Новости

Використали товари, ввезені для оборонного замовлення не за цільовим призначенням, — сплатите ПДВ, мито і не тільки…

21.02.2017 / 10:00

Пунктом 30.8 ст. 30 Податкового кодексу визначено, що контролюючі органи здійснюють контроль за правильністю надання та обліку податкових пільг, а також їх цільовим використанням, за наявності законодавчого визначення напрямів використання (щодо умовних податкових пільг) та своєчасним поверненням коштів, не сплачених до бюджету внаслідок надання пільги, у разі її надання на поворотній основі. Податкові пільги, використані не за призначенням чи несвоєчасно повернуті, повертаються до відповідного бюджету з нарахуванням пені в розмірі 120 % річних облікової ставки Нацбанку України.

Також згідно з п. 132.1 ст. 132 цього Кодексу у разі порушення умов щодо цільового використання товарів, при ввезенні яких надано звільнення від оподаткування відповідно до Податкового кодексу, особа, відповідальна за дотримання умов, за яких надається звільнення від оподаткування (щодо цільового використання товарів), зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання, на яку було надано звільнення, та пеню, нараховану на суму такого податкового зобов’язання за період з дня надання звільнення від оподаткування до дня сплати.

Таким чином, у разі ввезення товарів, визначених частиною восьмою ст. 287 Митного кодексу, із звільненням від оподаткування відповідно до Податкового та Митного кодексів відповідальність платника податків-виконавця державного контракту з оборонного замовлення за сплату сум ПДВ, ввізного мита та пені виникає у разі використання зазначених товарів не за призначенням або їх нецільового використання.

(Лист ДФС України від 16.02.2017 р. № 3253/6/99-99-14-03-03-15)