Новости

Як коригується фінрезультат за будівельними контрактами

01.02.2017 / 10:00

Розділом III Податкового кодексу не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці за будівельними (довгостроковими) контрактами. Тобто такі операції відображаються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату.

Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VIII підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу доповнено пунктом 42, згідно з яким суми доходів або витрат, що враховані під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 р. та враховані у складі доходів або витрат відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності під час визначення фінансового результату до оподаткування після 01.01.2015 р., не підлягають повторному врахуванню під час визначення такого об’єкта та формують різницю, згідно з якою фінансовий результат до оподаткування:

зменшується на суму таких доходів;

збільшується на суму таких витрат.

Отже, платник податку, який виконує будівництво за контрактом, укладеним до 01.01.2015 р., зменшує фінансовий результат при визначенні об’єкта оподаткування на суму доходів, які були враховані у податковому обліку при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток за таким контрактом до 01.01.2015 р. та у складі доходу у бухгалтерському обліку після 01.01.2015 р.

У додатку РІ «Різниці» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, не передбачено рядків для відображення таких різниць.

Водночас зазначено, що відповідно до п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, для якого цим Кодексом встановлено обов’язок подання звітності в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

(Лист ДФС України від 18.01.2017 р. № 969/6/99-99-15-02-02-15)