Новости

Між Україною та Мальтою діятиме Конвенція про уникнення подвійного оподаткування

07.04.2017 / 15:00

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження щодо подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції між урядами України і Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї. Рішення прийняте для здійснення усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності зазначеної Конвенції. З набранням чинності Конвенцією та Протоколом підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Також гарантується, що підприємці однієї країни будуть оподатковуватися в іншій країні на тих самих умовах. Крім того, Конвенція та Протокол спрямовані на попередження можливих ухилень від сплати податків.

(Розпорядження від 05.04.217 р. № 237-р)