Новости

Продаж інвестиційної нерухомості: як відобразити в обліку?

29.03.2017 / 11:00

У разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно з нормами  пунктами 138.1 та 138.2 ст. 138 Податкового кодексу не здійснюється. Результат від  продажу таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінансового результату до оподаткування без коригувань.

(Лист ДФС України від 15.03.2017 р. № 5140/6/99-99-15-02-02-15)