Статьи

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту № 754 медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro

19.05.2017 / 14:20

Код товару
згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

3002

Медичні вироби для in vitro діагностики: тест-системи, тест-набори, тест-смужки, експрес-тести, діагностикуми, біологічні індикатори, стандартні панелі (штами), реагенти, продукти реакції реагенту, калібратори, контрольні речовини, які в своєму складі містять сироватки імунні (антисироватки), модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти, призначені виробником для застосування in vitro при дослідженні зразків

3006 20 00 00

Реагенти для визначення групи крові

3821 00 00 10

Середовища культуральні готові для вирощування мікроорганізмів, призначені виробником для застосування в in vitro діагностиці

3821 00 00 90

Середовища культуральні готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності рослинних, людських чи тваринних клітин

3822 00 00 00

Реагенти (набори реагентів, тест-системи, тест-смужки, пристрої, диски, контрольні речовини, індикатори) діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї (крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006 УКТ ЗЕД); сертифіковані еталонні матеріали

3926 90 92 90

Контейнери для зберігання та транспортування крові, лікарських засобів, біологічних рідин (матеріалів) виготовлені з листового матеріалу*

8414 80 80 00

Ламінарні шафи та бокси, які використовуються в медичній практиці для подання в робочу зону відфільтрованого, дезінфікованого ламінарного потоку*

8419 89 98 00

Обладнання для обробки біологічних матеріалів нагріванням*

8421 19 20 00

Центрифуги, що використовуються в медичних лабораторіях*
Апарати для аферезу: центрифуги-сепаратори клітин та плазми крові*

9027 20 00 00

Хроматографи та апаратура для електрофорезу*

9027 30 00 00

Спектрометри, спектрофотометри (крім атомно-адсорбційних) та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)*

9027 80 11 00

Електронні pH-метри, rH-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності*

9027 80 17 00

Електронні прилади для фізичних, хімічних аналізів*

9027 80 91 00

Віскозиметри, прилади для вимірювання пористості та розширення (апаратно-програмні комплекси для клініко-діагностичних досліджень, тощо)*

9027 90 10 00

Мікротоми*

9032 10 81 00

Термостати з електричним пусковим пристроєм*

_______________
*Для медичного використання, що підтверджується наявністю на товарі або його упаковці чи в супровідній документації (інструкції із застосування або технічному паспорті) інформації про медичне використання товару.