Вопросы - ответы по тегу

юридическое лицо
Как облагаются налогом дивиденды, начисленные в пользу физического лица?
Чи може адвокатське об’єднання зі статусом юридичної особи зареєструватися як неприбуткова організація?
Який порядок подання до контролюючого органу інформації про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про припинення?
Юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають на стадії ліквідації. Чи потрібно їм закривати свої рахунки в банках? Якщо так, то в які строки?
Судом прийнято рішення про припинення юридичної особи, яке не пов’язано з банкрутством. Як відбувається зняття з обліку такої особи?
Чи набуває статусу податкового агента фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність (далі — самозайнята особа) та не використовує працю найманих працівників, а співпрацює винятково з фізичними особами — підприємцями та юридичними особами?
Юридична особа орендує приміщення у фізичної особи і виплачує їй дохід у вигляді орендної плати. Чи нараховується ЄСВ в такому випадку?
Чи підпадає під валютний контроль операція з перерахування вступних внесків в іноземній валюті міжнародній організації?
Чи відображається юридичною особою у формі № 1ДФ сума списаної до закінчення терміну позовної давності заборгованості за надані, але не оплачені товари (роботи, послуги) на користь «єдинника»?
Юридичною особою — нерезидентом для оптимізації власної господарської діяльності створено траст відповідно до ст. 2 Гаазької конвенції для керування українськими товариствами. Чи підпадають такі особи під визначення «пов’язані особи»?
Юридична особа придбала (орендує) транспортний засіб для своїх господарських потреб або потреб відокремленого підрозділу (філії). Чи потрібно такій особі подавати повідомлення за формою № 20-ОПП?
Юридична особа з III кварталу 2017 р. перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи застосовуються різниці на суму коштів, отриманих на загальній системі оподаткування, від операції з реалізації товарів, відвантажених на спрощеній системі оподаткування?
Юридична особа — платник ПДВ помилково не включила до податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при ввезенні (імпорті) товару за ВМД у червні 2016 р. Чи можна подати у січні 2018 р. уточнюючий розрахунок з ПДВ до декларації за червень 2016 р. та відобразити суму в рядку 11.1 декларації?
Чи зменшується фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування поперед­ніх років у разі зміни типу акціонерного товариства?
Юридична особа (підприємство) орендує у фізичної особи приміщення. Куди перераховувати ПДФО і військовий збір? За якою ознакою доходу відобразити дохід у формі № 1ДФ?
З 01.01.2018 р. постійні представництва нерезидентів є платниками податку на прибуток згідно зі ст. 39 Податкового кодексу. Чи є товариство з обмеженою відповідальністю, в якому засновником є компанія-нерезидент, постійним представництвом і чи застосовуються до такого товариства норми цієї статті?
Засновником підприємства є міська рада, статутний капітал становить 0 грн, а обсяг доходу за 2017 р. не перевищив 5 млн грн. Чи може таке підприємство застосовувати спрощену систему оподаткування?
Чи потрібно кошти, отримані при продажу основних засобів (далі — ОЗ) за їх залишковою балансовою вартістю, враховувати для обчислення граничної суми доходу, що дає змогу підприємству залишитися на спрощеній системі оподаткування?
Чи може юридична особа перейти на третю групу спрощеної системи оподаткування з наступного кварталу, якщо такій особі без проведення податкової перевірки за рішенням контролюючого органу було анульовано реєстрацію платника єдиного податку у зв’язку з наявністю податкового боргу із земельного податку?
Юрособа перебувала на спрощеній системі оподаткування, а з 01.10.2017 р. перейшла на загальну. Надання послуг відбулося на спрощеній системі, а оплата — на загальній. Чи мали застосуватися різниці для таких операцій, якщо підприємство є малодохідним?
Юридична особа — платник єдиного податку має намір продати земельну ділянку, яку використовує понад рік. Як визначити дохід?
Підприємство (юридична особа) не має відокремлених структурних підрозділів, але має власні (орендовані) приміщення в різних регіонах України, де працюють наймані працівники такого підприємства. До якого бюджету сплачувати ПДФО за найманих працівників?
За яких умов дебіторська заборгованість реорганізованої юридичної особи, яка не погашена внаслідок недостатності майна боржника, визнається безнадійною у правонаступника?