Новости

Змінено критерії оцінювання ступеня ризику туроператорської діяльності

22.03.2017 / 18:30

Кабінетом Міністрів України затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Критеріями оцінювання ступеня ризику є:

тривалість провадження туроператорської діяльності;

обсяг наданих туристичних послуг (кількість туристів, які скористалися послугами туроператорів);

наявність порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності.

Відповідно до цих критеріїв суб’єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику — високого, середнього та незначного.

Планові заходи держнагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності здійснюються Мінекономрозвитку з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику — не частіше 1 разу на 2 роки;

з середнім ступенем ризику — не частіше 1 разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику — не частіше 1 разу на 5 років.

У разі коли за результатами не менш як двох останніх заходів держнагляду (контролю) не виявлено порушень ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності, наступний плановий захід щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через установлений для суб’єкта господарювання відповідного ступеня ризику період, збільшений у 1,5 раза.

У разі коли суб’єкт господарювання може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий суб’єкт відноситься до більш високого ступеня ризику з тих, до яких він може бути віднесений.

(Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 153)