Новости

Як визначити відповідальність за заподіяну підприємству шкоду

16.01.2017 / 15:20

Відповідно до ст. 130 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

За шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст. 132 КЗпП).

При цьому ст. 136 КЗпП визначено порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.

Межі матеріальної відповідальності працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, організації розкраданням, умисним зіпсуттям, недостачею або втратою окремих видів майна та інших цінностей, а також у тих випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір, встановлюються законодавством (ст. 135 КЗпП).

Так, Законом України від 06.06.95 р. № 217/95-ВР «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» встановлено порядок визначення розмірів збитків, завданих підприємству, установі, організації працівниками.

(Лист ДФС України від 06.01.2017 р. № 216/6/99-99-13-02-03-15)