Новости

Новий законопроект регламентує коректність виплати коштів померлого працівника

30.01.2017 / 10:00

У чинному трудовому законодавстві, констатують законотворці, у Кодексі законів про працю України не передбачена смерть працівника як підстава для припинення трудового договору. Ліквідувати прогалину законодавчого поля  має поданий днями до Верховної Ради України законопроект № 5716 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення трудового договору та виплат належних працівникові сум у разі його смерті».

Щоб правильно виплатити всі кошти, що належали померлому працівникові і не були отримані ним за життя,Кодекс законів про працю України та закон України «Про відпустки» запропоновано доповнити такими нормами:

– частину першу статті 36 доповнити новим пунктом про те, що підставами для припинення трудового договору є, зокрема, і смерть працівника або власника — фізичної особи;

– частину першу статті 116 (Строки розрахунку при звільненні) доповнити новою частиною, в якій передбачити, що у разі смерті працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, що не були ним одержані за життя, провадиться членам його сім’ї з урахуванням вимог частин першої та другої цієї статті, а у разі їх відсутності – входять до складу спадщини;

– частину шосту статті 83 (Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки) викласти в редакції, яка б відповідала ст. 1227 Цивільного кодексу України, а саме: «У разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи, яка не була ним одержана за життя, виплачується членам його сім’ї, а в разі їх відсутності — входять до складу спадщини».

Зміни, аналогічні запропонованим до  статті 83 КзпПУ, запропоновано внести і до частини шостої статті 24 Закону України «Про відпустки».