Статьи

Як відзвітуватися у службу зайнятості за 2016 рік

30.01.2017 / 15:30
Як відзвітуватися у службу зайнятості за 2016 рік

31.01.2017 р. — останній день подання інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню до органу Державної служби зайнятості за 2016 р. У зв’язку з цим звертаємо увагу роботодавців на деякі важливі моменти, які необхідно врахувати для подання зазначеної інформації.

Статтею 14 Закону про зайнятість визначено, що для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку), підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб встановлюється квота у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.

Категорії громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (частина перша ст. 14 Закону про зайнятість)

Один з батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності).

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування.

Молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу.

Особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування залишилося 10 і менше років.

Інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування.

Особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої ст. 6 Закону № 3551.

Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють у роботодавця і належать до вищезазначених категорій (крім інвалідів, які не досягли пенсійного віку).

Середньооблікова чисельність штатних працівників розраховується відповідно до Інструкції № 286, у частині визначення показника середньооблікової кількості штатних працівників.

Інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню подається щороку не пізніше 1 лютого після звітного року роботодавцями до будь-якого зручного для відвідування органу Державної служби зайнятості незалежно від місцезнаходження за формою, наведеною у додатку до Порядку № 271. Останній день подання зазначеної інформації за 2016 р. — 31.01.2017 р.

Обов’язок заповнення квоти не поширюється на фізичних осіб — підприємців та самозайнятих осіб, а стосується виключно юридичних осіб зі штатною чисельністю більше 20 осіб.

Розмір квоти, яку слід було заповнити у звітному 2016 році, обраховується у розмірі 5 % середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік (2015 рік). Обрахунок квоти, що базується на даних лише звітного 2016 року, є помилкою.

Розрахована чисельність громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, не є обов’язковою до виконання у поточному році (у 2017 році), а має інформаційний характер, оскільки штатна чисельність роботодавця упродовж року може змінюватись, а отже, змінюватиметься і чисельність «квотників».

У разі невиконання роботодавцем протягом року квоти для працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з нього стягується штраф за кожну необґрунтовану відмову у працевлаштуванні таких осіб у межах відповідної квоти у двократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Закон про зайнятість — Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення». Закон № 3551 — Закон України від 22.10.93 р. № 3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Порядок № 271 — Порядок надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 16.05.2016 р. № 271. Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286

«Горячие линии»

Дата: 6 июня, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42