Новости

Інтереси національних виробників – понад усе

15.11.2016 / 11:10

Україна наполягає на дотриманні правил міжнародної торгівлі, відстоюючи у СОТ інтереси національних виробників.

Так, у рамках  осінньої сесії органів Світової організації торгівлі у Женеві делегація України взяла участь у засіданнях низки комітетів СОТ та виступила з відповідними заявами та коментарями.

Стосувалися вони, зокрема, проблем технічних бар’єрів у торгівлі (Комітет ТБТ), під час якого українська делегація порушила нове питання щодо зміни вимог до іграшок, відображених у проектах змін до Технічного регламенту Митного союзу «Про безпечність іграшок», нотифікованих Казахстаном і Російською Федерацією.

У своїй заяві делегація України привернула увагу членів СОТ до процедури оцінки відповідності, запровадженої зазначеним регламентом, що суттєво відрізняється від міжнародної практики, якою передбачено декларування іграшок. Українська делегація зауважила, що Казахстан і РФ мають надати науково обґрунтований аналіз ризиків, пов’язаних із запровадженням жорсткішої процедури оцінки відповідності – обов’язкової сертифікації Органом з оцінки відповідності, що зареєстрований в Єдиному реєстрі органів з оцінки відповідності та випробувальних лабораторій Митного Союзу.

Йшлося також про необхідність приведення основних положень зазначеного регламенту у відповідність з нормами  і правилами міжнародної практики і неприпустимість створення невиправданих технічних бар’єрів у торгівлі.

До України приєдналися делегації США та ЄС, які  висловили прохання надати додаткову інформацію стосовно наукового обґрунтування запропонованих змін та положень.

Крім того, в рамках засідання Комітету ТБТ Україна приєдналася до інших торговельних занепокоєнь, висловлених членами СОТ, та виступила з коментарями та питаннями до РФ – щодо вимог Технічного регламенту Митного Союзу стосовно безпечності алкогольної продукції та стосовно правил сертифікації цементу, що ставлять у нерівні умови національних виробників продукції та виробників з інших держав-членів СОТ, чим порушують вимоги статті 5 Угоди ТБТ; до Єгипту – щодо невідповідності Постанов № 43/2016 та № 992/2015 стосовно реєстрації імпортерів вимогам Угоди ТБТ, зокрема, статей 2.2 та 5.1 Угоди.

Напередодні офіційного засідання Комітету було також проведено три тематичні сесії, присвячені питанням технічної допомоги, прозорості та діяльності національних пунктів обробки запитів та обміну досвідом стосовно національних підходів до застосування процедур маркування продукції.

Крім того, під час засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства, в якому взяли участь представники Мінекономрозвитку та Мінагрополітики, розглядалися питання, пов’язані з виконанням зобов’язань щодо внутрішньої підтримки сільського господарства, експортних субсидій, тарифних квот, спеціальних сільськогосподарських захисних заходів тощо, а також надавалися відповіді на запити стосовно специфічних торговельних проблем, порушені відповідно до статті 18.6 Угоди СОТ про сільське господарство, та на основі індивідуальних нотифікацій.

Зокрема, делегацією України було порушено питання щодо застосування Аргентиною пільгового оподаткування добрив для підвищення родючості ґрунтів та збільшення Південно-Африканською Республікою державної підтримки сільського господарства, а також підтримано низку питань інших членів СОТ.

Нагадуємо: Комітет СОТ з технічних бар’єрів у торгівлі (ТБТ) та Комітет СОТ з питань сільського господарства  –  органи в системі СОТ, підзвітні Раді з торгівлі товарами. Головне завдання: здійснення нагляду за виконанням Угод СОТ про технічні бар’єри у торгівлі та про сільське господарство, надання членам СОТ можливості проводити консультації з питань, пов’язаних із виконанням зобов’язань в СОТ, а також подавати запити щодо політики членів СОТ у сферах технічних бар’єрів у торгівлі та сільського господарства.

«Горячие линии»

Дата: 31 мая, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42