Вопросы - ответы по тегу

единый налог
Чи потрібно суб’єкту господарської діяльності сплачувати акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів у разі заправки як власної техніки, так і техніки сторонніх організацій?
Чи передбачено відповідальність суб’єктів господарювання за взаємовідносини з платниками єдиного податку другої групи в частині здійснення діяльності, яка не дає право платнику застосовувати зазначену групу? Чи стосується така заборона сфери ресторанного господарства?
Чи має право платник єдиного податку не включати до доходу суми коштів, які надійшли на його розрахунковий рахунок та в подальшому не перераховуються обслуговуючим банком у зв’язку із запровадженням тимчасової адміністрації?
Чи надається пільга зі сплати земельного податку фізичній особі — платнику єдиного податку (ІІІ група), якщо така фізична особа не має прав власності на земельну ділянку?
За якою ставкою оподатковується дохід платника єдиного податку на третій групі, якщо ним здійснено перехід на сплату єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, і при цьому дохід отримано в поточному періоді за діяльність, здійснену в попередньому звітному періоді, коли такий платник не був платником ПДВ та відповідно податкові зобов’язання з ПДВ не нараховувалися?
Як слід сплачувати податок на прибуток платнику, який з 01.01.2012 р. перейшов з єдиного податку (третя група) на загальну систему оподаткування?
Предприятие в I — III кварталах 2016 г. применяло упрощенную систему налогообложения, а с IV квартала перешло на общую систему налогообложения. За какой период определяется финрезультат до налогообложения при составлении годовой декларации?
Физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога третьей группы, занимающейся розничной торговлей, сменила место осуществления хозяйственной деятельности. Нужно ли информировать органы ГФС об указанных изменениях?
Необходимо ли физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога второй группы, реализующему масла и смазки и объем дохода которого не превышает 1 млн грн, применять РРО?
Может ли физическое лицо – предприниматель быть плательщиком единого налога, если предоставляет недвижимое имущество в аренду как физическое лицо и такой вид деятельности не указан в Реестре плательщиков единого налога?
Физическое лицо – предприниматель нарушило условия пребывания на второй группе плательщиков единого налога, предоставив услуги юридическому лицу, которое применяет общую систему налогообложения. Какая ответственность предусмотрена нормами Налогового кодекса за такое нарушение?
Необходимо ли физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога уточнять сведения, указанные на титульной странице книги учета доходов (книги учета доходов и расходов), в случае их изменения?
Может ли физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога подать в контролирующий орган запрос о получении выписки из Реестра плательщиков единого налога по почте или в электронной форме и какая дата считается датой подачи запроса?
Может ли физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога второй группы осуществлять вид деятельности, на который не установлена ставка единого налога, но при этом такой вид деятельности не запрещен Налоговым кодексом?
Включается ли в доход физического лица – предпринимателя плательщика единого налога просроченная кредиторская задолженность за полученные товары (работы, услуги)?
Имеет ли право физическое лицо – предприниматель, для осуществления своей деятельности арендующее транспортное средство, относить к налоговому кредиту суммы НДС, уплаченные за приобретение запасных частей и комплектующих, а также за топливно-смазочные материалы?
Может ли физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога на второй группе предоставлять услуги по обслуживанию и ремонту лифтов ОСМД?
Кому может оказывать услуги по изготовлению полиграфической продукции физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога второй группы?
По какой ставке физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога первой или второй группы уплачивать единый налог в случае если сельский, поселковый, городской совет или совет объединенных территориальных общин не принял решение об установлении соответствующих ставок единого налога до 15 июля года, предшествующего бюджетном периоду? Есть ли у контролирующего органа основания для отказа физическому лицу в регистрации плательщиком единого налога?
Протягом якого часу фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи має зберігати первинні документи?
Чи може контролюючий орган під час проведення перевірки фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку затребувати копії первинних документів?
Яка ставка податку на доходи фізичних осіб застосовується до доходу у вигляді дивідендів, нарахованих (виплачених) у 2017 р. суб’єктом господарювання — платником єдиного податку за період 2016 р.?
Фізична особа — платник єдиного податку виявила помилки у раніше поданій декларації. Як у такому випадку заповнити податкову декларацію і зазначити самостійно виправлені помилки?
Чи має право фізична особа — платник єдиного податку укладати договори переуступки прав вимоги за зобов’язаннями (переведення боргу) щодо відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг)?
Підприємство з ІІ кварталу перейшло зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування. Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування суми, отримані платником у ІІ кварталі, якщо послуги було надано у І кварталі при застосуванні строщеної системи оподаткування?
Яку ставку єдиного податку застосовує юрособа — платник цього податку, яка з початку року обрала ставку єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ, якщо протягом звітного кварталу було анульовано її реєстрацію як платника ПДВ?
Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи змінила вид діяльності. Протягом якого терміну потрібно подати заяву про внесення змін до реєстру платників єдиного податку в такому разі та чи перед­бачено відповідальність за неподання такої заяви?
Який граничний термін установлено для переходу на загальну систему оподаткування у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування юридичній особі — платнику єдиного податку третьої групи?
Який звітній період для сплати податку на прибуток у платника єдиного податку третьої групи, що з 01.04.2017 р. перейшов на загальну систему оподаткування?
Чи необхідно спадкоємцям подавати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування, звітність та сплачувати єдиний податок у разі смерті фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку?
З якого періоду фізична особа — підприємець — платник єдиного податку може зареєструвати та вести Книгу обліку доходів та Книгу обліку доходів і витрат в електронному вигляді?
Чи відображається юридичною особою у формі № 1ДФ сума списаної до закінчення терміну позовної давності заборгованості за надані, але не оплачені товари (роботи, послуги) на користь «єдинника»?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку третьої групи має у власності приміщення: житлове, загальна площа якого становить 85 м2, та нежитлове загальною площею 290 м2, які планує надавати в оренду. Чи підсумовуються квадратні метри площ приміщень, які одночасно здаватимуться в оренду, та чи не буде це перевищенням у розумінні п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу?
Як фізичній особі — платнику єдиного податку відобразити у податковій декларації повернення суми коштів (авансу, передоплати) покупцю за товари (роботи, послуги) у разі розірвання договору (у тому числі якщо їх отримання і повернення відбуваються в різних податкових періодах)?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку зі свого рахунку, відкритого для здійснення підприємницької діяльності, перерахувала на рахунок фізичної особи (члена сім’ї) як подарунок грошові кошти. Чи оподатковуються вони ПДФО?
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку здійснює реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лише в одній із господарських одиниць, а на інших — супутні товари (послуги). Чи потрібно такій особі застосовувати РРО на всіх господарських одиницях?
Яку відповідальність передбачено у разі якщо фізична особа — платник єдиного податку першої або другої групи несвоєчасно або не в повному обсязі сплатила єдиний податок?
Сільськогосподарське підприємство — платник єдиного податку четвертої групи реалізує продукцію на експорт. Чи визнаються такі операції контрольованими?
Фізична особа — платник єдиного податку змінила податкову адресу, у зв’язку з чим змінився адміністративний район. До якого контролюючого органу подавати декларацію та сплачувати єдиний податок у такому разі?
В який термін та за якою формою фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку подавати до конт­ролюючого органу заяву щодо періоду щорічної відпустки або терміну втрати працездатності з метою звільнення від сплати єдиного податку за цей період?
Платник єдиного податку, який перебуває на другій групі спрощеної системи оподаткування, планує здавати в оренду власне нерухоме майно. Чи відноситься цей вид діяльності до сфери послуг та чи має право такий платник здійснювати таку діяльність?
Як платнику єдиного податку визначати дохід від надання нерухомості в оренду: згідно з розміром орендної плати чи методики визначення мінімальної суми орендованого платежу?
Чи може платник єдиного податку, який перебуває на другій групі, надавати в суборенду нежитлові приміщення загальною площею до 300 м2?
Чи зобов’язана фізична особа — підприємець — платник єдиного податку другої групи у разі отримання в календарному році обсягу доходу понад 1 млн грн використовувати РРО при проведенні розрахункових операцій у безготівковій формі?
Чи може платник єдиного податку при проведенні розрахунків за операціями з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) надавати чи отримувати вексель?
Які документи повинен мати на робочому місці платник єдиного податку?
Засновником підприємства є міська рада, статутний капітал становить 0 грн, а обсяг доходу за 2017 р. не перевищив 5 млн грн. Чи може таке підприємство застосовувати спрощену систему оподаткування?
Чи потрібно кошти, отримані при продажу основних засобів (далі — ОЗ) за їх залишковою балансовою вартістю, враховувати для обчислення граничної суми доходу, що дає змогу підприємству залишитися на спрощеній системі оподаткування?
Чи є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку наявність у статуті підприємства виду діяльності, який не надає права перебувати на спрощеній системі оподаткування, а саме продаж легкових автомобілів, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів (класи за КВЕД 45.11, 45.19, 45.40 розділу 45 ДК 009:2010), тобто торгівля підакцизними товарами, при цьому якщо фактично підприємство не здійснює та не планує здійснювати таку діяльність?
Чи правомірне перебування підприємства на спрощеній системі оподаткування після відчуження ним корпоративних прав шляхом їх продажу у зв’язку з виходом зі складу засновників іншого підприємства, що перебуває на загальній системі оподаткування?
Підприємство — платник єдиного податку (5 %) здійснює діяльність, зазначену в Реєстрі платників єдиного податку, зокрема надає в оренду й експлуатацію власне та орендоване нерухоме і рухоме майно. У червні цього року підприємством продано вантажний автомобіль, який обліковувався на балансі у складі ОЗ. Чи зобов’язане підприємство перейти на загальну систему оподаткування у зв’язку із продажем автомобіля та чи має така операція оподатковуватися за подвійною ставкою єдиного податку?
Як нараховується та сплачується єдиний податок при здійсненні операції з відчуження банком за невиконання зобов’язань за кредитним договором заставного майна (будівлі та земельної ділянки), що є власністю підприємства та обліковується на балансі як ОЗ?
Що є об’єктом оподаткування єдиним податком за подвійною ставкою у разі перевищення встановленого для платників третьої групи обсягу доходу?
Яка сума є базою оподаткування єдиним податком при наданні інформаційно-консультаційних послуг нерезидентам: кошти, що надійшли на поточний рахунок підприємства, чи кошти у валюті, що надійшли на рахунок фінансової небанківської установи від нерезидента України?
Яка сума від реалізації ОЗ включається до розрахунку річного обсягу доходу, що дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування?
Як підприємству, що є платником єдиного податку третьої групи, відобразити у декларації за півріччя повернення коштів у зв’язку з розірванням договору, отриманих та оподаткованих єдиним податком у 2016 р.?
Чи розраховується дохід для цілей оподаткування єдиним податком платником зі ставкою 3 % як різниця між доходом без ПДВ та витратами на господарську діяльність?
Чи повинно підприємство сплачувати податок на доходи нерезидента, якщо воно є платником єдиного податку і надає комісійні та посередницькі послуги з продажу товарів за рахунок та на користь нерезидентів у рамках своєї основ­ної діяльності?
Підприємство продало товари під час перебування на спрощеній системі оподаткування, а кошти отримало після того, як перейшло на загальну. Як у такому разі сплачується єдиний податок і податок на прибуток?
Чи має підприємство сплачувати єдиний податок з суми вартості внесеного ним до статутного капіталу новоутвореного підприємства майна за умови відсутності руху коштів за цією операцією та чи не виникне обов’язок щодо переходу на загальну систему оподаткування у зв’язку з отриманням підприємством частки в статутному капіталі іншої юридичної особи?
Платник єдиного податку третьої групи — фермерське господарство має у постійному користуванні земельну ділянку і використовує її для ведення сільгоспдіяльності. Чи є таке господарство платником земельного податку та як визначити дохід, що оподатковується єдиним податком? Яку звітність подавати?
Як оподатковується єдиним податком дохід, одержаний емітентом (платником єдиного податку) від продажу опціонних та інвестиційних сертифікатів?
Чи враховуються при визначенні доходу платника єдиного податку третьої групи кошти, які надходять з держбюджету на здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників АТО за договорами, укладеними з обласними та районними органами соціального захисту населення?
Чи відносяться з метою подальшого визначення бази оподаткування єдиним податком до складу ОЗ активи, що обліковуються на субрахунку 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»?
Чи може фізична особа — підприємець бути платником єдиного податку, якщо надає нерухоме майно в оренду як фізична особа і такий вид діяльності не зазначено в Реєстрі платників єдиного податку?
Як фізичній особі — підприємцю — платнику єдиного податку відображати у податковому обліку доходи, отримані до дати реєстрації Книги обліку доходів?
Які податкові наслідки для ТОВ — платника єдиного податку за ставкою 5 % (неплатника ПДВ), якщо оціночна вартість майна, яке є основним засобом та повертається засновнику у зв’язку зі зменшенням розміру статутного капіталу, менше/більше за залишкову вартість?

За якою вартістю суб’єкту господарювання — платнику єдиного податку за ставкою 5 % (неплатнику ПДВ) потрібно обліковувати ОЗ, переведені на субрахунок 286?
Який термін подання декларації?
Чи застосовується ставка єдиного податку 15 % при перевищенні загального обсягу доходу за календарний рік, якщо підприємець перебував протягом календарного року на різних групах платника єдиного податку та окремо за кожною групою перевищення доходу не відбулося?
До якого контролюючого органу повинен подавати декларацію та сплачувати єдиний податок «єдинник» у разі зміни податкової адреси, яка пов’язана зі зміною адміністративного району?
Чи подає платник єдиного податку — фізична особа — підприємець, який обрав третю групу платника єдиного податку, податкову декларацію у разі відсутності доходу протягом звітного періоду?
Для щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи підприємство подало 18.02.2019 р. податкову звітність. Але контролюючий орган 21.02.2019 р. повідомив про неприйняття звітності у зв’язку із наявністю помилкового КОАТУУ за місцем розташування земельних ділянок. Виправлену звітність підприємство подало 22.02.2019 р. Чи вважається статус «єдинника» підтвердженим у такому випадку?
Який порядок набрання чинності технічною документацією із всеукраїнської грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення для єдиного податку четвертої групи?
Чи утримують податок на доходи нерезидента платники єдиного податку третьої групи при виплаті доходів із джерелом їх походження з України? Яку звітність у цьому випадку подають до ДПС такі платники?
Чи може юридична особа перебувати на спрощеній системі оподаткування у разі використання системи LiqPay для здійснення оплати за власні послуги?
Юридична особа — платник єдиного податку третьої групи подала звітну нову декларацію за півріччя, але через деякий час виявила помилку. Що в такому випадку слід подати: уточнений розрахунок чи нову декларацію?
Чи може бути платником єдиного податку третьої групи юридична особа, у якої статутний фонд дорівнює нулю і яка має одного або кілька засновників — юридичних осіб?