чого надається вихідний день. Йому надано щорічну відпустку, закінчення якої припадає на середину нічної зміни. Коли він має приступити до роботи?
Якою має бути тривалість основної щорічної відпустки логопеда, який працює у дитячому кардіологічному санаторії?
Працівник просить терміново надати йому кілька днів відпустки, що призводить до неможливості у підприємства виплатити відпускні в терміни не пізніше ніж за три дні до її початку. Чи можливо виплатити відпускні в інший термін, якщо працівник зазначить у заяві про надання такої відпустки свою згоду на це?
Жінка працює на посаді бухгалтера в управлінні освіти міської ради з 1990 р., при цьому в неї не змінювалась посада чи спеціальність. До набрання чинності Законом про відпустки користувалась відпусткою тривалістю 24 робочих дні, а після — її відпустка становить 24 календарних дні і 7 днів за ненормований робочий день. Чи зберігається за нею право на відпустку раніше встановленої тривалості і чи надається додатково 7 календарних днів понад 24?
Керівник підприємства у відпустці або на лікарняному. Чи має він право в цей час виходити на роботу, погоджувати та підписувати документи?
Чи має право фізична особа — підприємець на «чорнобильську» відпустку терміном 16 календарних днів?
Працівниця після завершення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку одразу звільняється. Перед декретом у щорічну відпустку не ходила. Чи можна нараховувати дні компенсації невикористаної відпустки за проміжок часу, коли працівниця була у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами?
Як визначити умови оплати заступнику керівника державного підприємства, якого призначили виконуючим обов’язки керівника державного підприємства?
Як виплачується допомога на оздоровлення працівникам органів місцевого самоврядування у разі поділу щорічної основної відпустки на частини?
Чи можливо виплатити державному службовцю, який є ветераном військової служби, грошову допомогу при наданні щорічної основної відпустки до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи у державному органі?
Як вплинуть на розрахунок середньої заробітної плати для оплати відпустки та матеріальної винагороди зміни, які відбулися в оплаті праці працівників органів місцевого самоврядування не з 1 числа місяця?
Працюю в компанії два роки, планую взяти відпустку в серпні терміном 14 днів. Керівник відмовляється її надавати, аргументуючи, що в мене є лише 10 днів (рахує два дні на місяць) від попередньої. Чи можна взяти відпустку авансом?
Чи передбачено вимоги щодо мінімальної кількості днів щорічної основної відпустки для отримання працівнику патронатної служби матеріальної допомоги для оздоровлення?