Аналитика

Які податкові накладні не блокуються

30.08.2017 / 16:40

Усі податкові накладні/розрахунки коригування, що подаються на реєстрацію в Реєстрі з метою оцінки ступеня ризиків, достатніх для їх зупинення, до проведення Моніторингу, за результатами якого можливе зупинення їх реєстрації, перевіряються ДФС на відповідність до ознак, визначених підпунктами 1 — 4 п. 5 Критеріїв. Якщо за результатами перевірки ДФС встановлено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає одній з цих ознак, — така податкова накладна/розрахунок коригування не підлягає Моніторингу.

Не зупиняється реєстрація ПН/РК

Якщо податкова накладна не підлягає наданню отримувачу (покупцю)

Такі податкові накладні складаються у разі:

здійснення операцій з постачання неплатникам ПДВ;

при умовному продажу (зокрема, при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, анулюванні реєстрації платника податку, у разі перевищення бази оподаткування над договірною вартістю)

при отриманні послуг від нерезидента;

при здійсненні експортних операцій;

зведені податкові накладні за щоденним підсумком реалізації

Якщо податкова накладна складена за операцією, що є звільненою від оподаткування

Стаття 197; пункти 2, 3, 41, 12, 23, 26, 261, 27, 28, 32, 38, 45, 46, 47 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу

Якщо обсяг постачання в ПН/РК, зареєстрованих
в поточному місяці, з урахуванням поданої
на реєстрацію ПН/РК, становить менше 500 тис. грн та керівник — посадова особа такого платника податку обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох діючих платників податків

При визначенні обсягу постачання не враховується сума ПДВ

Якщо загальна сума сплачених у 2016 р. єдиного внеску та податків і зборів платником та його відокремленими підрозділами становить більше 5 млн грн

При розрахунку суми податків не беруться до уваги суми ПДВ,
сплачені при ввезенні товарів на митну територію України

(ця ознака використовується з 01.04.2017 р. до 01.01.2018 р.)

Якщо одночасно D>0,05, а P < Pм ґ 1,3

де D — розрахункова величина, яка дорівнює S/T;

S — загальна сума сплачених за останні 12 місяців сум єдиного внеску та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;

T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, за останні 12 місяців, за зареєстрованими ПН/РК

P — сума ПДВ в зареєстрованих у звітному (податковому) періоді ПН/РК, з урахуванням поданої на реєстрацію ПН/РК;

Pм — найбільша місячна сума ПДВ в зареєстрованих ПН/РК за останні 12 місяців

Критерії

Передусім слід зауважити, що наказом № 654 внесено зміни до наказу № 567, зокрема п. 6.1 Критеріїв викладено в новій редакції, і вже з 12.08.2017 р. податкові накладні блокуються за оновленими критеріями.

Критерій 1 (п. 6.1 критеріїв) 

Обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК, у 1,5 раза більший залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 р. в отриманих податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного у податкових накладних/розрахунках коригування, зареєстрованих з 01.01.2017 р.

Нагадаємо, що в попередній редакції різниця визнавалася між обсягом постачання та обсягом придбання, при цьому при обрахунку обсягу постачання не враховувались розрахунки коригування, проте бралися до уваги обсяги придбаних товарів за звільненими від ПДВ операціями) (п. 6.1 Критеріїв)

Переважання в такому залишку (більше 75 % загального такого залишку) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС

Перелік кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, які застосовуються для здійснення моніторингу відповідності ПН/РК Критеріям, затверджено наказом № 461

Відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється)

Мається на увазі Таблиця даних платника податку, що є додатком до Критеріїв

Зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування за цим критерієм здійснюється за умови, що сума ПДВ, зазначена в зареєстрованих у звітному (податковому) періоді податкових накладних, з урахуванням податкової накладної/розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам п. 6.1 Критеріїв, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску та податків і зборів (крім суми ПДВ, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами.

Критерій 2 (п. 6.2 Критеріїв)

Відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 п. 215.3 ст. 215 Податкового кодексу, стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі

Якщо за результатами моніторингу буде визначено, що податкова накладна/розрахунок коригування відповідає будь-якій одній із умов, наведених у п. 6.2 Критеріїв, реєстрацію такої накладної/розрахунку буде зупинено