Новости

Чи потрібно реєструватися платником ПДВ, якщо здійснюєте операції, звільнені від оподаткування?

09.03.2017 / 15:30

Для цілей оподаткування ПДВ  платниками податку є особи, перелік яких визначено пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 розділу І та п. 180.1 ст. 180 розділу V Податкового кодексу.

Згідно з підпунктами «а» і «б» п. 185.1 ст. 185 розділу V Податкового кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 цього Кодексу розташоване на митній території України.

Водночас відповідно до пп. 197.1.6 п. 197.1 ст. 197 розділу V Податкового кодексу звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів.

Отже, операції з постачання реабілітаційних послуг інвалідам, дітям-інвалідам, а також постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів є об’єктом оподаткування ПДВ, але для таких операцій встановлено режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений пп. 197.1.6 п. 197.1 ст. 197 розділу V Податкового кодексу.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 — 183 розділу V Податкового кодексу та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130.

Статтями 181 та 182 розділу V Податкового кодексу визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Податкового кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V цього Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без урахування ПДВ).

При цьому до оподатковуваних операцій, тобто до операцій, які є об’єктом оподаткування ПДВ, для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню ПДВ за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 %, нульовою ставкою ПДВ та звільнені від оподаткування ПДВ.

Отже, якщо особа здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, що підлягають оподаткуванню ПДВ (тобто є об’єктом оподаткування ПДВ) згідно з розділом V Податкового кодексу, загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, то така особа згідно з вимогами Податкового кодексу повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

(Лист ДФС від 08.02.2017 № 2430/6/99-99-15-03-02-15)