Новости

Ринок аудиторських послуг зазнає змін

06.02.2017 / 12:48

Вимоги до організації роботи незалежних аудиторів та їхньої об’єктивності суттєво посиляться. Нові регламенти й умови допуску аудиторів на вітчизняний ринок послуг зафіксовано в законопроекті № 6016 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», поданому 3 лютого поточного року на розгляд до парламенту.

Документ розроблений Міністерством фінансів за участі Світового банку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Нацкомфінпослуг, а також Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.

У разі ухвалення законопроекту № 6016 у парламенті діяльність аудиторів в Україні ґрунтуватиметься на застосуванні міжнародних стандартів аудиту і відповідних вимог до аудиторського звіту. 

Приведення аудиторської діяльності до європейських норм, реформування ринку аудиторських послуг покликане сприяти їх прозорості, а відтак —мінімізації ризиків банкрутства підприємств і поліпшенню інвестиційного клімату, а також зміцненню довіри до фінансових установ.

У законопроекті передбачено:

- створення принципово нового Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, до складу якого входитимуть Рада з нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекція із забезпечення якості;

- Орган здійснюватиме контроль якості та застосовуватиме санкції до суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит на підприємствах, що мають суспільний інтерес.

Нова модель інституту аудиту передбачає «скорочення кількості реєстрів з п’яти до одного, а також витрат аудиторських компаній на навчання та сертифікацію в різних регуляторних органах, незалежність та неупередженість у процесі прийняття рішень порівняно з існуючою системою регулювання аудиторської діяльності», — йдеться в обґрунтуванні актуальності законопроекту.