Новости

Товари відвантажено на спрощеній, оплату отримано на загальній — що з фінрезультатом?

12.04.2017 / 10:00

Стосовно операцій зі списання дебіторської заборгованості платником податку на прибуток, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування, то п.п. 139.2.1 п. 139.2 ст. 139 Кодексу в редакції, чинній до 01.01.2017, встановлено, що фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, понад суму резерву сумнівних боргів. У податковій декларації з податку на прибуток підприємств зазначені суми витрат підлягають відображенню у рядку 2.1.3 додатка РІ до декларації.

Коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають за операціями зі списання кредиторської заборгованості, розділом ІІІ Кодексу не передбачено. Такі операції відображаються при формуванні фінансового результату до оподаткування згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Зауважено, що, починаючи з 01.01.2017 р., фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (пп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу).

(Лист ДФС України від 27.03.2017 р. № 6083/6/99-99-15-02-02-15)