Новости

Рада змінює процедуру капіталізації та реорганізації банків

24.03.2017 / 18:20

Верховна Рада ухвалила Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який спрямований на забезпечення стабільності банківської системи шляхом оптимізації процедур реорганізації та капіталізації банків.

Законодавчим актом, зокрема:

  • визначено особливості проведення процедури реорганізації банку шляхом приєднання. Згідно з ними, «банк або банки (далі разом або окремо — Банк, що приєднується) мають право здійснити реорганізацію шляхом приєднання до іншого банку (далі — Банк-правонаступник, а разом Банк, що приєднується та Банк-правонаступник — Банки-учасники) за спрощеною процедурою, визначеною цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Банки-учасники зобов’язані подати до Національного банку України проект плану реорганізації шляхом приєднання (далі — проект Плану реорганізації), затверджений наглядовими радами кожного Банку-учасника»;
  • встановлено, що Нацбанк надає попередній висновок про погодження проекту Плану реорганізації або відмовляє у наданні попереднього висновку про погодження проекту Плану реорганізації протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту Плану реорганізації та повного пакета документів, визначених Національним банком;
  • тимчасово, до 1 серпня 2020 року, зменшено строки розгляду документів та оптимізовано процедури капіталізації та реорганізації банків шляхом приєднання для забезпечення послідовних та узгоджених дій з боку регулюючих органів.
  • врегульовано питання припинення здійснення банківської діяльності без ліквідації юрособи та розв’язано проблему забезпечення безперервності обслуговування клієнтів банку, що приєднується, протягом проведення усієї процедури реорганізації.

Положення цього Закону про капіталізацію банків за спрощеною процедурою застосовуються також до банків, які прийняли рішення про збільшення статутного капіталу до дня набрання чинності цим Законом, за умови що рада такого банку після набуття чинності цим Законом ухвалить рішення про застосування цього Закону до збільшення капіталу банку. За відповідне рішення мають проголосувати усі члени ради банку, які беруть участь у засіданні з цього питання.

  • встановлено, що у спрощених процедурах, визначених цим Законом, не можуть брати участь банки, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Закону України «Про санкції», а також банки, власниками прямої та/або опосередкованої істотної участі в яких є особи, до яких застосовано такі санкції.