Запрос  
   
Начиная с даты  
   
Заканчивая датой  
Новые ответы: ВЕД
Підприємство планує здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Які строки розрахунків установлено за експортно-імпортними операціями на сьогодні? Чи на всі операції строки розрахунків однакові?
Чи зупиняється нарахування пені за порушення строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів у разі виникнення форс-мажорних обставин? Якими документами такі обставини підтверджуються?
Чи можливе зменшення суми грошових коштів, які мають надійти на користь резидента від нерезидента як оплата за експорт товару, або вартості товарів, що імпортуються, та у яких випадках?
Яка відповідальність застосовується за порушення граничних строків розрахунків за експортно-імпортними операціями? Чи нараховується пеня, якщо резидентом подано позовну заяву про стягнення заборгованості з нерезидента?
З якої дати розпочинається відлік установлених НБУ граничних строків розрахунків за експортними операціями?
Коли банком знімається експортна операція з валютного контролю?
Чи може резидент — юридична особа отримати кредит в іноземній валюті від нерезидента?
Яку відповідальність передбачено за порушення терміну сплати пені, нарахованої контролюючим органом за порушення резидентами строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?
Які валютні операції потребують індивідуальної ліцензії Нацбанку України?
Чи може суб’єкт господарювання, що є резидентом України, укласти зовнішньоекономічний договір на постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) з іноземним суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність або має місцезнаходження на території самопроголошеної держави (Абхазії, Південної Осетії, Придніпровської Молдавської Республіки тощо)?
Чи обов’язково укладати зовнішньоекономічний договір у письмовій формі при наданні суб’єктом господарювання — резидентом послуг нерезидентам через мережу Інтернет?
Чи існують будь-які заборони або обмеження, пов’язані з продажем за кордоном товару, який придбано у іншого нерезидента, без ввезення такого товару на територію України?
У зв’язку з невиконанням взаємних зобов’язань та розірванням зовнішньоекономічного договору перераховану на користь нерезидента попередню оплату повернено резиденту. Чи застосовується у такому випадку обмеження строків розрахунків?
Чи підпадає під валютний контроль операція з перерахування вступних внесків в іноземній валюті міжнародній організації?
Підприємство здійснює постачання товарів нерезиденту. У яких випадках та за яких умов банк знімає з конт­ролю таку операцію?
Чи зупиняється відлік законодавчо встановлених термінів надходження валютної виручки чи поставки товару щодо імпортних операцій при виникненні форс-мажорних обставин?
Замовник, який перебуває за кордоном, помилково перерахував кошти постачальнику-резиденту згідно з договором, що втратив чинність у зв’язку з підписанням нового. Поки питання зарахування коштів вирішувалося в банку, закінчився законодавчо встановлений строк проведення розрахунків в іноземній валюті. Чи повинно у такому випадку підприємство сплачувати пеню?
За яких обставин можуть бути про­довжені строки надходження валютної виручки або товару за імпортом?
Чи знімає банк з валютного контро­лю імпортну операцію, якщо товар надійшов на територію України, але знаходиться на ліцензійному складі?
За яких підстав призупиняється нарахування штрафних санкцій за порушення строків розрахунків за експортно-імпортними операціями?