Новости

Реалізація нерезидентом залишків пального, придбаного до запровадження СЕАРП

22.03.2017 / 11:00

Згідно з п. 6 ст. 1 розділу І Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93 юридична особа — нерезидент має місцезнаходження за межами України, створена та діє відповідно до законодавства іноземної держави. Така особа не може бути зареєстрована платником акцизного податку.

Оскільки Представництво нерезидента не є юридичною особою, не може здійснювати операції з підакцизними товарами від свого імені і відповідно не може бути зареєстровано платником акцизного податку, воно не може здійснювати реалізацію пального з безумовним виконанням ним умов законодавства щодо оформлення документів у СЕАРП.

При цьому у разі наявності у Представництва залишків пального, яке було придбане до запровадження СЕАРП, у зв’язку із відсутністю необхідності його подальшого використання таке Представництво вимушене реалізувати пальне контрагентам (транспортним компаніям) уже в умовах СЕАРП.

Відповідно до Порядку здійснення електронного адміністрування реалізації пального, визначеного ст. 232 Податкового кодексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 113, контрагент, отримавши такі залишки пального від Представництва, до початку здійснення реалізації зобов’язаний:

зареєструватися платником акцизного податку з реалізації пального не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації шляхом подання заяви до контролюючого органу за основним місцем обліку засобами електронного зв’язку, форму якої затверджено наказом Мінфіну України від 25.02.2016 р. № 218;

перерахувати кошти на рахунок, відкритий йому в Казначействі, у сумі, необхідній для досягнення розміру суми акцизного податку, на яку він має право подати заявку на поповнення/коригування обсягу залишків пального, на які він має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в ЄРАН.

Слід зауважити, що згідно з п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою  накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

(Лист ДФС України від 14.03.2017 р. № 5095/6/99-99-15-03-03-15)