Вопросы - ответы по тегу

исправление ошибок
Як виправити помилки, допущені при нарахуванні (ненарахуванні) податку на доходи нерезидента або авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів? Чи застосовуються штрафні санкції до платника, який самостійно виправив зазначені помилки?
Підприємство виявило, що у 2015 — 2016 рр. неправильно розраховано амортизацію, відповідно допущені помилки призвели до неправильного визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток (без коригування на різниці). Прийнято рішення про подання нової фінзвітності за ці роки.  Який порядок виправлення помилок у декларації за 2017 р. та чи необхідно подавати виправлену фінзвітність за ці роки як додаток до декларації?
Підприємство у декларації з податку на прибуток за ІІІ квартал 2017 р. не відобразило переплату авансового внеску з податку на прибуток, не використану у 2016 р. Як виправити таку помилку?
Підприємство здійснює виправлення помилок шляхом подання додатка ВП. Чи необхідно подавати додатки до декларації, на які є посилання у додатку ВП?
З якої дати нараховується пеня у разі самостійного виправлення помилок у декларації?
Фінансову звітність до органу державної статистики подано з помилками, але до моменту подання декларації з податку на прибуток їх було виявлено. Як подати фінансову звітність до органів ДФС у даному випадку?
Суб’єкт господарювання самостійно виявив помилку в декларації. Як її виправити?
Суб’єктом господарювання в ЄРАН зареєстровано акцизну накладну, складену на операцію, яка не відбулася (або зареєстровано дві акцизні накладні на одну операцію), або неправильно зазначено дату складання, порядковий номер акцизної накладної. Як виправити таку помилку?
Чи зобов’язаний платник податку здійснити виправлення показників у рядках 01 та 02 декларації з податку на прибуток підприємства, які відображені на підставі фінансових звітів, що підлягають виправленню шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року?
Як заповнюється податкова декларація з туристичного збору у разі виправлення самостійно виявлених помилок?
Як подати уточнюючу форму № 1ДФ, якщо отримано від ДФС повідом­лення щодо допущених помилок (неправильно відображено дохід, РНОКПП)?
Як виправити помилку у разі складання податкової накладної лише на частину отриманої передоплати від покупця?
Працівник весь квітень 2019 р. перебував на лікарняному, який закінчився встановленням йому інвалідності. На початку травня він надав підприємству листок непрацездатності, з якого видно, що йому потрібно стати до роботи з 01.05.2019 р. (дата надходження документів на МСЕК і встановлення інвалідності — 23 квітня, дата огляду у МСЕК — 30 квітня). Підприємство нарахувало працівнику лікарняні за 30 днів квітня в сумі 4 052,10 грн (135,07 грн × × 30 к. д.) та сплатило з них ЄСВ в сумі 891,46 грн (4 052,10 грн × 22 %). Але у серпні виявилось, що лікарняні за період з 24 по 30 квітня нараховані неправомірно, тому підприємство сторнує лікарняні за 7 днів в сумі 945,49 грн (135,07 грн × 7 к. д.) та нарахований на них ЄСВ в сумі 208,01 грн (945,49 грн × 22 %). Після коригувань база нарахування ЄСВ за квітень становить 3 106,61 грн (4 052,10 – 945,49), що менше мінімальної заробітної плати. Як виправлення помилки відобразити у звіті з ЄСВ за серпень, якщо зарплата (оклад) працівника в цьому місяці становить 4 500 грн?
У декларації за І квартал 2019 р. бухгалтер помилково у рядку 03 РІ не переніс збитки 2018 р., а задекларував прибуток і сплатив податок. Як виправити таку помилку та які її наслідки?
Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи подала звітну нову декларацію за півріччя, але через деякий час виявила помилку. Що в такому випадку слід подати: уточнений розрахунок чи нову декларацію?
Підприємство самостійно виявило, що під час виплати доходу нерезиденту не утримало податок на доходи нерезидента та не сплатило його до бюджету, таку виплату також не відображено в декларації з податку на прибуток підприємств, але до подання уточнюючої декларації податок з таких доходів та штраф у розмірі 3 % сплачено. Чи нараховується контролюючим органом штраф, установлений ст. 127 ПКУ, та пеня?
До Звіту з ЄСВ помилково внесено суму мате­ріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, але ЄСВ не сплачений, у результаті чого виникла недоїмка. Як самостійно внести зміни до Звіту та зменшити суму виплат і нарахувань з ЄСВ за попередній період?