Новости

Як банки перевірятимуть фінансові операції клієнтів

11.04.2017 / 13:00

З 10.04.2017 р. набрала чинності постанова Нацбанку України, якою затверджено зміни до Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників.

Зокрема, змінами передбачено, що банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом або іншими особами (у визначених законодавством випадках) документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України. Копії документів, що подаються до банків (у тому числі перекладені українською), засвідчуються підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки клієнта (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, — в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» тощо. Якщо копії документів (у тому числі перекладені українською) подаються до банків іншими особами (у визначених законодавством випадках), то такі копії засвідчуються підписом та відбитком печатки (за наявності) цих осіб. У разі можливості перевірки інформації на підставі публічних джерел, у тому числі в мережі Інтернет, додаткове подання документів клієнтами або іншими особами (у визначених законодавством випадках) для здійснення аналізу не вимагається.

(Постанова Правління Нацбанку України від 07.04.2017 р. № 31)