Статьи

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту № 755 активних медичних виробів, які імплантують

19.05.2017 / 14:40

Код товару
згідно з УКТ ЗЕД

Опис товару

9021 40 00 00

Апарати для поліпшення слуху, за винятком частин і приладдя

9021 50 00 00

Серцеві стимулятори, крім частин і приладдя

9021 90 90 00

Апарати, що імплантують у тіло та які носять на собі, з собою, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду