Вопросы - ответы по тегу

расходы
Студент навчається у виші на заочній формі, а також працює та отримує заробітну плату. Усього протягом 2015 р. за навчання ним сплачено 24 тис. грн. При поданні документів на податкову знижку йому не враховано у витрати 3,5 тис. грн. Чи є обмеження щодо віднесення до податкової знижки понесених витрат за навчання?
Чоловік має депозит у банку. Він вирішив звернутися за призначенням субсидії. Чи потрібно доходи від розміщення депозиту зазначати в декларації про доходи і витрати?
Підприємство (перевізник) надає послуги з перевезення продавцеві товару. Дата оформлення видаткової накладної у вантажовідправника-продавця — 29.06.2016 р., яка відповідає даті передачі товару перевізнику. Цією самою датою у продавця визнано доходи в бухгалтерському обліку. Фактично доставка товару покупцю відбулася 01.07.2016 р., про що свідчить складений перевізником акт наданих послуг. В умовах договору доставки визначено, що якщо товар не було доставлено, то послугу перевізником не надано (товар може бути втрачено або покупець може його повернути). Чи має продавець право на відображення витрат на доставку товару в періоді, який не відповідає періоду виникнення доходу?
Договором о предоставлении услуг предусмотрено, что заказчик возмещает исполнителю расходы на командировки специалистов, привлеченных для выполнения этих услуг. Подлежат ли такие операции обложению НДС?
Находясь в командировке, работник предприятия воспользовался пригородной маршруткой. Расходы на проезд подтверждены билетом, предоставленным перевозчиком (физическим лицом – предпринимателем). Включать ли в форму № 1ДФ такого предпринимателя-перевозчика?
Какие расходы может учесть частный нотариус при определении налогооблагаемого дохода от осуществления независимой профессиональной деятельности?
Имеет ли право плательщик налога включить в налоговую скидку расходы на лечение, в частности приобретение лекарств, на основании выписки из медицинской истории болезни и чеков?
Может ли физическое лицо – предприниматель отнести к расходам налог на доходы физических лиц и военный сбор?
Якими первинними документами можуть бути підтверджені витрати фізичних осіб, що провадять незалежну професійну діяльність?
Облаштування та сертифікацію робочого місця приватного нотаріуса відповідно до законодавства здійснено в листопаді 2016 р. На податковий облік у контролюючому органі його взято в січні 2017 р. Чи можна кошти, витрачені на вищезазначені заходи, включити до складу витрат?
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума відшкодованих працівнику витрат, понесених ним за користування послугами таксі під час відрядження?
Який порядок коригування фінрезультату до оподаткування на суму відсотків за кредитом з непов’язаною особою — резидентом, якщо гарантом за таким кредитом виступає пов’язана особа — нерезидент?
До яких груп НА належать витрати на придбання права користування комп’ютерними програмами та права посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису (ЕЦП)?
Приватним підприємством (роботодавцем) відшкодовуються суми витрат, понесених фізичною особою (працівником) під час відрядження на проїзд повітряним транспортом. Чи є такі суми об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб?
Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації проїзду працівника на таксі у відрядженні?
Як заповнити книгу обліку доходів і витрат у разі отримання коштів від надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами?
Чи можна відносити до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, амортизаційні відрахування за ОЗ, придбаними до 01.01.2017 р.?
Фізична особа — підприємець застосовує загальну систему оподаткування та використовує працю найманих працівників. Чи може така особа включити суму витрат на оплату праці до складу витрат?
Чи може підприємство суми визнаних претензій відобразити у 2017 р., якщо такі претензії були виставлені підприємству в 2016 р.?
У якій графі Книги обліку доходів і витрат потрібно відображати сплачені суми платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності?
З якого періоду фізична особа — підприємець — платник єдиного податку може зареєструвати та вести Книгу обліку доходів та Книгу обліку доходів і витрат в електронному вигляді?
Чи має право фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність адвоката, відносити до витрат кошти, витрачені на закупівлю технічного обладнання?
Яким чином здійснюється облік відшкодованих витрат та раніше (або одночасно) понесених цих самих витрат за боржника в обліку фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність арбітражних керуючих?
Особа отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю 15.07.2017 р. та 16.07.2017 р. сплатила щорічний внесок на забезпечення адвокатського самоврядування. Протягом 10 календарних днів така особа прийняла рішення про провадження адвокатської діяльності індивідуально та 24.07.2017 р. стала на облік у контролюючому органі. Чи має право фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, на включення до витрат щорічних внесків на забезпечення адвокатського самоврядування?
Чи існують особливості відображення витрат на розробку веб-сайту та його розміщення в мережі Інтернет (зокрема, реєстрація та делегування доменного імені, хостинг)?
Які податки, збори, обов’язкові платежі повинна сплачувати новостворена фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Як дізнатись реквізити рахунків для їх сплати?
Чи враховується у складі витрат сума, сплачена за послуги оренди, якщо підтвердним документом є бухгалтерська довідка?
Підприємство оплачує навчання, не пов’язане з виробничою необхідністю працівників, на курсах англійської мови відповідно до договору між підприємством та навчальним закладом. Чи нараховується ЄСВ на витрати на таке нав­чання?
Чи має право приватний нотаріус при розрахунку чистого оподатковуваного доходу від здійснення незалежної професійної діяльності відносити до витрат податок на нерухомість?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, включити до складу своїх витрат суму сплаченого військового збору?
Яку максимальну суму щорічних витрат на здійснення страхових платежів можна включити фізичній особі до розрахунку податкової знижки за 2017 р. у разі страхування члена його сім’ї першого ступеня споріднення?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, основним видом діяльності якої є перевезення вантажів, враховувати у складі витрат витрати на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності?
Чи потрібно муніципальній установі (комунальне виробничо-експлуатаційне підприємство), яке є балансоутримувачем переданого в оренду комунального майна, нараховувати ПДВ на суми, що сплачуються орендарем за утримання цього майна та компенсацію комунальних платежів, якщо така установа не є постачальником зазначених послуг?
Чи включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — фізичної особи сума витрат, відшкодована роботодавцем за користування послугами таксі, VIР-залом, понесених таким працівником під час відряд­ження?
Чи включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, бухгалтерські послуги, що надаються на її користь іншим суб’єктом господарювання?
Чи включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, витрати, пов’язані з утриманням вантажних автомобілів?
Чи включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, вартість придбаних пально-мастильних матеріалів для заправки вантажного автомобіля?
Чи включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, бухгалтерські послуги, що надаються їй іншим суб’єктом господарювання?
Роботодавцем понесено витрати на оплату найманого житла працівникам. Чи є такі витрати базою нарахування ЄСВ?