Новости

За наявності яких факторів коригуються показники фінзвітності

10.03.2017 / 16:00

Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

  • переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;
  • продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;
  • відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;
  • досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.

(Наказ Мінфіну України від 17.02.2017 р.№ 241)