Новости

Як відобразити в декларації суми ПДВ на підставі бухгалтерської довідки?

22.03.2017 / 15:40

Платник податку згідно з п. 36 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу може включити на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту суми податку, сплачені (нараховані) у вартості необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., що не були включені до складу податкового кредиту до 01.07.2015 р. при придбанні або виготовленні таких необоротних активів, виходячи з їх залишкової вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого такі необоротні активи почали використовуватись в оподатковуваних операціях (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за наявності податкової накладної, складеної за операцією з постачання таких необоротних активів, зареєстрованої в ЄРПН.

У податковій декларації з ПДВ дані бухгалтерської довідки за вищевказаними операціями відображаються відповідно у рядках 10.1, 10.2 та 11.1, 11.2.

При заповненні рядків 10.1 та/або 10.2 подається додаток 5 до податкової декларації з ПДВ (далі — додаток 5).

У таблиці 2 «Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %» розділу II «Податковий кредит» додатка 5 зазначаються дані такої бухгалтерської довідки:

у графі 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)» зазначається індивідуальний податковий номер платника податку;

у графі 3 «Податкова накладна, інший документ/період складання» — дата складання бухгалтерської довідки;

Також у відповідних графах зазначаються обсяг постачання (без податку на додану вартість); та сума ПДВ (відповідно до ставки податку — 20 %. чи 7 % ).

(Лист ДФС України від 14.02.2017 р. № 2962/6/99-99-15-03-02-15)