Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: ВЕД
Чи зупиняється відлік законодавчо встановлених термінів надходження валютної виручки чи поставки товару щодо імпортних операцій при виникненні форс-мажорних обставин?
Замовник, який перебуває за кордоном, помилково перерахував кошти постачальнику-резиденту згідно з договором, що втратив чинність у зв’язку з підписанням нового. Поки питання зарахування коштів вирішувалося в банку, закінчився законодавчо встановлений строк проведення розрахунків в іноземній валюті. Чи повинно у такому випадку підприємство сплачувати пеню?
За яких обставин можуть бути про­довжені строки надходження валютної виручки або товару за імпортом?
Чи знімає банк з валютного контро­лю імпортну операцію, якщо товар надійшов на територію України, але знаходиться на ліцензійному складі?
За яких підстав призупиняється нарахування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
Чи можливо подовження строків надходження виручки в іноземній валюті або товарів по імпорту?
Як нараховується пеня за порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД та який строк сплати такої пені?
Предприятие планирует получить кредит в иностранной валюте от нерезидента. Подлежит ли договор о получении кредита от нерезидента регистрации в Нацбанке Украины?
В какие сроки выручка резидентов в иностранной валюте подлежит зачислению на их валютные счета в уполномоченных банках?
Какие санкции могут быть применены к субъекту ВЭД за невозврат валютной выручки, непоступление товара в установленный законодательством срок?
Как облагаются проценты, выплачиваемые по кредитному договору резидентом Украины в пользу нерезидента?
Возможно ли осуществление импортной операции без ввоза товара на таможенную территорию Украины, какой срок и условия завершения такой операции?