Вопросы - ответы по тегу

общая система налогообложения
Платник єдиного податку в І — ІІІ кварталах 2016 р. з ІV кварталу переходить на загальну систему оподаткування. Який порядок звітування з податку на прибуток і чи повинен платник сплачувати авансовий внесок?
Как физическим лицом – предпринимателем (на общей системе налогообложения) заполняется графа 2 Книги учета доходов и расходов при применении электронного платежного средства (платежной карты)?
Как облагаются налогом доходы новосозданного физического лица – предпринимателя, полученные в период от даты государственной регистрации (14.11.2016 г.) до перехода на упрощенную систему налогообложения (01.12.2016 г.)?
Предприятие, в прошлом году пребывающее на упрощенной системе налогообложения, предоставило услуги, денежные средства за которые получило в 2017 г., пребывая на общей системе налогообложения. Какой порядок определения объекта обложения налогом на прибыль?
ФЛП на общей системе налогообложения не получило дохода (прибыли) за прошлый месяц. Платить ли ему единый взнос за себя?
Имеет ли право физическое лицо – предприниматель включать в состав расходов стоимость товаров, приобретенных у продавца, которого невозможно идентифицировать, на основании акта закупки?
Підприємство у І кварталі 2017 р. перебувало на спрощеній системі оподаткування. З II кварталу перейшло на загальну систему оподаткування. Як правильно заповнити декларацію з податку на прибуток такому платнику, якщо показники декларації порівнюються з відповідним показником фінрезультату, який складається з початку року?
Підприємство з ІІ кварталу перейшло зі сплати єдиного податку четвертої групи на загальну систему оподаткування. Чи включаються при коригуванні фінрезультату до оподаткування суми, отримані платником у ІІ кварталі, якщо послуги було надано у І кварталі при застосуванні строщеної системи оподаткування?
Який звітній період для сплати податку на прибуток у платника єдиного податку третьої групи, що з 01.04.2017 р. перейшов на загальну систему оподаткування?
Чи можна відносити до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, амортизаційні відрахування за ОЗ, придбаними до 01.01.2017 р.?
Фізична особа — підприємець застосовує загальну систему оподаткування та використовує працю найманих працівників. Чи може така особа включити суму витрат на оплату праці до складу витрат?
Яким чином фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, повинна відображати в Книзі амортизаційні відрахування — щомісяця чи за підсумками року?
Протягом якого терміну потрібно сплатити ПДФО фізичній особі — підприємцю, яка застосовує загальну систему оподаткування, у разі припинення підприємницької діяльності?
Протягом якого періоду від дати державної реєстрації або дати переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну фізичній особі — підприємцю потрібно зареєструвати Книгу обліку доходів та витрат?
Чи потрібно фізичній особі — підприємцю, яка вела діяльність, але припинила її, при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані нею як громадянином, та відомості про рухоме/нерухоме майно?
Юридична особа з III кварталу 2017 р. перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Чи застосовуються різниці на суму коштів, отриманих на загальній системі оподаткування, від операції з реалізації товарів, відвантажених на спрощеній системі оподаткування?
Фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, не отримувала протягом звітного періоду доходів, тому не подала декларацію про майновий стан і доходи. Чи правомірні такі дії?
Чи потрібно при заповненні декларації зазначати інші доходи, отримані як фізичною особою — громадянином, та відомості про рухоме та нерухоме майно?
Як подається фінансова звітність платниками податку на прибуток у разі переходу в середині року зі спрощеної на загальну систему оподаткування?
Як обчислюється база нарахування для сплати ЄСВ за звітний квартал ФОП, які застосовують загальну систему оподаткування?
Чи включається до складу загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця, яка використовує загальну систему оподаткування та не зареєстрована як платник ПДВ, сума бюджетного відшкодування ПДВ за період, коли така особа була зареєстрована як платник ПДВ?
Чи включається до доходу фізичної особи — підприємця, яка використовує загальну систему оподаткування, грошова сума міжнародного або вітчизняного гранту, отриманого на розвиток підприємницької діяльності?
Чи відноситься до витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, сума нарахованого та виплаченого матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності найманого працівника (оплата перших п’яти днів тимчасової непраце­здатності за рахунок коштів роботодавця)?
Чи має право фізична особа — підприємець, яка застосовує загальну систему оподаткування, включити до складу витрат амортизаційні відрахування з вартості основних засобів, придбаних до 01.01.2017 р.?
Чи включаються до складу витрат фізичної особи — підприємця, яка застосовує загальну систему оподаткування, бухгалтерські послуги, що надаються їй іншим суб’єктом господарювання?
Підприємство переведено зі спрощеної на загальну систему оподаткування 29.09.2017 р. Як повернути кошти з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ, що були перераховані 21.12.2017 р. (після переходу) на рахунок, який був дійсний при спрощеній системі і не був закритий при переведенні на загальну систему?