Новости

Оплату праці медиків планують здійснювати за вищими тарифними розрядами

17.02.2017 / 10:20

Таку резолюцію ухвалили під час засідання «круглого столу» Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради, що відбувся вчора  і  був присвячений проблемі  усунення  диспропорцій між оплатою кваліфікованої і некваліфікованої праці у медичній галузі.

Це питання назріло  після внесення змін до статті 95 Кодексу законів про працю України та статті 3 Закону України «Про оплату праці» в частині визначення мінімальної заробітної плати. Норми обох документів фактично урівняли заробітні плати некваліфікованого персоналу (прибиральників, сторожів, двірників тощо)  та висококваліфікованих працівників (лікарів, медичних сестер, фельдшерів, юрисконсультів, економістів, бухгалтерів тощо).

І хоча  з 1 січня 2017 року Законом України «Про Державний бюджет України» встановлено мінімальну заробітну плату в розмірі 3 200 грн, посадові оклади працівників бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (1 600 грн).  

Причому при віднесенні  посад (професій) працівників різних бюджетних галузей (охорони здоров’я, освіти, культури та інших) до відповідних тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки діють уніфіковані підходи попри різницю у кваліфікації працівників та  рівнях складності виконуваних ними робіт.

Учасники засідання дійшли висновку, що усунути несправедливе  співвідношення можна завдяки встановленню вищих тарифних розрядів для медпрацівників, адекватних  ступеню складності виконуваної  роботи і рівню відповідальності спеціаліста. На думку депутатів, фахівців та експертів галузі, це сприятиме забезпеченню гідної оплати медпрацівників, підвищить престиж лікарської професії і допоможе зберегти кадровий потенціал вітчизняної медицини. 

Нагадаємо: за окремими рішеннями Уряду в деяких галузях бюджетної сфери було підвищено тарифні розряди певних категорій працівників без зміни змісту роботи.

«Горячие линии»

Дата: 24 октября, четверг
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Контактный номер: (044) 501-06-42