Вопросы - ответы по тегу

Командировка
Роботодавцем перераховано працівнику кошти на відрядження на його особисту платіжну картку. У який термін працівник має подати звіт про використання цих коштів?
Керівник підприємства перебуває у відрядженні. Хто має право підписувати касові документи, зокрема видатковий касовий ордер, та здійснювати ведення операцій з готівкою за його відсутності? Чи вважаються касові ордери, підписані касиром за дні, в які він був відсутній на роботі, правильно оформленими?
Договором о предоставлении услуг предусмотрено, что заказчик возмещает исполнителю расходы на командировки специалистов, привлеченных для выполнения этих услуг. Подлежат ли такие операции обложению НДС?
Находясь в командировке, работник предприятия воспользовался пригородной маршруткой. Расходы на проезд подтверждены билетом, предоставленным перевозчиком (физическим лицом – предпринимателем). Включать ли в форму № 1ДФ такого предпринимателя-перевозчика?
Двух работников предприятия 07.04.2017 г. отправили в командировку. При этом первый работник был принят на работу 06.02.2017 г., а второй – 13.03.2017 г. Как рассчитывается средняя заработная плата для оплаты дней командировки таким работникам?
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума відшкодованих працівнику витрат, понесених ним за користування послугами таксі під час відрядження?
Працівника направлено у відрядження з 25.06.2017 р. по 01.07.2017 р. День від’їзду і день приїзду — вихідні дні, 28 червня — святковий день. Як компенсується робота у зазначені дні — у подвійному розмірі чи наданням відгулу?
Яким чином оподатковуються податком на доходи фізичних осіб суми добових витрат, які виплачуються юридичною особою (роботодавцем) працівнику-нерезиденту у разі відрядження його за кордон?
Приватним підприємством (роботодавцем) відшкодовуються суми витрат, понесених фізичною особою (працівником) під час відрядження на проїзд повітряним транспортом. Чи є такі суми об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб?
Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації проїзду працівника на таксі у відрядженні?
Чи включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума витрат, відшкодована роботодавцем за користування послугами таксі, VIР-залом, понесених таким працівником під час відряд­ження?
Чи є базою нарахування ЄСВ суми коштів, витрачені працівником на відрядження понад встановлені законодавством норми та не повернуті у встановлені строки?