Новости

За якими критеріями ДФС зупинятиме реєстрацію податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН

04.04.2017 / 12:00

Державною фіскальною службою України оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження  Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та Переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування».

Проект наказу розроблено відповідно до вимог п. 74.2 ст. 74 та пп. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України.

Згідно з проектом наказу основними критеріями, достатніми для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, визначено:

  • невідповідність кількості/обсягів або відсутність придбання товару/отримання послуги при його реалізації реалізованого товару/наданої послуги (з урахуванням наявних показників таблиці платника податків) та переважання в податковому кредиті кодів УКТ ЗЕД товарів, зазначених у додатку 2 (більше 20 %);
  • наявна інформація в контролюючих органах від платника та/або правоохоронних органів, що електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку, якими підписано податкову накладну, направлену на реєстрацію в ЄРПН, виготовлено з порушенням законодавства;
  • відсутність документів, які засвідчують право суб’єкта господарювання на провадження певного виду діяльності (дозвільні документи, ліцензії на здійснення відповідної діяльності, які згідно з законодавством передбачені для виробництва або реалізації цих товарів/послуг) стосовно товарів/послуг, які зазначено у податковій накладній/розрахунку коригування. Здійснюється перевірка відповідності кодів УКТ ЗЕД/кодів послуг, визначених у податковій накладній, яка реєструється в ЄРПН визначеним кодом УКТ ЗЕД/кодам послуг, за якими обов’язково має бути наявність у платника дозвільних документів, ліцензій на здійснення відповідної діяльності (за реквізитами документів дозвільного характеру з урахуванням терміну їх дії);
  • посадову особу платника податків — юридичної особи чи платника податків — фізичну особу визнано судом винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 або ст. 209 Кримінального кодексу України, якщо судимість за цей злочин не було погашено або знято.
  • платником податків надано для реєстрації в ЄРПН за поточний місяць розрахунки коригування для неплатників податків із загальною сумою податку на додану вартість (наростаючим підсумком) 50 тис грн і більше.

Щодо переліку документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, то він має включати:

- договори (зовнішньоекономічні контракти) з додатками, листування з контрагентами, митні декларації;

- первинні документи щодо постачання товарів/послуг, зберігання й транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи;

- розрахункові документи, банківські виписки з особових рахунків;

- рахунки-фактури (інвойси), акти приймання-передачі, надання послуг, накладні;

- документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності тощо), наявність яких передбачена  договором або законодавством;

- документальне підтвердження наявності трудових ресурсів, матеріально-технічних і технологічних можливостей для здійснення господарських операцій.

Письмові пояснення платника податку (окрім іншого, короткий опис взаємовідносин із контрагентом, зазначеним у податковій накладній/розрахунку коригування;  дата, номер податкової накладної, яка підтверджує факт придбання товару, зазначеного у ПН/РК тощо) та/або копії документів мають бути завірені належним чином.

Наказ набере чинності з 01.07.2017 р., наразі ж, з 01.04.2017 р., діє тестовий режим.